Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Jobs

Het CIBG werft aan!

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de IT-partner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De informatici in dienst van het Centrum worden voor uiteenlopende IT-projecten – met name ontwikkeling, netwerk- en telecomsystemen, IT-bijstand en -advies, en geomatica – ingezet bij de verschillende openbare instellingen en spelers binnen het Brussels Gewest.

Wij zoeken diverse nieuwe medewerkers om onze teams te versterken in het kader van bestaande en nieuwe projecten. Klik op de functie die jou interesseert voor een uitgebreidere omschrijving.

Onze meest recente vacatures:

Database Administrator (PostgreSQL)

Als Database Administrator werk je mee aan het ontwerp en de modellering van databases. Je staat borg voor de beschikbaarheid van meer dan 30 toepassingen die onder PostgreSQL draaien. Samen met jouw DBA-collega's (Oracle en SQL) teken je een DBA-strategie uit voor al onze klanten en toepassingen. Je bewaakt de integriteit van de data via monitoring, fine tuning en gegevensbeveiliging. Je staat borg voor de continuïteit van de dienstverlening door het uitvoeren van tests, back-ups, opslagprocedures en « disaster recovery ». Je maakt deel uit van het middleware-team dat verantwoordelijk is voor het beheer van de applicatieservers en de databases. Je werkt mee aan de activiteiten die dienen om alle DB-systemen in een ononderbroken proces te stroomlijnen. Je speelt ook een rol bij de nieuwe diensten, met hoge beschikbaarheid, en AAS databases, upgrades en onderhoud met minimale downtime.

IT Manager VIAPASS

Als IT Manager ga je deel uitmaken van het technisch team dat verantwoordelijk is voor het inzamelen, coördineren en controleren van de gegevens van alle Service Providers (EETS) in het kader van de kilometerheffing. Het betreft hier gegevens met betrekking tot verplaatsingen, facturatie, modellering, enz. Je wordt ook verantwoordelijk voor het beheer van de ICT-infrastructuur, die zich zowel bij Viapass als in een extern Datacenter bevindt.

Application Support Manager Osiris (SPRB)

Als Application support manager bij en voor één van onze klanten versterk je de cel Service Management. Voor de services die je toegewezen worden, ben je betrokken partij van bij de start van een project. Naarmate het project vordert wordt die betrokkenheid intensiever, zodat je na de overgang van projectmode naar servicemode de volledige verantwoordelijkheid kan nemen  Je staat borg voor de samenhang en de stabiliteit van je services. Via frequente contacten met de (key) users enerzijds en regelmatige service review meetings anderzijds, volg je de noden wat betreft functionaliteit en gebruikte infrastructuur. Je staat op die manier in voor de functionele evolutie van de toepassing, maar evenzeer voor de maximale beschikbaarheid en optimale performantie ervan. Je werkt mee aan het in productie brengen van nieuwe releases. Je geeft de 2de-lijnssupport voor de behandeling van storingen m.b.t. uw services. Kan je zelf geen ooplossing bieden, dan maak je een analyse en fungeert daarna als tussenschakel tussen de gebruikers en de (interne of externe) technische team. Je staat tevens in voor het afsluiten en opvolgen van de onderhoudscontracten (correctief en evolutief). Je zorgt ervoor dat de met de klant overeengekomen dienstniveaus gehaald worden

Information Security Program Manager

Momenteel zijn wij op zoek naar een Program Manager Information Security voor het CIBG alsook voor opdrachten bij onze Brusselse overheidspartners/klanten.

Beschrijving van de functie

Als Information Security Program Manager ben je verantwoordelijk voor:

 • de organisatie en het beheer van het ISMS (Information Security Management System) van het CIBG
 • je formuleert zowel een visie als aanbevelingen op het vlak van information security en cyber security.
 • het is jouw taak om het algemeen beveiligingsbeleid van het CIBG uit te tekenen, te beheren en te doen evolueren en je stelt een strategisch beveiligingsplan op voor 3 jaar.Je analyseert de gevolgen en risico’s ervan, je formuleert een methodologisch plan van aanpak en ook aanbevelingen.
 • op basis van dit strategisch plan stel je een Security Road Map op en zorg je voor de uitrol van de acties waartoe besloten wordt
 • je superviseert de verschillende projecten die uit de « security roadmap » voortvloeien
 • je analyseert de risico’s met betrekking tot deze projecten
 • je begeleidt de verschillende diensten bij de uitrol van de beveiligingsmaatregelen.
 • de AVG-inregelstelling van het CIBG
 • je neemt de functie op van DPO – in de zin van de AVG – binnen het CIBG:
 • je gaat de conformiteit van de diensten na
 • je stelt de nodige maatregelen voor tot inregelstelling
 • je rapporteert rechtstreeks aan de directie over de uitrol van de maatregelen
 • het formuleren van voorstellen inzake diensten en de uitrol ervan voor onze klanten, als onderdeel van:
 • ISaaS (Information Security as a Service)
 • AVG-inregelstelling
 • DPOaaS (Data Protection Officer as a Service)
 • de organisatie en omkadering van het team bij zijn verschillende opdrachten.

Je bent de woordvoerder van de CIBG-Directie inzake informatiebeveiliging en AVG-inregelstelling. Je ondersteunt het team bij de communicatie naar klanten als onderdeel van hun opdrachten.

Information Security Consultant

Als Information Security Consultant werk je mee aan de uittekening en uitrol van het beleid inzake informatiebeveiliging. Samen met de technische teams werk je nodige beveiligingsmaatregelen en -mechanismen uit en je ziet erop toe dat deze toegepast worden. Je staat in voor het invoeren, uitvoeren of doen uitvoeren van risicoanalyses inzake informatiebeveiliging en je drijft de veiligheidscontroles op het IS-gebruik op; je valideert de wijzigingen op het vlak van procedures en documentatie ter bevestiging dat zij in overeenstemming zijn met het beveiligingsbeleid (changement management). Meer specifiek in het kader van de AVG neem je de taken op jou die algemeen genomen verband houden met de veiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie. Je ziet toe op de AVG-inregelstelling. Als data controller zie je toe op de naleving van de gegevensbescherming.

Senior Project Manager – Evere

Als Project Manager superviseer en begeleid je de uitrol van projecten voor een grote gemeente in het Brussels Gewest: je legt de uit te rollen installatiepunten vast (in kaart brengen van de behoeften, bestek, planning, staffing, budget), je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de technische uitrolprojecten (taken & planning, testing, beheer van bugs en roll-out wijzigingen, documentatie, communicatie & hand-over aan het team), je coördineert de verschillende bij dit project betrokken spelers (vakspecifiek team, IT, leveranciers-contract, stuurgroep, opleiding van de gebruikers).

HR Advisor – Process HR & Recruitment

Als HR Advisor binnen het Human resources-team werk je mee aan / word je verantwoordelijk voor de uitwerking en uitrol van de HR-processen met betrekking tot de verschillende « soft HR »-domeinen, zoals bijvoorbeeld: beheer van competenties en prestaties, loonbenchmarking, functieanalyse en -evolutie, evaluaties, opstelling van loopbaan en -promotieplannen, …

Je draagt bij tot de uitwerking en uitrol van deze processen.

Voorts sta je in voor het integrale beheer van meerdere aanwervingsprocessen, van behoeftenanalyse, redactie van de functiebeschrijving via loononderhandelingen tot en met competentiegeoriënteerde interviews.

Je zorgt voor gepaste begeleiding bij loopbaanveranderingen, overplaatsingen, enz.

Application Support Manager (GIS)

Als Application Support Manager ben je een belangrijke schakel in het totaalbeheer van een toepassing of een dienst.  Binnen deze context luiden jouw opdrachten:

Klantencontact : de contacten onderhouden met klanten zoals Brugis, OSIRIS, BIM, enz., beheer van de communicatie, de behoeften van de klanten in kaart brengen (ook op technische vlak); het datamodel challengen, laten evolueren, het gebruik van de platformen opvolgen en nagaan of zij beantwoorden aan de behoeften van de klanten, organiseren van de users clubs.

Service management : documenteren van de producten (inclusief release notes), begeleiding bij het gebruik van platformen zoals UrbISAddress, instaan voor de 1ste- en 2de-lijnsondersteuning (beheer van tickets / roll-out), in staat het UrbIS datamodel te begrijpen, belangstelling voor data management, opvolgen van indicatoren zoals de updatefrequenties, het aantal xyz’s, enz.

GIS : opvolgen van de wettelijke verplichtingen (INSPIRE, …) en van hoe ze bij het CIBG toegepast worden, actieve medewerking aan werkgroepen als vertegenwoordiger van het CIBG/CIRB.

Wintel & Backup System Engineer

Als Wintel & Backup System Engineer bij de dienst Infrastructure & Technologie Services werk je mee aan het ontwerp en het onderhoud van onze oplossingen. Je stelt kwaliteit altijd voorop en je zorgt voor optimalisering van de server resources. Je staat in voor de opvolging en analyse van de systeemperformantie (monitoring, tuning).  In overleg met de IT Manager werk je mee aan de verdere uitbouw van de IT-omgeving van de klant.  Je bent polyvalent en gedreven om de klant optimale dienstverlening te bieden. Daarnaast verricht je ook ondersteuningstaken. Je bent verantwoordelijk voor de volledige documentatie van de systeemoplossingen die je uitrolt.

Specialist in cartografie en geomatica

Binnen het team dat verantwoordelijk is voor de inzameling en de productie van de digitale cartografische gegevens Brussels UrbIS, voer je onder meer de volgende taken uit: je werkt mee aan de samenstelling, instandhouding en evolutie van de UrbIS 2D en 3D cartografische gegevens alsook aan de uitwerking van de regels voor de productie, de exploitatie, het gebruik en de distributie van die gegevens., je werkt mee aan de uitbreiding en veralgemening van het CityGML-model in UrbIS met de bedoeling complete 2D en 3D vectoriële producten UrbIS-Adm en UrbIS-Topo te bouwen, je draagt bij tot de evolutie van de UrbIS-productieomgeving die software omvat zoals Oracle, FME, Bentley (Microstation, Bentley Map, Bentley Fiber, Projectwise, GeoWebPublisher…), je bent verantwoordelijk voor de documentatie van de UrbIS cartografische gegevens via betrouwbare en up-to-date data- en metadatacatalogi, je draagt actief bij tot de verdere toepassing van de INSPIRE-richtlijn, je bent verantwoordelijk voor de openbare aanbestedingsprocedures voor de verwerving van gegevens, zowel uitwerking, uitvoering als opvolging ervan, je draagt bij tot de uitrol van een authentieke bron op basis van de UrbIS-gegevens, je doet aan technologische bewaking op de verschillende gebieden die verband houden met GIS-systemen en cartografie.

IT Project Manager

Je maakt de IT-jeugd warm voor securitygerelateerde beroepen, met een link naar onder meer cybercriminaliteit; je bouwt een positief imago uit voor de ION Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) als gewestelijke organisatie en je werkt zo ook aan het imago van het CIBG; je bent de tussenschakel naar BPV en de gewestelijke partners (politiemensen en gerecht, parket, gemeenten en overheidsbesturen, …) om de behoeften aan competenties en projecten in kaart te brengen en deze op te starten; je bouwt een competentiepool uit inzake IT-beveiliging op gewestelijk vlak; je bent de tussenschakel tussen de academische wereld en het bedrijfsleven (openbare beveiliging in de onderneming); je bent de tussenschakel naar de academische wereld (universiteiten en hogescholen) en het bedrijfsleven om presentaties over beveiligingsberoepen te organiseren, partnersamenwerkingen uit te bouwen, roepingen in de hand te werken, studenten warm te maken voor de technologische uitdagingen waarmee BPV en zijn partners te maken hebben; je maakt je omgeving warm voor gegevensbescherming – de open data GDPR; je bent de tussenschakel naar startups zoals « MolenGeek » om samen projecten op te zetten.

Analyst Programmer Java/Web

Als analist-programmeur binnen het CIBG-team staat u in voor de technische analyse en de ontwikkeling van weboplossingen voor onze klanten. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de weboplossingen die u ontwikkelt. U werkt nauw samen met uw Project Manager, uw Technical Analyst en uw collega’s-ontwikkelaars die instaan voor de volledige of gedeeltelijke uitrol van de ontwikkelde oplossingen. Te allen tijde houdt u zich aan de technische voorschriften en de toegestane termijnen voor het ontwikkelingswerk dat u toevertrouwd wordt.

Analyst Programmer GIS

Als analist-programmeur bij het CIBG bent u verantwoordelijk voor de technische analyse en de ontwikkeling van GIS-oplossingen.

U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de oplossingen die u ontwikkelt. U werkt nauw samen met uw Project Manager, uw Technical Leader en uw collega’s-ontwikkelaars die instaan voor de volledige of gedeeltelijke uitrol van de ontwikkelde GIS-oplossingen. U legt de technische grenzen vast en houdt zich aan de toegestane termijnen voor het ontwikkelingswerk dat u toevertrouwd wordt.

Financieel Analist

Het doel van deze functie is om het management van CIRB en Iristeam te ondersteunen bij de periodieke evaluatie van de operationele prestaties, alsook de ontwikkeling van korte termijn voorspellingen en de jaarlijkse prestaties. Dankzij de ontwikkeling en distributie van financiële analyses en rapporten zal de positie belangrijke operationele trends identificeren om het management te helpen bij het verbeteren van de toekomstige operationele prestaties. Deze positie zal naar verwachting financieel analyseren van periodieke resultaten, kostenrekeninganalyse en andere prestatierapportage aan het management de besluitvorming  te vergemakkelijken. Regelmatige communicatie met de lokale operationele teams, financiële planning en analyse teams is essentieel voor aanpassing aan de doelstellingen te waarborgen.

SAP Project Manager - Regionaal-platform (GOB)

Als IT Project manager bij één van onze klanten – het GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), gevestigd boven het Noordstation en in het City Center (City2), staat u in voor het volledige beheer van de levenscyclus van IT-projecten, vanaf de uittekening tot en met de implementatie van de oplossing. U bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van IT-projecten in het kader van het SAP Regionaal-platform. U geeft, op basis van informatie die u langs verschillende kanalen verzamelt, een eerste technische feedback betreffende de projectaanvragen van de business. U staat zelf in voor beperkte business analyses ter voorbereiding van een IT-project. U beheert de procedures voor projectvalidering, u bepaalt de deliverables, u plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen. U bent verantwoordelijk voor een optimaal resultaat op het terrein, dat gemeten naar kwaliteit, prestaties, kostprijs en termijn in overeenstemming moet zijn met het bestek. U beheert de scope van de implementatie, de risico’s en problemen. U bent de draaischijf tussen klant, resources, eventuele leveranciers en directie. U communiceert doelgericht en rapporteert aan de verschillende gesprekspartners. Desgevallend coördineert, superviseert en animeert u een klein team van technici.

Service Head Project Management

Als Manager van een team van IT Project Managers (met sterke focus op infrastructuurprojecten of niet-applicatieve transversale projecten) ben je verantwoordelijk voor de uitrol van de projecten binnen jouw portfolio, het rangschikken naar prioriteit van de projecten in jouw portfolio, het opvolgen van de project managers, waarbij je hen helpt bij problemen tijdens de projectuitvoering en fungeert als tussenschakel naar de andere managers om de uitvoering van projecten te vergemakkelijken, het checken dat je een project kunt starten en bepaalde projecten die je zelf uitrolt, en daarbij sta je in voor het volledige projectbeheer (scope, budget, planning).

Als Project Manager sta je in voor het volledige beheer van projecten van het type infrastructuur, vanaf de uittekening van de behoeften tot en met uitwerking en uitrol van de oplossing. Je beheert de volledige scope van de projecten waarvoor je verantwoordelijk bent.

Je legt de deliverables vast, je plant en coördineert de verschillende uitrolfases. Je bent verantwoordelijk voor een optimaal resultaat op het terrein, dat gemeten naar kwaliteit, prestaties, kostprijs en termijnen in overeenstemming moet zijn met het bestek. Je fungeert als draaischijf tussen klant, ontwikkelingsteam, eventuele leveranciers en directie. Je communiceert doelgericht en rapporteert aan de verschillende gesprekspartners. Je staat in voor de coördinatie, supervisie en aansturing van een klein projectteam.

Als Manager van Project Managers verleen je hen ondersteuning en getuig je van sterk leadership.

Service Head IT Infrastructure

Als IT Infrastructure Manager (Service Head IT Infrastructure ) bij het CIBG ben je verantwoordelijk voor:

 • de realisatie van de strategische doelstellingen van de dienst IT Infrastructure.
 • de uitrol van een visie met betrekking tot de evolutie van de infrastructuur, het inspelen op de behoeften van de klanten en het ondersteunen van de evolutie van de toepassingen
 • de uitrol van de IT Infrastructure-oplossingen die uw dienst toevertrouwd worden.
 • het operationele beheer en de doorlopende verbetering van de Infrastructure
 • het beheer van een departement met 35 tot 40 medewerkers die gestructureerd zijn in technologiegeoriënteerde teams, onder de leiding van een technical team leader (Windows, servers, middleware, netwerk, enz.) en een «Architecture»-cel.
ETL/DW Designer

Als DW/BI-ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling en het beheer van de ETL-processen, de « data warehouses », de bestaande en toekomstige rapporten en dashboards alsook aan de bijbehorende analyses.
Als DW/BI-specialist:
- werk je mee aan de stroom voor het integreren van de gegevens van de SAP Data Services in de «data warehouses»
- analyseer je de SAP BO-systemen alsook de bijbehorende rapporten
maak je werk van ontwikkeling en testing, waarbij je erop toeziet dat aan de behoeften van de eindgebruikers voldaan wordt
naast deze activiteiten verleen je ondersteuning aan de BO-gebruikers;
- werk je mee aan het correctief, adaptatief en evolutief onderhoud.

COPYWRITER

Als contentspecialist/copywriter ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren en implementeren van de contentstrategie en de contentkalender van verschillende van onze on- en offline kanalen: intranet, www.cibg.brussels etc. Je kan je goed verplaatsen in de doelgroepen van het CIBG  en je weet hoe je content optimaliseert. Je begrijpt complexe ICT-concepten en zet die om in mensentaal. Jij bent perfect in staat om relevante content te ontwikkelen die “on brand” is en goed aansluit bij onze (lopende) campagnes. Je bent goed op de hoogte van de laatste trends op het gebied van content. Daarnaast ben je goed in het analyseren van bezoekersgedrag (medewerkers voor het intranet, bezoekers van onze webstek etc.) en pas je, waar nodig, de bestaande content op aan. Verder kom jij proactief met verbetervoorstellen voor de website. (content én ergonomie) Het nalezen van teksten behoort ook tot één van jouw kerntaken. Je hebt een duidelijke visie op storytelling en contentmanagement. Je werkt samen alle andere disciplines binnen onze dienst Communicatie, met name met de 4 projectmanagers communicatie en je rapporteert aan de Communication Manager.

Team Leader - Service Desk

Als Team Leader van een team van drie IT-technici bij één van onze partners bij de overheid (gemeentebesturen, politiezones, OCMW’s, enz.) binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, sta je in voor het beheer van de IT-incidenten en –problemen. Tot jouw taken behoren de werking van het team organiseren en werk maken van standaardisering en van een correcte toepassing van de interne procedures (ITIL), de ondersteuning van de gebruikers beheren en zorgen voor de permanente verbetering van die ondersteuning (doelmatige afhandeling van oproepen en incidenten, terugdringen van het aantal oproepen en incidenten), de crisismomenten beheren, de nodige initiatieven nemen tot doorverwijzing van het werk, en erop toezien dat alle juiste informatie tijdig naar alle gebruikers opgestuurd wordt,  opvolgen en beheren van de voorraden IT-benodigdheden documenteren van alle operationele procedures en rapporteren aan de IT Manager.

IT Project Manager (GOB)

Als IT Project manager bij één van onze klanten – het GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), gevestigd boven het Noordstation en in het City Center (City2), staat u in voor het volledige beheer van de levenscyclus van IT-projecten, vanaf de uittekening tot en met de implementatie van de oplossing. U bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van IT-projecten (vooral toepassingsprojecten). U geeft, op basis van informatie die u langs verschillende kanalen verzamelt, een eerste technische feedback betreffende de projectaanvragen van de business. U staat zelf in voor beperkte business analyses ter voorbereiding van een IT-project. U beheert de procedures voor projectvalidering, u bepaalt de deliverables, u plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen.

IT Project Manager (citydev.brussels)

Naar de gebruikers sta je borg voor de beschikbaarheid en continuïteit van de IT-diensten. Je beheert deze projecten vanaf het in kaart brengen van de behoeften tot en met de uitrol van de IT-oplossing, waarbij je ook actief meewerkt aan de technische uitwerking van een en ander. Als IT Project Manager word je verantwoordelijk voor het volledige beheer van meerdere, uiteenlopende IT-projecten (migratie netwerken, softwaremigraties, ERP, nieuwe ontwerpen, websitebeheer, administratieve vereenvoudiging, enz.).

IT Project Manager (Politiezones)

Als IT Project Manager word je verantwoordelijk voor het volledige beheer van meerdere, uiteenlopende IT-projecten (migratie netwerken, nieuwe gebouwen, softwaremigraties, enz.). Je beheert deze projecten vanaf het in kaart brengen van de behoeften tot en met de uitrol van de IT-oplossing. Je bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van jouw projecten. Je bent verantwoordelijk voor de volledige scope van het project. Je beheert de procedures voor projectvalidering, je bepaalt de deliverables, je plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen. Je speelt een overkoepelende en aansturende rol bij alle projectdeelnemers, zowel bij het CIBG als bij de klant.

Functional Analyst

Als functioneel analist licht je de behoeften door van de interne en/of externe klanten via gestructureerde gesprekken en gegevensanalyse. Van de te ontwikkelen toepassing/software breng je de functionele noden en beperkingen in kaart. Voor de functionele aspecten van de toepassing/software bepaal je de prioriteiten, daarbij steunend op jouw onderbouwd inzicht in de behoeften van de klant en van de eindgebruikers.  

Linux System Engineer

Als Linux System Engineer bij één van onze overheidspartners werk je mee aan het ontwerp en het onderhoud van onze oplossingen. Je stelt kwaliteit altijd voorop en je zorgt voor optimalisering van de server resources. Je staat in voor opvolging en analyse van de systeemperformantie (monitoring, tuning).  In overleg met de IT Manager werk je mee aan de verdere uitbouw van de IT-omgeving van de klant.  Je bent polyvalent en gedreven om de klant optimale dienstverlening te bieden. Daarnaast verricht je ook ondersteuningstaken. Je bent verantwoordelijk voor de volledige documentatie van de systeemoplossingen die je uitrolt. 

Project Manager Assistant

In deze functie word je vanuit het CIBG gedetacheerd naar Brussel Fiscaliteit. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat op fiscaal vlak voor vele uitdagingen. Zo moet er een nieuwe blik geworpen worden op milieufiscaliteit, op de verschuiving van belasting op het werk naar belasting op eigendom en zal Brussel Fiscaliteit de onroerende voorheffing overnemen en de kilometerheffing invoeren. Daarom investeerde Brussel Fiscaliteit volop in een performantere organisatiestructuur, een nieuwe IT-toepassing, efficiëntere processen en procedures alsook in administratieve vereenvoudiging. Daarom wordt gemikt op betere dienstverlening, administratieve vereenvoudiging, een investering in meer online toepassingen, betere informatiedoorstroming en digitalisering van de dossiers. Brussel Fiscaliteit heeft zich tot doel gesteld een voorbeeld te worden van een professioneel en sterk bestuur. Maar bovenal wil zij er voor de Brusselse belastingplichtigen zijn door een open communicatiebeleid te voeren en door burgers en bedrijven met respect te behandelen.

HR Advisor – Recruitment & Selection

Als Advisor binnen het Human resources-team wordt je verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van allerlei rekruteringsopdrachten. Voor alle opdrachten die je krijgt, ben je het aanspreekpunt zowel voor de interne diensten als voor de betrokken externe leveranciers. Je werkt ook mee aan de uitbouw van HR-projecten met betrekking tot de verschillende « soft HR »-gebieden en je draagt bij tot het ontwerp en de uitrol van die projecten. Afhankelijk van jouw competenties en affiniteiten kan je ook input leveren inzake «sourcing», uiteenlopende HR-processen en opleidingen.    

System Engineer (VGC)

Als System Engineer bij één van onze overheidspartners sta je in voor het ontwerp en het onderhoud van onze systeemoplossingen. Je streeft naar maximale kwaliteit inzake beschikbaarheid van de servers en zorgt tegelijk voor een optimale opslagcapaciteit. Je volgt en analyseert de werking van de systemen (alarmdrempels, tuning) en voert daarbij verbetermaatregelen door. Je staat borg voor de continuïteit van de activiteiten, zijnde een ononderbroken werking van de systeeminfrastructuur, waarvan je de goede werking verzekert aan de hand van tests en door middel van back-ups en beveiligingsprocedures. Je bent verantwoordelijk voor de volledige documentatie van de uitgerolde systeemoplossingen. Je werkt in overleg met de IT Manager om de infrastructuur volgens een uitgetekende en klantgerichte strategie verder te doen evolueren.

Technical Analyst

Als technisch analist word je onderdeel van een ontwikkelingsteam waar je verantwoordelijk wordt voor het uittekenen van de architectuur van de verschillende platformen en waar je meewerkt aan de ontwikkeling van een webdienstenlaag die toegang verleent tot de gegevens. Duidelijk en helder leg je de technische aspecten vast die ontwikkeld moeten worden om te voldoen aan de integratievereisten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de CIBG-toepassingen en de toegang tot authentieke bronnen. Je staat in voor de uitrol en opvolging van de volledige keten tot permanente integratie en uitrol, en je ziet toe op een correct gebruik ervan. Je werkt mee aan de day-to-day activiteiten inzake blootstelling, beveiliging, audit en monitoring van de webdiensten van de dienstenintegrator. Je staat in voor de technische coaching en de verdere ontplooiing van de verschillende leden van het ontwikkelingsteam.

Business Consultant SAP

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in het bijzonder IT-Coordination en Brussel Financiën en Begroting, hebben SAPregional.brussels uitgerold, dit is het gewestelijke SAP-platform. Dit platform groeit heel snel, zowel gemeten naar aantal deelnemende instellingen als ontwikkelde SAP-modules. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee op het vlak van IT en naar hervorming van de budgettaire en boekhoudkundige processen binnen de instellingen.  In het kader hiervan word je verantwoordelijk voor de analyse van de AS IS boekhoudkundige processen van de instellingen die SAPregional.brussels gebruiken. Je brengt de zwakke punten en de eventuele incoherenties in kaart, en je formuleert verbetervoorstellen en adviezen met betrekking tot de boekhoudkundige en budgettaire processen (Business Process Reengineering).

 

Info & contact


Tel. 02 282 47 70
Fax: 02 230 31 07
E-mail: jobs@cirb.irisnet.be
Toegangsplan

VoordelenSpontaan solliciteren