Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Jobs

Het CIBG werft aan!

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de IT-partner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De informatici in dienst van het Centrum worden voor uiteenlopende IT-projecten – met name ontwikkeling, netwerk- en telecomsystemen, IT-bijstand en -advies, en geomatica – ingezet bij de verschillende openbare instellingen en spelers binnen het Brussels Gewest.

Wij zoeken diverse nieuwe medewerkers om onze teams te versterken in het kader van bestaande en nieuwe projecten. Klik op de functie die jou interesseert voor een uitgebreidere omschrijving.

Onze meest recente vacatures:

IT Project Manager (GOB)

Als IT Project manager bij één van onze klanten – het GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), gevestigd boven het Noordstation en in het City Center (City2), staat u in voor het volledige beheer van de levenscyclus van IT-projecten, vanaf de uittekening tot en met de implementatie van de oplossing. U bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van IT-projecten (vooral toepassingsprojecten). U geeft, op basis van informatie die u langs verschillende kanalen verzamelt, een eerste technische feedback betreffende de projectaanvragen van de business. U staat zelf in voor beperkte business analyses ter voorbereiding van een IT-project. U beheert de procedures voor projectvalidering, u bepaalt de deliverables, u plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen. U bent verantwoordelijk voor een optimaal resultaat op het terrein, dat gemeten naar kwaliteit, prestaties, kostprijs en termijn in overeenstemming moet zijn met het bestek. U beheert de scope van de implementatie, de risico’s en problemen. U bent de draaischijf tussen klant, resources, eventuele leveranciers en directie. U communiceert doelgericht en rapporteert aan de verschillende gesprekspartners. Desgevallend coördineert, superviseert en animeert u een klein team van technici.

Service Manager

Het CIBG biedt hostingdiensten aan op allerlei niveaus. Op het hoogste niveau worden de infrastructuren van de mandaatgevers overgeheveld naar de gewestelijke cloud (dienst vDC). Deze dienst omvat aspecten in verband met infrastructuur en beveiliging, maar vooral ook in verband met change management.

Jouw taken:

 • Het dienstenaanbod en het service level management van het GDC verder laten evolueren:
  • een high-level overzicht van het GDC zoals dat op de verschillende sites bestaat en van het datacenter.brussels-dossier in kaart brengen met het oog op toekomstige evolutie;
  • zich inwerken in de vCloud-wereld (opleiding, coaching);
  • ons dienstenaanbod verder laten evolueren naar een marktconform aanbod, dat aangepast is aan de behoeften van onze klanten: dienstbeschrijving, SLA's, OLA’s, best practices, …
  • instaan voor het service level management van onze hosting;
  • inzicht verwerven in het kostenmodel van ons GDC en dit op termijn bijsturen;
  • ons aanbod regelmatig aftoetsen aan de privémarkt;
  • vrij snel nieuwe diensten uitwerken:
   •  
   •  
   •  
  • de migratie van klanten naar het datacenter aansturen;
  • het totale verbruik van de datacentercapaciteit bewaken;
  • het verbruik van het virtual datacenter rapporteren aan de klanten;
  • regelmatige contacten onderhouden met klanten met het oog op individuele periodieke opvolging;
  • User clubs organiseren over gemeenschappelijke zaken:
   • technologische evoluties;
   • best practices;
   • de nieuwe markt van Servers, licenties, enz. voorstellen
   • strategische kijk op de hele technische beveiligingsketen.
 • Service management
  • inzicht verwerven in de geïnstalleerde klantenbasis;
  • standaardisering, industrialisering en automatisering van de methodiek;

ownership van het dienstenaanbod; dit aanbod regelmatig aftoetsen aan de markt (benchmarking) en de interne technische teams in de richting sturen van verdere evolutie van het dienstenaanbod.

SAP Functional Analysts (Brussel Fiscaliteit)

Als functioneel analist SAP kom je tussen bij alle stappen in de uitrol van SAP-modules. In samenwerking met de business analyseer je de behoeften van de gebruikers binnen jouw expertisegebieden en stel je aangepaste oplossingen voor.Zo nodig maak je een functionele analyse op maat ten behoeve van het ontwikkelingsteam. Je werkt mee aan de opstart, de configuratie, de integratie en de tests van de modules, dit tot en met de validering door de eindgebruikers. Je werkt ook mee aan de opleiding van de gebruikers, je schrijft de noodzakelijke documentatie en je zorgt voor de ondersteuning na elke go-live. Bij de grote projecten die worden uitgevoerd in samenwerking met externe partijen, treed je op als ervaren tussenpersoon tussen de eindgebruikers bij Brussel Fiscaliteit en de derde partner die instaat voor de uitrol. Op actieve manier begeleid je deze uitrolprojecten met de bedoeling de overname ervan na de go-live te verzekeren. Je ziet erop toe dat de standaarden nageleefd worden en je zorgt voor een gedegen integratie in de bestaande processen.

Project Manager

Als IT Project Manager sta je in voor het volledige beheer van IT-applicatieprojecten die kaderen in de strategie van het Bestuur.

Je beheert deze projecten vanaf het in kaart brengen van de behoeften tot en met de uitrol van de IT-oplossing, waarbij je ook actief meewerkt aan de technische uitwerking. Je bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van jouw projecten.

Je bent de centrale contactpersoon tussen klant, resources, eventuele leveranciers en directie. Je communiceert doelgericht en rapporteert aan de verschillende gesprekspartners.

Je staat in voor de coördinatie, supervisie en aansturing van een ontwikkelingsteam.

Network Engineer

Als Network Engineer bij één van onze partners wordt je verantwoordelijk voor het voorkomen van netwerkstoringen en draag je op die manier bij tot de goede werking en beschikbaarheid van toepassingen en gegevens.  Dit omvat de volgende taken:

 • Ontwerpen, installeren, configureren en beheren van een fysisch netwerk (Wan, Lan, Ethernet, Wifi);
 • Beheren van de verschillende componenten nodig voor het uitrollen van VPN-netwerken;
 • Instaan voor een gedegen beheer van de IT-beveiliging: firewall, DMZ, proxy, reverse proxy;
 • Instaan voor de monitoring van het netwerk (hubs, netwerkprinters, servers, aangesloten pc's…);
 • Beheren van een netwerk in domein (Active Directory);
 • De onderhoudsbeurten van het netwerk inplannen ;
 • Apparatuur toetsen op conformiteit met het referentiekader;
 • Meewerken aan studies inzake netwerkoptimalisering en de geschiktheid van de uitgerolde netwerkoplossingen aftoetsen naar prestaties, toegankelijkheid van de toepassingen, stabiliteit, enz. ;
 • Opstellen en up-to-date houden van de documentatie ;
 • Toezien op de goede werking van de vakspecifieke systemen en toepassingen ;
 • Meewerken aan de uitrol van nieuwe VoIP-oplossingen ;
 • Instaan voor de ondersteuning van de gebruikers en tussenkomen bij incidenten om de normale werking zo snel mogelijk te herstellen.

IT Technician

Als IT Technician voer je technische taken uit in verband met de installatie, configuratie en ondersteuning van de bestaande IT-apparatuur, zowel in onze hoofdzetel als bij klanten. Je bent verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van pc's, randapparatuur en software. Je stelt diagnoses, handelt allerlei incidenten af (pc's, netwerk, mail, enz.) en je documenteert jouw interventies in de tool voor het centraal beheer van de IT-aanvragen. Je staat ter beschikking van de gebruikers en verleent hen bijstand (van op afstand of ter plaatse) binnen de perken van de procedures die binnen de organisatie gelden en volgens prioriteit van aanvragen en taken, dit alles onder supervisie van uw superieur.

Junior BI Consultant (Brussel Fiscaliteit)

Als Junior BI Consultant,

 • ondersteun je de Reporting Manager bij de uitrol van het competence center (werking, methodologie, procedures, rollen en verantwoordelijkheden)
 • werk je de bijbehorende communicatiedragers / opleidingen uit
 • werk je mee aan de selectie van de reportingtools
 • zorg je er dat het personeel van de administratie en de interne en externe projectteams een opleiding krijgen in de methodologie
 • werk je mee aan alles wat met de reporting van projecten te maken heeft
 • zoek je oplossingen voor de behoeften inzake operationele reporting van de administratie, in de vorm van ondersteuning van de gebruikers of van ontwikkeling
  • behoeftenbepaling en -analyse
  • ontwikkeling / tuning en tests: datamodel, extracties, bouw van «cubes», «universes» en andere datasets met behulp van tools van het type ETL, design, dashboarding
  • technische documentatie en documentatie voor de gebruiker
 • ondersteun je ook de meer vakspecifieke activiteiten zoals het data management en de fiscale directie bij de processen inzake data quality, data profiling, data mining.
Accountant Officer (m/v)

Als « Accountant Officer » in de dienst Begroting en Financiën vervul je de volgende taken voor de twee boekhoudkundige entiteiten:

 • invoeren en verwerken van de boekhoudkundige en analytische bewegingen met inachtneming van de wettelijke boekhoudkundige en budgettaire normen;
 • invoeren van de budgettaire verplichtingen met inachtneming van de begrotings- en boekhoudregels;
 • voorbereiden van de uitgaande betalingen (aan leveranciers) op de gebruikelijke vervaldagen en opvolging van de onbetaalde facturen;
Database Administrator (PostgreSQL)

Als Database Administrator werk je mee aan het ontwerp en de modellering van databases. Je staat borg voor de beschikbaarheid van meer dan 30 toepassingen die onder PostgreSQL draaien. Samen met jouw DBA-collega's (Oracle en SQL) teken je een DBA-strategie uit voor al onze klanten en toepassingen. Je bewaakt de integriteit van de data via monitoring, fine tuning en gegevensbeveiliging. Je staat borg voor de continuïteit van de dienstverlening door het uitvoeren van tests, back-ups, opslagprocedures en « disaster recovery ». Je maakt deel uit van het middleware-team dat verantwoordelijk is voor het beheer van de applicatieservers en de databases. Je werkt mee aan de activiteiten die dienen om alle DB-systemen in een ononderbroken proces te stroomlijnen. Je speelt ook een rol bij de nieuwe diensten, met hoge beschikbaarheid, en AAS databases, upgrades en onderhoud met minimale downtime.

IT Manager VIAPASS

Als IT Manager ga je deel uitmaken van het technisch team dat verantwoordelijk is voor het inzamelen, coördineren en controleren van de gegevens van alle Service Providers (EETS) in het kader van de kilometerheffing. Het betreft hier gegevens met betrekking tot verplaatsingen, facturatie, modellering, enz. Je wordt ook verantwoordelijk voor het beheer van de ICT-infrastructuur, die zich zowel bij Viapass als in een extern Datacenter bevindt.

Application Support Manager Osiris (SPRB)

Als Application support manager bij en voor één van onze klanten versterk je de cel Service Management. Voor de services die je toegewezen worden, ben je betrokken partij van bij de start van een project. Naarmate het project vordert wordt die betrokkenheid intensiever, zodat je na de overgang van projectmode naar servicemode de volledige verantwoordelijkheid kan nemen  Je staat borg voor de samenhang en de stabiliteit van je services. Via frequente contacten met de (key) users enerzijds en regelmatige service review meetings anderzijds, volg je de noden wat betreft functionaliteit en gebruikte infrastructuur. Je staat op die manier in voor de functionele evolutie van de toepassing, maar evenzeer voor de maximale beschikbaarheid en optimale performantie ervan. Je werkt mee aan het in productie brengen van nieuwe releases. Je geeft de 2de-lijnssupport voor de behandeling van storingen m.b.t. uw services. Kan je zelf geen ooplossing bieden, dan maak je een analyse en fungeert daarna als tussenschakel tussen de gebruikers en de (interne of externe) technische team. Je staat tevens in voor het afsluiten en opvolgen van de onderhoudscontracten (correctief en evolutief). Je zorgt ervoor dat de met de klant overeengekomen dienstniveaus gehaald worden

Senior Project Manager – Evere

Als Project Manager superviseer en begeleid je de uitrol van projecten voor een grote gemeente in het Brussels Gewest: je legt de uit te rollen installatiepunten vast (in kaart brengen van de behoeften, bestek, planning, staffing, budget), je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de technische uitrolprojecten (taken & planning, testing, beheer van bugs en roll-out wijzigingen, documentatie, communicatie & hand-over aan het team), je coördineert de verschillende bij dit project betrokken spelers (vakspecifiek team, IT, leveranciers-contract, stuurgroep, opleiding van de gebruikers).

HR Advisor – Process HR & Recruitment

Als HR Advisor binnen het Human resources-team werk je mee aan / word je verantwoordelijk voor de uitwerking en uitrol van de HR-processen met betrekking tot de verschillende « soft HR »-domeinen, zoals bijvoorbeeld: beheer van competenties en prestaties, loonbenchmarking, functieanalyse en -evolutie, evaluaties, opstelling van loopbaan en -promotieplannen, …

Je draagt bij tot de uitwerking en uitrol van deze processen.

Voorts sta je in voor het integrale beheer van meerdere aanwervingsprocessen, van behoeftenanalyse, redactie van de functiebeschrijving via loononderhandelingen tot en met competentiegeoriënteerde interviews.

Je zorgt voor gepaste begeleiding bij loopbaanveranderingen, overplaatsingen, enz.

Wintel & Backup System Engineer

Als Wintel & Backup System Engineer bij de dienst Infrastructure & Technologie Services werk je mee aan het ontwerp en het onderhoud van onze oplossingen. Je stelt kwaliteit altijd voorop en je zorgt voor optimalisering van de server resources. Je staat in voor de opvolging en analyse van de systeemperformantie (monitoring, tuning).  In overleg met de IT Manager werk je mee aan de verdere uitbouw van de IT-omgeving van de klant.  Je bent polyvalent en gedreven om de klant optimale dienstverlening te bieden. Daarnaast verricht je ook ondersteuningstaken. Je bent verantwoordelijk voor de volledige documentatie van de systeemoplossingen die je uitrolt.

IT Project Manager

Je maakt de IT-jeugd warm voor securitygerelateerde beroepen, met een link naar onder meer cybercriminaliteit; je bouwt een positief imago uit voor de ION Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) als gewestelijke organisatie en je werkt zo ook aan het imago van het CIBG; je bent de tussenschakel naar BPV en de gewestelijke partners (politiemensen en gerecht, parket, gemeenten en overheidsbesturen, …) om de behoeften aan competenties en projecten in kaart te brengen en deze op te starten; je bouwt een competentiepool uit inzake IT-beveiliging op gewestelijk vlak; je bent de tussenschakel tussen de academische wereld en het bedrijfsleven (openbare beveiliging in de onderneming); je bent de tussenschakel naar de academische wereld (universiteiten en hogescholen) en het bedrijfsleven om presentaties over beveiligingsberoepen te organiseren, partnersamenwerkingen uit te bouwen, roepingen in de hand te werken, studenten warm te maken voor de technologische uitdagingen waarmee BPV en zijn partners te maken hebben; je maakt je omgeving warm voor gegevensbescherming – de open data GDPR; je bent de tussenschakel naar startups zoals « MolenGeek » om samen projecten op te zetten.

Analyst Programmer Java/Web

Als analist-programmeur binnen het CIBG-team staat u in voor de technische analyse en de ontwikkeling van weboplossingen voor onze klanten. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de weboplossingen die u ontwikkelt. U werkt nauw samen met uw Project Manager, uw Technical Analyst en uw collega’s-ontwikkelaars die instaan voor de volledige of gedeeltelijke uitrol van de ontwikkelde oplossingen. Te allen tijde houdt u zich aan de technische voorschriften en de toegestane termijnen voor het ontwikkelingswerk dat u toevertrouwd wordt.

Analyst Programmer GIS

Als analist-programmeur bij het CIBG bent u verantwoordelijk voor de technische analyse en de ontwikkeling van GIS-oplossingen.

U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de oplossingen die u ontwikkelt. U werkt nauw samen met uw Project Manager, uw Technical Leader en uw collega’s-ontwikkelaars die instaan voor de volledige of gedeeltelijke uitrol van de ontwikkelde GIS-oplossingen. U legt de technische grenzen vast en houdt zich aan de toegestane termijnen voor het ontwikkelingswerk dat u toevertrouwd wordt.

Financieel Analist

Het doel van deze functie is om het management van CIRB en Iristeam te ondersteunen bij de periodieke evaluatie van de operationele prestaties, alsook de ontwikkeling van korte termijn voorspellingen en de jaarlijkse prestaties. Dankzij de ontwikkeling en distributie van financiële analyses en rapporten zal de positie belangrijke operationele trends identificeren om het management te helpen bij het verbeteren van de toekomstige operationele prestaties. Deze positie zal naar verwachting financieel analyseren van periodieke resultaten, kostenrekeninganalyse en andere prestatierapportage aan het management de besluitvorming  te vergemakkelijken. Regelmatige communicatie met de lokale operationele teams, financiële planning en analyse teams is essentieel voor aanpassing aan de doelstellingen te waarborgen.

SAP Project Manager - Regionaal-platform (GOB)

Als IT Project manager bij één van onze klanten – het GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), gevestigd boven het Noordstation en in het City Center (City2), staat u in voor het volledige beheer van de levenscyclus van IT-projecten, vanaf de uittekening tot en met de implementatie van de oplossing. U bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van IT-projecten in het kader van het SAP Regionaal-platform. U geeft, op basis van informatie die u langs verschillende kanalen verzamelt, een eerste technische feedback betreffende de projectaanvragen van de business. U staat zelf in voor beperkte business analyses ter voorbereiding van een IT-project. U beheert de procedures voor projectvalidering, u bepaalt de deliverables, u plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen. U bent verantwoordelijk voor een optimaal resultaat op het terrein, dat gemeten naar kwaliteit, prestaties, kostprijs en termijn in overeenstemming moet zijn met het bestek. U beheert de scope van de implementatie, de risico’s en problemen. U bent de draaischijf tussen klant, resources, eventuele leveranciers en directie. U communiceert doelgericht en rapporteert aan de verschillende gesprekspartners. Desgevallend coördineert, superviseert en animeert u een klein team van technici.

Service Head Project Management

Als Manager van een team van IT Project Managers (met sterke focus op infrastructuurprojecten of niet-applicatieve transversale projecten) ben je verantwoordelijk voor de uitrol van de projecten binnen jouw portfolio, het rangschikken naar prioriteit van de projecten in jouw portfolio, het opvolgen van de project managers, waarbij je hen helpt bij problemen tijdens de projectuitvoering en fungeert als tussenschakel naar de andere managers om de uitvoering van projecten te vergemakkelijken, het checken dat je een project kunt starten en bepaalde projecten die je zelf uitrolt, en daarbij sta je in voor het volledige projectbeheer (scope, budget, planning).

Als Project Manager sta je in voor het volledige beheer van projecten van het type infrastructuur, vanaf de uittekening van de behoeften tot en met uitwerking en uitrol van de oplossing. Je beheert de volledige scope van de projecten waarvoor je verantwoordelijk bent.

Je legt de deliverables vast, je plant en coördineert de verschillende uitrolfases. Je bent verantwoordelijk voor een optimaal resultaat op het terrein, dat gemeten naar kwaliteit, prestaties, kostprijs en termijnen in overeenstemming moet zijn met het bestek. Je fungeert als draaischijf tussen klant, ontwikkelingsteam, eventuele leveranciers en directie. Je communiceert doelgericht en rapporteert aan de verschillende gesprekspartners. Je staat in voor de coördinatie, supervisie en aansturing van een klein projectteam.

Als Manager van Project Managers verleen je hen ondersteuning en getuig je van sterk leadership.

Service Head IT Infrastructure

Als IT Infrastructure Manager (Service Head IT Infrastructure ) bij het CIBG ben je verantwoordelijk voor:

 • de realisatie van de strategische doelstellingen van de dienst IT Infrastructure.
 • de uitrol van een visie met betrekking tot de evolutie van de infrastructuur, het inspelen op de behoeften van de klanten en het ondersteunen van de evolutie van de toepassingen
 • de uitrol van de IT Infrastructure-oplossingen die uw dienst toevertrouwd worden.
 • het operationele beheer en de doorlopende verbetering van de Infrastructure
 • het beheer van een departement met 35 tot 40 medewerkers die gestructureerd zijn in technologiegeoriënteerde teams, onder de leiding van een technical team leader (Windows, servers, middleware, netwerk, enz.) en een «Architecture»-cel.
ETL/DW Designer

Als DW/BI-ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling en het beheer van de ETL-processen, de « data warehouses », de bestaande en toekomstige rapporten en dashboards alsook aan de bijbehorende analyses.
Als DW/BI-specialist:
- werk je mee aan de stroom voor het integreren van de gegevens van de SAP Data Services in de «data warehouses»
- analyseer je de SAP BO-systemen alsook de bijbehorende rapporten
maak je werk van ontwikkeling en testing, waarbij je erop toeziet dat aan de behoeften van de eindgebruikers voldaan wordt
naast deze activiteiten verleen je ondersteuning aan de BO-gebruikers;
- werk je mee aan het correctief, adaptatief en evolutief onderhoud.

IT Project Manager (GOB)

Als IT Project manager bij één van onze klanten – het GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), gevestigd boven het Noordstation en in het City Center (City2), staat u in voor het volledige beheer van de levenscyclus van IT-projecten, vanaf de uittekening tot en met de implementatie van de oplossing. U bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van IT-projecten (vooral toepassingsprojecten). U geeft, op basis van informatie die u langs verschillende kanalen verzamelt, een eerste technische feedback betreffende de projectaanvragen van de business. U staat zelf in voor beperkte business analyses ter voorbereiding van een IT-project. U beheert de procedures voor projectvalidering, u bepaalt de deliverables, u plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen.

IT Project Manager (citydev.brussels)

Naar de gebruikers sta je borg voor de beschikbaarheid en continuïteit van de IT-diensten. Je beheert deze projecten vanaf het in kaart brengen van de behoeften tot en met de uitrol van de IT-oplossing, waarbij je ook actief meewerkt aan de technische uitwerking van een en ander. Als IT Project Manager word je verantwoordelijk voor het volledige beheer van meerdere, uiteenlopende IT-projecten (migratie netwerken, softwaremigraties, ERP, nieuwe ontwerpen, websitebeheer, administratieve vereenvoudiging, enz.).

IT Project Manager (Politiezones)

Als IT Project Manager word je verantwoordelijk voor het volledige beheer van meerdere, uiteenlopende IT-projecten (migratie netwerken, nieuwe gebouwen, softwaremigraties, enz.). Je beheert deze projecten vanaf het in kaart brengen van de behoeften tot en met de uitrol van de IT-oplossing. Je bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van jouw projecten. Je bent verantwoordelijk voor de volledige scope van het project. Je beheert de procedures voor projectvalidering, je bepaalt de deliverables, je plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen. Je speelt een overkoepelende en aansturende rol bij alle projectdeelnemers, zowel bij het CIBG als bij de klant.

HR Advisor – Recruitment & Selection

Als Advisor binnen het Human resources-team wordt je verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van allerlei rekruteringsopdrachten. Voor alle opdrachten die je krijgt, ben je het aanspreekpunt zowel voor de interne diensten als voor de betrokken externe leveranciers. Je werkt ook mee aan de uitbouw van HR-projecten met betrekking tot de verschillende « soft HR »-gebieden en je draagt bij tot het ontwerp en de uitrol van die projecten. Afhankelijk van jouw competenties en affiniteiten kan je ook input leveren inzake «sourcing», uiteenlopende HR-processen en opleidingen.    

System Engineer (VGC)

Als System Engineer bij één van onze overheidspartners sta je in voor het ontwerp en het onderhoud van onze systeemoplossingen. Je streeft naar maximale kwaliteit inzake beschikbaarheid van de servers en zorgt tegelijk voor een optimale opslagcapaciteit. Je volgt en analyseert de werking van de systemen (alarmdrempels, tuning) en voert daarbij verbetermaatregelen door. Je staat borg voor de continuïteit van de activiteiten, zijnde een ononderbroken werking van de systeeminfrastructuur, waarvan je de goede werking verzekert aan de hand van tests en door middel van back-ups en beveiligingsprocedures. Je bent verantwoordelijk voor de volledige documentatie van de uitgerolde systeemoplossingen. Je werkt in overleg met de IT Manager om de infrastructuur volgens een uitgetekende en klantgerichte strategie verder te doen evolueren.

Info & contact


Tel. 02 282 47 70
Fax: 02 230 31 07
E-mail: jobs@cirb.irisnet.be
Toegangsplan

VoordelenSpontaan solliciteren