Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Jobs

Het CIBG werft aan!

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de IT-partner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De informatici in dienst van het Centrum worden voor uiteenlopende IT-projecten – met name ontwikkeling, netwerk- en telecomsystemen, IT-bijstand en -advies, en geomatica – ingezet bij de verschillende openbare instellingen en spelers binnen het Brussels Gewest.

Wij zoeken diverse nieuwe medewerkers om onze teams te versterken in het kader van bestaande en nieuwe projecten. Klik op de functie die jou interesseert voor een uitgebreidere omschrijving.

Onze meest recente vacatures:

HR Officer

Als Officer binnen het Human Resources-team ben je verantwoordelijk voor de operationele en administratieve ondersteuning van de dienst. Tot jouw taken horen onder meer, voor « Soft HR » : ondersteuning bieden bij de verschillende « soft HR »-projecten (rekrutering, evaluaties, opleidingen, reporting, …) en voor « Hard HR » : ondersteuning bieden bij het beheer van de extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, MIVB- en NMBS-abonnementen, enz.) en ondersteuning bieden bij allerlei activiteiten met betrekking tot de personeelsadministratie (opstelling van arbeidsovereenkomsten, bijvoegsels bij de arbeidsovereenkomst, bijzondere bepalingen, enz.).

COPYWRITER

Als contentspecialist/copywriter ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren en implementeren van de contentstrategie en de contentkalender van verschillende van onze on- en offline kanalen: intranet, www.cibg.brussels etc. Je kan je goed verplaatsen in de doelgroepen van het CIBG  en je weet hoe je content optimaliseert. Je begrijpt complexe ICT-concepten en zet die om in mensentaal. Jij bent perfect in staat om relevante content te ontwikkelen die “on brand” is en goed aansluit bij onze (lopende) campagnes. Je bent goed op de hoogte van de laatste trends op het gebied van content. Daarnaast ben je goed in het analyseren van bezoekersgedrag (medewerkers voor het intranet, bezoekers van onze webstek etc.) en pas je, waar nodig, de bestaande content op aan. Verder kom jij proactief met verbetervoorstellen voor de website. (content én ergonomie) Het nalezen van teksten behoort ook tot één van jouw kerntaken. Je hebt een duidelijke visie op storytelling en contentmanagement. Je werkt samen alle andere disciplines binnen onze dienst Communicatie, met name met de 4 projectmanagers communicatie en je rapporteert aan de Communication Manager.

Application Support Manager

Als Application support manager bij en voor één van onze klanten versterk je de cel Service Management. Voor de services die je toegewezen worden, ben je betrokken partij van bij de start van een project. Naarmate het project vordert wordt die betrokkenheid intensiever, zodat je na de overgang van projectmode naar servicemode de volledige verantwoordelijkheid kan nemen  Je staat borg voor de samenhang en de stabiliteit van je services. Via frequente contacten met de (key) users enerzijds en regelmatige service review meetings anderzijds, volg je de noden wat betreft functionaliteit en gebruikte infrastructuur. Je staat op die manier in voor de functionele evolutie van de toepassing, maar evenzeer voor de maximale beschikbaarheid en optimale performantie ervan. Je werkt mee aan het in productie brengen van nieuwe releases. Je geeft de 2de-lijnssupport voor de behandeling van storingen m.b.t. uw services. Kan je zelf geen ooplossing bieden, dan maak je een analyse en fungeert daarna als tussenschakel tussen de gebruikers en de (interne of externe) technische team. Je staat tevens in voor het afsluiten en opvolgen van de onderhoudscontracten (correctief en evolutief). Je zorgt ervoor dat de met de klant overeengekomen dienstniveaus gehaald worden

Team Leader - Service Desk

Als Team Leader van een team van drie IT-technici bij één van onze partners bij de overheid (gemeentebesturen, politiezones, OCMW’s, enz.) binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, sta je in voor het beheer van de IT-incidenten en –problemen. Tot jouw taken behoren de werking van het team organiseren en werk maken van standaardisering en van een correcte toepassing van de interne procedures (ITIL), de ondersteuning van de gebruikers beheren en zorgen voor de permanente verbetering van die ondersteuning (doelmatige afhandeling van oproepen en incidenten, terugdringen van het aantal oproepen en incidenten), de crisismomenten beheren, de nodige initiatieven nemen tot doorverwijzing van het werk, en erop toezien dat alle juiste informatie tijdig naar alle gebruikers opgestuurd wordt,  opvolgen en beheren van de voorraden IT-benodigdheden documenteren van alle operationele procedures en rapporteren aan de IT Manager.

IT Project Manager (GOB)

Als IT Project manager bij één van onze klanten – het GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), gevestigd boven het Noordstation en in het City Center (City2), staat u in voor het volledige beheer van de levenscyclus van IT-projecten, vanaf de uittekening tot en met de implementatie van de oplossing. U bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van IT-projecten (vooral toepassingsprojecten). U geeft, op basis van informatie die u langs verschillende kanalen verzamelt, een eerste technische feedback betreffende de projectaanvragen van de business. U staat zelf in voor beperkte business analyses ter voorbereiding van een IT-project. U beheert de procedures voor projectvalidering, u bepaalt de deliverables, u plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen.

IT Project Manager (citydev.brussels)

Als IT Project Manager word je verantwoordelijk voor het volledige beheer van meerdere, uiteenlopende IT-projecten (migratie netwerken, softwaremigraties, ERP, nieuwe ontwerpen, websitebeheer, administratieve vereenvoudiging, enz.). Je beheert deze projecten vanaf het in kaart brengen van de behoeften tot en met de uitrol van de IT-oplossing, waarbij je ook actief meewerkt aan de technische uitwerking van een en ander. Naar de gebruikers sta je borg voor de beschikbaarheid en continuïteit van de IT-diensten.

IT Project Manager (Politiezones)

Als IT Project Manager word je verantwoordelijk voor het volledige beheer van meerdere, uiteenlopende IT-projecten (migratie netwerken, nieuwe gebouwen, softwaremigraties, enz.). Je beheert deze projecten vanaf het in kaart brengen van de behoeften tot en met de uitrol van de IT-oplossing. Je bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van jouw projecten. Je bent verantwoordelijk voor de volledige scope van het project. Je beheert de procedures voor projectvalidering, je bepaalt de deliverables, je plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen. Je speelt een overkoepelende en aansturende rol bij alle projectdeelnemers, zowel bij het CIBG als bij de klant.

Contentspecialist

Als contentspecialist ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren en implementeren van de contentstrategie en de contentkalender van verschillende van onze on- en offline kanalen: intranet, www.cibg.brussels etc. Je kan je goed verplaatsen in de doelgroepen van het CIBG  en je weet hoe je content optimaliseert. Je begrijpt complexe ICT-concepten en zet die om in mensentaal. Jij bent perfect in staat om relevante content te ontwikkelen die “on brand” is en goed aansluit bij onze (lopende) campagnes

Functional Analyst

Als functioneel analist licht je de behoeften door van de interne en/of externe klanten via gestructureerde gesprekken en gegevensanalyse. Van de te ontwikkelen toepassing/software breng je de functionele noden en beperkingen in kaart. Voor de functionele aspecten van de toepassing/software bepaal je de prioriteiten, daarbij steunend op jouw onderbouwd inzicht in de behoeften van de klant en van de eindgebruikers.  

Linux System Engineer 

Als Linux System Engineer bij één van onze overheidspartners werk je mee aan het ontwerp en het onderhoud van onze oplossingen. Je stelt kwaliteit altijd voorop en je zorgt voor optimalisering van de server resources. Je staat in voor opvolging en analyse van de systeemperformantie (monitoring, tuning).  In overleg met de IT Manager werk je mee aan de verdere uitbouw van de IT-omgeving van de klant.  Je bent polyvalent en gedreven om de klant optimale dienstverlening te bieden. Daarnaast verricht je ook ondersteuningstaken. Je bent verantwoordelijk voor de volledige documentatie van de systeemoplossingen die je uitrolt. 

Project Manager Assistant

In deze functie word je vanuit het CIBG gedetacheerd naar Brussel Fiscaliteit. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat op fiscaal vlak voor vele uitdagingen. Zo moet er een nieuwe blik geworpen worden op milieufiscaliteit, op de verschuiving van belasting op het werk naar belasting op eigendom en zal Brussel Fiscaliteit de onroerende voorheffing overnemen en de kilometerheffing invoeren. Daarom investeerde Brussel Fiscaliteit volop in een performantere organisatiestructuur, een nieuwe IT-toepassing, efficiëntere processen en procedures alsook in administratieve vereenvoudiging. Daarom wordt gemikt op betere dienstverlening, administratieve vereenvoudiging, een investering in meer online toepassingen, betere informatiedoorstroming en digitalisering van de dossiers. Brussel Fiscaliteit heeft zich tot doel gesteld een voorbeeld te worden van een professioneel en sterk bestuur. Maar bovenal wil zij er voor de Brusselse belastingplichtigen zijn door een open communicatiebeleid te voeren en door burgers en bedrijven met respect te behandelen.

HR Advisor – Recruitment & Selection 

Als Advisor binnen het Human resources-team wordt je verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van allerlei rekruteringsopdrachten. Voor alle opdrachten die je krijgt, ben je het aanspreekpunt zowel voor de interne diensten als voor de betrokken externe leveranciers. Je werkt ook mee aan de uitbouw van HR-projecten met betrekking tot de verschillende « soft HR »-gebieden en je draagt bij tot het ontwerp en de uitrol van die projecten. Afhankelijk van jouw competenties en affiniteiten kan je ook input leveren inzake «sourcing», uiteenlopende HR-processen en opleidingen.    

System Engineer (VGC)

Als System Engineer bij één van onze overheidspartners sta je in voor het ontwerp en het onderhoud van onze systeemoplossingen. Je streeft naar maximale kwaliteit inzake beschikbaarheid van de servers en zorgt tegelijk voor een optimale opslagcapaciteit. Je volgt en analyseert de werking van de systemen (alarmdrempels, tuning) en voert daarbij verbetermaatregelen door. Je staat borg voor de continuïteit van de activiteiten, zijnde een ononderbroken werking van de systeeminfrastructuur, waarvan je de goede werking verzekert aan de hand van tests en door middel van back-ups en beveiligingsprocedures. Je bent verantwoordelijk voor de volledige documentatie van de uitgerolde systeemoplossingen. Je werkt in overleg met de IT Manager om de infrastructuur volgens een uitgetekende en klantgerichte strategie verder te doen evolueren.

Technical Analyst

Als technisch analist word je onderdeel van een ontwikkelingsteam waar je verantwoordelijk wordt voor het uittekenen van de architectuur van de verschillende platformen en waar je meewerkt aan de ontwikkeling van een webdienstenlaag die toegang verleent tot de gegevens. Duidelijk en helder leg je de technische aspecten vast die ontwikkeld moeten worden om te voldoen aan de integratievereisten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de CIBG-toepassingen en de toegang tot authentieke bronnen. Je staat in voor de uitrol en opvolging van de volledige keten tot permanente integratie en uitrol, en je ziet toe op een correct gebruik ervan. Je werkt mee aan de day-to-day activiteiten inzake blootstelling, beveiliging, audit en monitoring van de webdiensten van de dienstenintegrator. Je staat in voor de technische coaching en de verdere ontplooiing van de verschillende leden van het ontwikkelingsteam.

Business Consultant SAP

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in het bijzonder IT-Coordination en Brussel Financiën en Begroting, hebben SAPregional.brussels uitgerold, dit is het gewestelijke SAP-platform. Dit platform groeit heel snel, zowel gemeten naar aantal deelnemende instellingen als ontwikkelde SAP-modules. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee op het vlak van IT en naar hervorming van de budgettaire en boekhoudkundige processen binnen de instellingen.  In het kader hiervan word je verantwoordelijk voor de analyse van de AS IS boekhoudkundige processen van de instellingen die SAPregional.brussels gebruiken. Je brengt de zwakke punten en de eventuele incoherenties in kaart, en je formuleert verbetervoorstellen en adviezen met betrekking tot de boekhoudkundige en budgettaire processen (Business Process Reengineering).

 

Info & contact


Tel. 02 282 47 70
Fax: 02 230 31 07
E-mail: jobs@cirb.irisnet.be
Toegangsplan

VoordelenSpontaan solliciteren