Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Onze oplossingen / Security solutions / Information Security Management

Information Security Management

De veiligheid van Informatie Systemen is een onmisbare factor geworden voor het goed functioneren van een organisatie. De snelle evolutie van de technologie heeft geleid tot een groeiende afhankelijkheid van informatie systemen.

Traditioneel lag sinds het begin de nadruk op performantie maar geleidelijk is het besef gegroeid dat snellere communicatiemiddelen niet volstaan. Deze middelen moeten ook betrouwbaar en veilig zijn.

De dienst “Informatie Veiligheid” of “Information Security” helpt een organisatie om een multidisciplinaire strategie te ontwikkelen met een duidelijke toekomstgerichte evolutie van Information Security (IS) die zich niet beperkt tot technische maatregelen.

Een organisatie die toegang wenst te krijgen tot de vertrouwelijke gegevens (Authentieke Bronnen) krijgt een aantal veiligheidseisen opgelegd door Europese, federale en gewestelijke overheden. Via een strategisch veiligheidsplan dat de “best practices” van de internationaal ISO/IEC 2700x volgt wordt niet alleen gestreefd naar de ondersteuning van technische veiligheidsmaatregelen maar ook de evolutie naar een multidisciplinair veiligheidsniveau dat voldoet aan de wetten en normen zoals die opgelegd door organisaties zoals het Rijksregister (RRN), de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ), en andere. De controlerende instantie is hier de Privacy Commissie.

Een belangrijke taak van deze dienst is tevens het verstrekken van advies betreffende belangrijke IS kwesties en incidenten. Binnen de organisatie heeft ook het personeel nood aan informatie betreffende de gevaren en risico's die de veiligheid van vertrouwelijke informatie kan bedreigen.
Door actief samen te werken met de technisch diensten kunnen gemotiveerde verbeteringsvoorstellen voorgesteld worden aan de directie. Arbitraire beslissingen genomen op basis van uitsluitend technische motivaties zijn onvoldoende om de triade Confidentiality, Integrity en Availability te kunnen garanderen.

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!