Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Het CIBG & de Smart City

Bundelen en grote projecten

Bij de ontplooiing van zijn activiteiten en zijn toekomstige ontwikkeling focust het CIBG op een positionering die tot doel heeft van Brussel een Smart Region te maken: IT-bundelen staat centraal in deze aanpak om duurzaamheid, efficiency en innovatie te versterken ten voordele van iedereen.

Deze gemeenschappelijke verbintenis inzake data & resource sharing wordt op verschillende niveaus in de praktijk gebracht:

1. Bundelen van diensten & toepassingen

Het CIBG beschikt over belangrijke troeven voor de dematerialisering en modernisering van de administratieve procedures: daartoe behoren niet alleen platformen in de vorm van vakspecifieke of vaktechnische portaalsites, maar ook geïntegreerde, gebruiksvriendelijke en beveiligde online oplossingen:

 • Nova voor het beheer van de stedenbouwkundige vergunningen
 • BOS voor het beheer van het secretariaat van vergaderingen
 • SInCrHo voor de opvolging van vorderingen van ziekenhuizen
 • UrbIS, de geografische databases van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • IRISbox, het elektronisch loket dat gewestelijke en plaatselijke online diensten aanbiedt
 • de app en website Fix My Street voor het melden van problemen op het wegennet.

Door zoveel mogelijk technologische bouwstenen te delen, zorgen deze platformen en diensten voor een efficiënte interactie, niet alleen tussen de platformen onderling, maar ook met platformen van derde bedrijven.

Door een grotere transversaliteit in het hele gewest te ondersteunen, brengt het CIBG mensen, organisaties en instellingen dichter bij elkaar. Het CIBG verhoogt de kwaliteit en efficiëntie van de openbare dienstverlening en maakt schaalvoordelen mogelijk, zowel voor de gebruikers als voor de “overheid”.

2. Bundelen van infrastructuren

Gewestelijk Data Center

Als openbare instelling waakt het CIBG over de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de gegevens van zijn partners via zijn Gewestelijk Data Center. Dit Data Center vormt een noodzakelijke basis om kwalitatief hoogstaande IT-diensten te leveren en gegevens te beschermen: Online back-up, E-mail, Domain Name Server, Hosting enz.

Momenteel bestaat het Gewestelijk Data Center van het CIBG uit een hoofdcomputerzaal en een back-upsite. Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan voor de inrichting van een nieuw Data Center. Dit zal de instellingen van het Gewest de volgende voordelen bieden:

 • een grotere stabiliteit;
 • een verscherpte fysieke beveiliging;
 • redundantie voor stroomvoorziening en airconditioning.

De geplande uitbreiding van het huidige Data Center zal concreet invulling geven aan deze ambitie.

In eerste instantie maakt het CIBG werk van betere beschikbaarheid, performantie en beveiliging van het Gewestelijk Data Center. Een specifiek actieplan zal in 2017 uitgerold worden. Het CIBG breidt in een tweede fase zijn infrastructuur uit naar een ander krachtiger Data Center. Op die manier zal het over de nodige ruimte beschikken om te voldoen aan de hostingbehoeften van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Videobescherming

Het CIBG heeft een transparante, op overleg gebaseerde denkoefening opgestart over de bundelen van videobeschermingsdiensten.

Het doel is om, binnen een ethisch verantwoord kader, te zorgen voor synergieën en gemeenschappelijke informatie-uitwisseling tussen de verschillende spelers (politiezones, MIVB, Brussel Mobiliteit, Haven van Brussel enz.), met strikte naleving van de Belgische wetgeving inzake persoonlijke levenssfeer en gebruik van bewakingscamera's.

De voordelen van deze aanpak zijn:

 • betere coördinatie van de interventies op het terrein;
 • realtime opvolging van incidenten;
 • preventie en repressie van criminaliteit en terrorisme;
 • snellere en efficiëntere interventies van de hulpdiensten, enz.

De gemutualiseerde videobeschermingsoplossing is op stevige grondslagen gebouwd:

 • het CIBG als projectcoördinator;
 • het Gewestelijk Data Center host het platform;
 • het glasvezelnetwerk van IRISnet stuurt de videobeelden doorheen het hele Gewest en tussen alle spelers die in het initiatief stappen.

3. Bundelen van IT-aankopen

Via de opdrachtencentrale van het CIBG kunnen de gebruikers van de e-Catalogue hun IT-bestellingen online centraliseren: zo kunnen ze niet alleen profiteren van een snellere, eenvoudigere en beter beveiligde service, maar ook van betere prijzen.

De gebruikers van de e-Catalogue ontdekten in 2016 een nieuwe, gebruikersvriendelijke en meer ergonomische website.

4. Bundelen van gegevens

De openbare sector vormt de bron van een enorme hoeveelheid gegevens die de sector als onderdeel van zijn opdrachten aanmaakt of inzamelt: uurregelingen voor het openbaar vervoer, overheidsstatistieken allerhande, catalogi van bibliotheken of musea, kaarten, informatie over overheidsinkomsten en -uitgaven, over overheidsopdrachten, enz.

Open Data pleiten ervoor om die openbare gegevens vrij te geven, behalve wanneer het gevoelige of persoonlijke informatie betreft. Opzet is een zo breed mogelijke aanwending van die gegevens in de hand te werken, bijvoorbeeld om innovatieve diensten te ontwikkelen. In dat opzicht houden Open Data een zowel democratische als economische kans in.

Open data-licentie

Samen met Brussel Mobiliteit heeft het CIBG een Open Data-licentie opgesteld die als stramien kan dienen voor het hele Brusselse Gewest.

Concreet verleent de Open Data-licentie het recht om de gegevens in kwestie te hergebruiken onder voorbehoud dat de bron van de gegevens alsook de datum van de laatste bijwerking vermeld worden, met name om:

 • ze te reproduceren, te kopiëren, te publiceren en over te dragen;
 • ze te verspreiden en te herverdelen;
 • ze aan te passen, te wijzigen, te extraheren en te bewerken met name om afgeleide gegevens of informatie aan te maken;
 • ze aan te wenden voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld door ze te combineren met andere gegevens of door ze in een product of een toepassing op te nemen.

Op dit vlak speelt het CIBG zelf een pioniersrol door de cartografische gegevens van UrbIS – dit zijn alle door het CIBG ontwikkelde cartografische databases van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die doorlopend bijgewerkt worden – onder deze open licentie te verspreiden.

Terbeschikkingstelling van authentieke bronnen

Van bij zijn oprichting ontwikkelt het CIBG een ruim pakket diensten en websites die toegang verlenen tot een schat aan gegevens (Wijkmonitoring, Brussel Mobiliteit, Stedenbouw, enz.). Daartoe behoort de door het CIBG ontworpen Open Data-portal van het Brussels Gewest (link), als unieke toegangspoort tot de datasets van de Brusselse overheidsdiensten en hun partners.

In dit welbepaalde kader kreeg het CIBG de rol toebedeeld van beheerder van het technisch platform van de portal, van ondersteunend consulent ter zake en van gegevenscoördinator. Verder fungeert het CIBG als stuwende kracht achter een gewestelijke werkgroep.

De integratie van gegevens en diensten

De uitwisseling van elektronische gegevens – de basis voor administratieve vereenvoudiging – moet op een omkaderde manier gebeuren, onder toezicht van dienstenintegratoren. Voor ons Gewest wordt deze rol in de praktijk opgenomen door het CIBG. Op 26 april 2014 werd een ordonnantie in plenaire vergadering door het Parlement goedgekeurd. Het betreft hier een essentiële stap op weg naar een efficiënte gegevensuitwisseling.
In het kader hiervan waarborgt het CIBG de beveiliging, de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens die worden uitgewisseld via de gewestelijke dienstenintegrator Fidus, de wettelijke beheerder van elektronische gegevensuitwisselingen voor de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.