Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Onze oplossingen / UrbIS solutions / UrbIS tools

UrbIS tools

Cartografische tools zonder downloaden
Sommige UrbIS-gegevens zijn toegankelijk via web services, die voldoen aan de internationale standaarden van het OGC (Open Geospatial Consortium).
Om een webdienst in uw webtoepassingen te integreren en deze correct af te stellen, is een minimum aan technische kennis vereist.
Nood aan bijstand in dit verband of graag meer informatie? Contacteer-ons!

UrbIS WMS en WMTS

Naar het voorbeeld van de Mobiliteitsportal, het Brussels Instituut voor Statistiek of Brussel, Duurzame stad is het met de dienst UrbIS WMS (Web Map Service) mogelijk om interactieve kaarten te ontwerpen door bijvoorbeeld bepaalde elementen op de cartografische gegevens van UrbIS als achtergrondplan te leggen.

Hij is gebaseerd op een standaardprotocol van het Open Geospatial Consortium en bruikbaar door de meeste gangbare, al dan niet commerciële webgis-pakketten.

OGC-standaard

WMS 1.1.1 - WMS 1.3.0

Technische beschrijving

http://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities

De GetCapabilities ondersteunt een taalparameter (language=fre,dut of eng). Dit vergemakkelijkt het gebruik ervan in tools als ArcGIS, QGIS,….

Preview:

De dienst UrbIS WMTS (Web Map Tile Service) dient om gegeoreferentieerde tiled kaarten aan te maken vanuit een dataserver op het netwerk.

Daar waar WMS de mogelijkheid biedt complexe queries uit te voeren die een bepaald rekenvermogen vanwege de server vereisen, legt WMTS de nadruk op performantie en biedt alleen de mogelijkheid om voorberekende (tiled) beelden op te vragen. Beide diensten ondersteunen meerdere coördinaatsystemen en weergaveformaten (png, gif, pdf, kml...).

Wij raden het gebruik van WMTS aan om de UrbIS-basiskaart in uw online kaarten te integreren. Deze dienst garandeert u betere prestaties dan WMS!

OGC-standaard

WMTS 1.0.0

Technische beschrijving

http://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/gwc/service/wmts?REQUEST=GetCapabilities

Preview:

Dienst WMTSUrbIS-basiskaart

UrbIS WFS

De dienst UrbIS WFS (Web Feature Service) dient om aan de hand van een geformatteerde URL cartografische gegevens op dynamische wijze te integreren (lijnen, punten, veelhoeken, …) en bijvoorbeeld interessepunten weer te geven: scholen, metrostations, ziekenhuizen (voorbeeld van een query), enz. (naam van de laag: URB_M_ZIPOINT )

De dienst UrbIS WFS ondersteunt meerdere coördinatensystemen en de gegevens zijn in verschillende formaten verkrijgbaar (GML, GeoJSON, ...).

OGC-standaard

WFS 1.0.0 - WFS 1.1.0

Technische beschrijving

http://geoserver.gis.irisnet.be/urbis/wfs?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities

De dienst WFS in uw toepassingen gebruiken, vereist een minimum aan technische kennis. Hiervoor hulp nodig?  Contacteer ons   !

Geolokalisatiediensten

Met behulp van de geolokalisatiediensten kunt u interessepunten terugvinden op een kaart, er een adres opzoeken of een adres opzoeken aan de hand van zijn officiële code of zijn coördinaten.
De diensten kunnen op verschillende manieren aangewend worden:

  • Via het SOAP-protocol
  • Via oproepen van het type REST

Indien u de diensten rechtstreeks in uw webpagina’s wenst te gebruiken, zonder ze in een SOA-architectuur te integreren, wordt aangeraden dit soort interface te gebruiken. Een oproep bestaat er dan gewoon in een ‘GET'-query te sturen met de juiste parameters, en het teruggekregen antwoord in json-formaat te verwerken.

De diensten ondersteunen jsonp, waardoor onder meer «cross-domain»-problemen voorkomen worden.

Een handleiding staat hier voor download ter beschikking.

Werken met deze dienst vereist een minimum aan technische knowhow. Hiervoor hulp nodig? Contactez-nous !

Gebruiksvoorwaarden voor de UrbIS®©-diensten

De UrbIS®©-diensten worden regelmatig met nieuwe functionaliteiten en nieuwe gebruiksmogelijkheden uitgebreid. Deel uw gegevens mee om van die aanpassingen op de hoogte te blijven.

Andere behoeften?

Download de UrbIS®©-gegevens voor het invullen van meer complexe behoeften. Zij worden in de meest gangbare formaten verdeeld. Dit betekent dat u ze met de meest courante commerciële GIS- en CAD-pakketten kunt bewerken.
Om de UrbIS®©-gegevens te mogen gebruiken, moet de gebruiker zich ertoe verbinden om het volgende bericht aan te brengen op de informatie, toepassingsprogramma’s of producten van welke aard ook die hij aan een derde mag overdragen, dit ongeacht het soort drager dat voor de overdracht van de gegevens gebruikt wordt:

« Réalisé avec Brussels UrbIS®© ou
« Verwezenlijkt door middel van Brussels UrbIS®© of
« Realized by means of Brussels UrbIS®©

Aansprakelijkheidsbeperking

De via de UrbIS®©-diensten aangeboden gegevens hebben geen enkele wettelijke waarde en worden louter ter informatie ter beschikking gesteld. Het CIBG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door een gebruik dat het informatieve kader van het gegeven zou overschrijden, en evenmin voor schade veroorzaakt door een onaangepast gebruik of een verkeerde interpretatie van de gegevens en de diensten.

Info & contact


Het CIBG biedt deze dienst aan. Enkel de prestaties van het IRISteam-personeel worden rechtstreeks door IRISteam gefactureerd. Graag meer weten? Neem contact met ons op!