U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Alweer een groot succes voor de UrbIS Users Club

Alweer een groot succes voor de UrbIS Users Club

Opnieuw een boordevol programma op 11 juni jongstleden
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

UrbIS Users Club

Het programma van de UrbIs Users Club op 11 juni jongstleden was eens te meer goed gevuld en rijk aan de meest uiteenlopende informatie.

In het kader van het project dat UrbIS-aaS verbindt met de videobewaking in het Brussels Gewest, presenteerde Christian Banken om te beginnen een tool voor lokalisatie van de camera’s en de netwerkaansluitingen, die niet alleen een totaalbeeld oplevert van het hele grondgebied maar ook een basiskaart voor de videomanagementtoepassing die aangeleverd wordt door softwaremaker Genetec.

Vervolgens heeft de firma GIM een voorstelling gegeven van de controles die ontwikkeld werden om de kwaliteit van de aangeleverde gegevens te checken, dit in het kader van de toegewezen meerjarenopdracht voor de correctie en bijhouding van de gebouwenlaag in 2D en 3D.

Daarna werd een korte stand van zaken geschetst over hoe de UrbIS-gegevens in overeenstemming gebracht worden met de INSPIRE-specificaties.

Verder heeft dhr. Julien Fastré een uiteenzetting gegeven over OpenStreetMap (afgekort OSM), een collaboratieve geografische database die onder open licentie verkrijgbaar is. Zo heeft hij toegelicht hoe ver het met de import van de Brusselse gegevens in de OSM-database staat en welke tools gebruikt worden om de OSM-gegevens te kunnen hergebruiken.

Tot slot kwam ook de UrbIS-actualiteit aan bod: voortgang van het project « Vluchten 2014 – 2016 », revisiestatus van het UrbIS-model, UrbIS-aaS-toepassingen, BeSt Address, enz.

gearchiveerd onder: Categories: