U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / 83% van de Brusselse leerlingen gebruiken internet ook voor hun schoolwerk

83% van de Brusselse leerlingen gebruiken internet ook voor hun schoolwerk

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Dankzij Fiber To The School zullen de 175 middelbare scholen van het Brusselse gewest voor het einde van het jaar uitgerust zijn met breedbandinternet. Het CIBG zag dan ook zijn kans schoon om een stand van zaken op te maken van de mate waarin jongeren toegang hebben tot digitale tools en deze beheersen, zowel op school als daarbuiten.

De Brussels Smart City-strategie is erop gericht het gewest beter verbonden, duurzamer en toegankelijker te maken. In de lijn hiervan wil het CIBG nieuwe technologieën democratiseren voor alle Brusselaars, en vooral voor de jongsten onder hen.

Het CIBG geeft het schoolnetwerk al sinds 1991 heel wat ondersteuning via het Multimediaplan. In totaal zijn er maar liefst 40 miljoen euro geïnvesteerd om de computerapparatuur van de Brusselse scholen te vervangen door nieuwe tablets, pc’s, servers of digitale schoolborden afhankelijk van de behoeftes van de school.

In 2014 lanceert het CIBG Fiber To The School, een project bedoeld om alle 175 Brusselse middelbare scholen uit te rusten met een breedbandverbinding (100 Mbps) zodat ze een beroep kunnen doen op een internetverbinding die het belang van hun werk weerspiegelt. En eind dit jaar is het zo ver.

Om deze mijlpaal in de verf te zetten, werd er een event georganiseerd waar stakeholders uit het onderwijs met elkaar in gesprek konden gaan op woensdag 27 november in het Koninklijk Atheneum Crommelynck van Sint-Pieters-Woluwe. Een uitgelezen moment om te wijzen op de kansen én uitdagingen die digitalisering op school met zich meebrengt.

Poll: het internetgedrag van Brusselse jongeren … en van hun leerkrachten

Om te peilen naar de mate waarin digitale tools op school en daarbuiten beheerst worden, nam het CIBG een enquête af bij 670 Brusselse jongeren, waarbij hun toegang tot en beheersing van digitale tools geëvalueerd werden. De resultaten zijn al bij al geruststellend en laten zien dat de jongeren die internet gebruiken, dat doen met verstand.
83% van de leerlingen zegt minstens één keer per week internet te gebruiken voor school. 37% doet dat zelfs verschillende keren per dag en 34% verschillende keren per week. Amper 3% zegt dat ze het nooit gebruiken.

Dankzij Fiber To The School kan 66% voortaan internet gebruiken om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op school en 50% gebruikt het al om zijn les- of examenrooster te bekijken. Nieuwe technologieën in de klas zijn ook belangrijk voor de leerkrachten, want 44% van hen gebruikt internet in het kader van hun lessen.

Nieuwe digitale werkwijzen zijn synoniem met kansen, maar genereren ook risico’s inzake cyberveiligheid, waar de leerlingen zich bewust van zijn, want in het algemeen lijken ze te weten hoe ze zich moeten beschermen. 73% zegt zijn sociale-media-accounts te beveiligen met een ingewikkeld wachtwoord dat samengesteld is uit cijfers, hoofdletters, symbolen … (41%), waarbij sommigen een verschillend wachtwoord gebruiken voor elke account (21%) en regelmatig hun wachtwoord veranderen (11%).

Ten slotte kunnen we ook vaststellen dat Brusselse jongeren blijk geven van een kritische geest, want als ze informatie vinden op internet, zoekt 37% naar een andere bron om deze te bevestigen en gaat 30% te rade bij andere surfers om er zeker van te zijn dat het niet gaat om ‘fake news’.

“De analyse van deze resultaten stelt ons tevreden, want men kan in het onderwijs duidelijk rekenen op een goede voorlichting wat betreft digitale aangelegenheden. De leerlingen hebben niet alleen toegang tot informatie en technologieën die hun schoolloopbaan verrijken, maar worden ook goed voorgelicht en kunnen er zo het meeste uit halen. Het CIBG is zeer trots op zijn bijdrage aan deze mijlpaal en meer dan ooit overtuigd van zijn missie: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‘smarter’ maken voor iedereen,” dixit Hervé Feuillien, directeur-generaal van het CIBG.

gearchiveerd onder: Categories: