U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / “Women in Digital”: talent kent geen gender

“Women in Digital”: talent kent geen gender

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
De FOD Economie is verantwoordelijk voor de uitwerking van de nationale en intersectorale strategie "Women in Digital 2021-2026" en, in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep (waarvan het CIBG lid is op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), voor de maandelijkse opvolging gedurende vijf jaar van de strategie voor de bevordering van vrouwen in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)/ ICT op alle beleidsniveaus.  In deze context heeft de FOD Economie 5 video's geproduceerd met als doel vrouwen en jonge meisjes te inspireren om een loopbaan in de digitale sector na te streven en hen bewust te maken van het feit dat "talent geen gender kent”.

 “Women in digital” is het interfederale en intersectorale plan dat door alle regeringen van het Koninkrijk is aangenomen. Het maakt deel uit van "Commitment on women in Digital",  een verklaring die België in 2019 heeft ondertekend en die aangeeft dat ons land er belang aan hecht om op Europees niveau op te komen voor de bevordering van vrouwen in de digitale sector (STEM/ICT). 

De FOD Economie, die toeziet op de Belgische deelname aan het Plan, heeft vijf getuigenisvideo's gemaakt om de creatie van nieuwe vrouwelijke rolmodellen en beelden te bevorderen en om jonge meisjes en vrouwen aan te moedigen voor deze studierichtingen te kiezen om een loopbaan in de digitale sector uit te bouwen.

De video’s zijn beschikbaar via de volgende links:
- NL: https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mvkik0UaVZ-Z7Jgx9rc3fT-ct7HT5EC   
- FR: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrApcsP18Sf6IEXRrIQllGH8Pu5XV_Quh 
 
Het collectief "Women in Digital" verenigt een vijftigtal instellingen, zowel op federaal als op gewestelijk niveau (Brussel, Wallonië, Vlaanderen), alsook verschillende verenigingen (Interface3, ...).  Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het CIBG samengewerkt met Women in Tech (Hub.Brussels), Innoviris en anderen om inhoud te geven aan het plan en aan de Brusselse bijdrage.