Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Jobs

Het CIBG werft aan!

 
Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de IT-partner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De informatici in dienst van het Centrum worden voor uiteenlopende IT-projecten – met name ontwikkeling, netwerk- en telecomsystemen, IT-bijstand en -advies, en geomatica – ingezet bij de verschillende openbare instellingen en spelers binnen het Brussels Gewest.

Wij zoeken diverse nieuwe medewerkers om onze teams te versterken in het kader van bestaande en nieuwe projecten. Klik op de functie die jou interesseert voor een uitgebreidere omschrijving.

Onze meest recente vacatures:

 

Linux System Engineer 
Als Linux System Engineer bij één van onze overheidspartners werk je mee aan het ontwerp en het onderhoud van onze oplossingen. Je stelt kwaliteit altijd voorop en je zorgt voor optimalisering van de server resources. Je staat in voor opvolging en analyse van de systeemperformantie (monitoring, tuning).  In overleg met de IT Manager werk je mee aan de verdere uitbouw van de IT-omgeving van de klant.  Je bent polyvalent en gedreven om de klant optimale dienstverlening te bieden. Daarnaast verricht je ook ondersteuningstaken. Je bent verantwoordelijk voor de volledige documentatie van de systeemoplossingen die je uitrolt.  
Test Analyst

Je bent verantwoordelijk voor de redactie en bijwerking van de testplannen voor de uiteenlopende platformen die het CIBG ontwikkelt, dit in hun verschillende ontwikkelingsfases. Je documenteert de scenario's, de testvoorwaarden en -gegevens alsook de verhoopte resultaten, inclusief integratie-, regressie- en gebruikstests. Je voert deze testplannen alleen uit of in samenwerking met beperkt team van (interne of externe) testers. Verder werk je ook mee aan de automatisering van tests met behulp van op de markt verkrijgbare tools. Je werkt met de Project Manager samen om zeker te zijn dat de tests correct ingepland en volgens specificaties uitgevoerd worden. Je begeleidt de opstart van de toepassing/software bij de klant.

Project Manager Assistant
In deze functie word je vanuit het CIBG gedetacheerd naar Brussel Fiscaliteit. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat op fiscaal vlak voor vele uitdagingen. Zo moet er een nieuwe blik geworpen worden op milieufiscaliteit, op de verschuiving van belasting op het werk naar belasting op eigendom en zal Brussel Fiscaliteit de onroerende voorheffing overnemen en de kilometerheffing invoeren. Daarom investeerde Brussel Fiscaliteit volop in een performantere organisatiestructuur, een nieuwe IT-toepassing, efficiëntere processen en procedures alsook in administratieve vereenvoudiging. Daarom wordt gemikt op betere dienstverlening, administratieve vereenvoudiging, een investering in meer online toepassingen, betere informatiedoorstroming en digitalisering van de dossiers. Brussel Fiscaliteit heeft zich tot doel gesteld een voorbeeld te worden van een professioneel en sterk bestuur. Maar bovenal wil zij er voor de Brusselse belastingplichtigen zijn door een open communicatiebeleid te voeren en door burgers en bedrijven met respect te behandelen.
HR Advisor – Recruitment & Selection 

Als Advisor binnen het Human resources-team wordt je verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van allerlei rekruteringsopdrachten. Voor alle opdrachten die je krijgt, ben je het aanspreekpunt zowel voor de interne diensten als voor de betrokken externe leveranciers. Je werkt ook mee aan de uitbouw van HR-projecten met betrekking tot de verschillende « soft HR »-gebieden en je draagt bij tot het ontwerp en de uitrol van die projecten. Afhankelijk van jouw competenties en affiniteiten kan je ook input leveren inzake «sourcing», uiteenlopende HR-processen en opleidingen.    

System Engineer (VGC)

Als System Engineer bij één van onze overheidspartners sta je in voor het ontwerp en het onderhoud van onze systeemoplossingen. Je streeft naar maximale kwaliteit inzake beschikbaarheid van de servers en zorgt tegelijk voor een optimale opslagcapaciteit. Je volgt en analyseert de werking van de systemen (alarmdrempels, tuning) en voert daarbij verbetermaatregelen door. Je staat borg voor de continuïteit van de activiteiten, zijnde een ononderbroken werking van de systeeminfrastructuur, waarvan je de goede werking verzekert aan de hand van tests en door middel van back-ups en beveiligingsprocedures. Je bent verantwoordelijk voor de volledige documentatie van de uitgerolde systeemoplossingen. Je werkt in overleg met de IT Manager om de infrastructuur volgens een uitgetekende en klantgerichte strategie verder te doen evolueren.

Technical Analyst

Als technisch analist word je onderdeel van een ontwikkelingsteam waar je verantwoordelijk wordt voor het uittekenen van de architectuur van de verschillende platformen en waar je meewerkt aan de ontwikkeling van een webdienstenlaag die toegang verleent tot de gegevens. Duidelijk en helder leg je de technische aspecten vast die ontwikkeld moeten worden om te voldoen aan de integratievereisten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de CIBG-toepassingen en de toegang tot authentieke bronnen. Je staat in voor de uitrol en opvolging van de volledige keten tot permanente integratie en uitrol, en je ziet toe op een correct gebruik ervan. Je werkt mee aan de day-to-day activiteiten inzake blootstelling, beveiliging, audit en monitoring van de webdiensten van de dienstenintegrator. Je staat in voor de technische coaching en de verdere ontplooiing van de verschillende leden van het ontwikkelingsteam.

Specialist Payroll & Sociale Wetgeving

Als adviseur binnen de Administratieve dienst, die instaat voor het personeelsbeheer (lonen en extralegale voordelen), zorg je in samenwerking met ons sociaal secretariaat voor een efficiënt, hoog kwalitatief loonbeheer. Je fungeert ook als interne consultant voor alles wat met sociale wetgeving te maken heeft. Als dusdanig sta je in voor actieve bewaking met betrekking tot deze materie en informeer je jouw hiërarchie via aangepaste rapportering over de mogelijke gevolgen voor de onderneming. Dankzij jouw ervaring en expertise inzake payroll ben je in staat het AS IS-proces van onze onderneming in model te gieten en TO BE-aanbevelingen te formuleren die onze werking efficiënter en vlotter moeten maken. Je rapporteert rechtstreeks aan de Payroll & Benefits Manager.

Business Consultant

Voor onze team Consultancy, zijn wij op zoek naar een Business Consultant (m/v). Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van de AS IS en TO BE processen in sterke veranderende omgevingen (nieuwe synergieën tussen besturen, nieuwe bevoegdheden) met het oog op informatisering ervan. Je bakent opportuniteiten af tot informatisering van toepassingen, je werkt scenario’s uit tot en met de redactie van functionele specificaties. Je tekent het omvattende IT-landschap uit: procesbenadering (mapping met modules, en interacties) en databenadering (overkoepelend datamodel). Je staat in voor de voorbereiding en later de coördinatie van de User Acceptance Tests.

Business Intelligence Consultant

Als BO Consultant voor onze klant werkt u mee aan het beheer van de bestaande BOsystemen en de bijbehorende rapporten. U draagt bij tot het correctief, adaptief en evolutief onderhoud ervan. Daarbij analyseert u de BO-systemen alsook de bijbehorende verslagen.  Voor elk systeem bij onze partner maakt u een analyse van het type « As Is - To be » en schrijft u de bijbehorende documentatie uit. U staat in voor ontwikkeling, testing en validering van het te implementeren BO Entreprise-systeem en ziet erop toe dat het afgestemd is op de behoeften van de eindgebruikers. Naast deze activiteiten zorgt u voor ondersteuning van de BO-gebruikers en staat u borg voor het evolutief onderhoud van het product. 

Business Consultant SAP

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in het bijzonder IT-Coordination en Brussel Financiën en Begroting, hebben SAPregional.brussels uitgerold, dit is het gewestelijke SAP-platform. Dit platform groeit heel snel, zowel gemeten naar aantal deelnemende instellingen als ontwikkelde SAP-modules. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee op het vlak van IT en naar hervorming van de budgettaire en boekhoudkundige processen binnen de instellingen.  In het kader hiervan word je verantwoordelijk voor de analyse van de AS IS boekhoudkundige processen van de instellingen die SAPregional.brussels gebruiken. Je brengt de zwakke punten en de eventuele incoherenties in kaart, en je formuleert verbetervoorstellen en adviezen met betrekking tot de boekhoudkundige en budgettaire processen (Business Process Reengineering).

 

Info & contact


Tel. 02 282 47 70
Fax: 02 230 31 07
E-mail: jobs@cirb.irisnet.be
Toegangsplan

VoordelenSpontaan solliciteren