Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Het CIBG

Missie & Positionering

Missie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil van Brussel een volwaardige Smart City maken:

een aantrekkelijk, voorspoedig, duurzaam en inclusief gewest waar burgers, ondernemingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen in nauwe samenspraak met de overheidsinstanties een beroep doen op datasharing om te kunnen beantwoorden aan bepaalde stedelijke uitdagingen in het kader van een strategie op middellange en lange termijn door als onderdeel van een horizontale, op ontzuiling gerichte aanpak, diensten uit te rollen waarin de gebruiker centraal staat, en door waar nodig te beantwoorden aan de efficiencydoelstellingen door ICT’s in te zetten lokaal en op wereldschaal.


De missie van het CIBG sluit naadloos aan op deze gewestelijke doelstelling :

Het CIBG is de instelling van openbaar nut die, binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil uitgroeien tot de technologisch neutrale, competitieve, betrouwbare en hoogkwalitatieve partner van elk openbare instelling die, met kennis van zaken en op proactieve wijze, vernieuwende en samenhangende ICT-technologieën wenst in te voeren, met de bedoeling om enerzijds de eigen werking efficiënter te maken, en anderzijds te zorgen voor gebruikervriendelijke diensten voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers.

 

Het CIBG staat dus hoog aangeschreven als ICT-adviseur en dienstenintegrator onder het toezicht van de Staatssecretaris verantwoordelijk voor gewestelijke en gemeentelijke informatica, en positioneert zich als vertrouwenspartner voor IT-aangelegenheden van de gewestelijke, plaatselijke en communautaire overheidsinstellingen.

Zowel de Brusselse burgers als de ondernemingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gebruikers van de diensten van het CIBG (IRISbox, Fiber to the School, Open Data-beleid, enz.).

Positionering

Bundelen vormt de rode draad en tevens de belangrijkste hefboom bij alle activiteiten van het CIBG.

 

Om deze opdracht en positionering te volbrengen, kan het CIBG twee inhouse hefbomen inzetten:

  • op humanresourcesgebied, de geavanceerde IT-competenties waarover het CIBG beschikt via IRISteam vzw;
  • op telecommunicatiegebied, de hoogtechnologische infrastructuur waarover het CIBG beschikt als aandeelhouder-oprichter van de cvba IRISnet, die het breedband-telecomnetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert.

Mijlpalen

Ontdek de mijlpalen van het CIBG