Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Het CIBG

Missie & Positionering

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de technologisch neutrale, competitieve, betrouwbare en hoogkwalitatieve partner van elke openbare instelling op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die, met kennis van zaken en op proactieve wijze, vernieuwende en samenhangende ICT-technologieën wenst in te voeren, om enerzijds de eigen werking efficiënter te maken en anderzijds te zorgen voor gebruiksvriendelijke diensten voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers.

Het CIBG kan worden belast met welke opdracht dan ook inzake informatica-, telematica- en cartografie-ontwikkeling en -ondersteuning ten behoeve van:

 • de plaatselijke besturen;
 • de intercommunales die samengesteld zijn uit Brusselse gemeenten;
 • de diensten die afhangen van de Regering en van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de instellingen van openbaar nut van het Gewest;
 • de kabinetten van de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 • en onder voorbehoud van het akkoord vanwege hun respectievelijke organen
  • de instellingen bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen en de daaronder ressorterende diensten;
  • iedere privaatrechtelijke persoon gesubsidieerd door de voornoemde overheden.

banner-le-cirb

Positionering

Bundelen vormt de rode draad en tevens de belangrijkste hefboom bij alle activiteiten van het CIBG.
 • Bundelen van infrastructuren
 • Bundelen van ICT-platformen en -systemen
 • Bundelen van gegevens
 • Bundelen van IT-human resources

 

Voor zijn opdracht en positionering steunt het CIBG op twee hefbomen:

 • Inzake human resources staat het CIBG in voor het beheer van IRISteam vzw. Met zijn zowat 400 medewerkers profileert IRISteam zich als een competence center. De vzw telt onder zijn leden een honderdtal besturen en organisaties die binnen het Brussels Gewest op gewestelijk of plaatselijk vlak actief zijn.
 • Op telecommunicatiegebied beschikt het CIBG over een hoogtechnologische infrastructuur als aandeelhouder-oprichter van IRISnet cvba, die tot taak heeft het breedband telecomnetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beheren en verder uit te bouwen.

Mijlpalen

Ontdek de mijlpalen van het CIBG