U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / ARTEMIS, een extra troef inzake cyberveiligheid!

ARTEMIS, een extra troef inzake cyberveiligheid!

Gratis beschikbaar voor iedereen
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

data protection

ARTEMIS, een extra troef inzake cyberveiligheid! Jaar na jaar groeien de uitdagingen rond cyberveiligheid, en die trend zet zich ook in 2019 verder. Een gezamenlijke aanpak en informatie- en ervaringsuitwisseling blijven essentieel om het hoofd te bieden aan de steeds complexere en dynamischere cyberrisico's.

Dit is de conclusie van de Cyber Security Coalition in hun Activiteitenverslag 2018. Het middel bij uitstek tegen het toegenomen risico op cyberaanvallen blijft het sectoroverschrijdend bundelen van vaardigheden en expertise op nationaal niveau.

Het CIBG deelt deze visie en zet zich actief in op het vlak van cyberveiligheid, onder andere via de samenwerking met Brussel Preventie & Veiligheid. Het zet zich in voor de uitrol van een IT-beveiligingsinfrastructuur, biedt diensten aan op het vlak van IT-veiligheid in het Brussels gewest en heeft ook een adviesrol inzake gegevensbescherming bij de Brusselse instellingen in het kader van de DPA-/ISA-aaS-opdrachten uitgevoerd door het ISM-team van het CIBG.

Meest recente prestatie

Deze week stelde het CIGB ARTEMIS voor aan de Cyber Security Coalition, in samenwerking met Etnic, eWBS (de dienst voor administratieve vereenvoudiging en elektronische administratie van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel) en de BCED (Kruispuntbank voor de Uitwisseling van Gegevens).

Met deze nieuwe tool kunnen naast risicoanalyses op organisationeel niveau ook impactanalyses inzake gegevensbescherming (DPIA*) worden uitgevoerd indien vereist volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het voordeel van Artemis is het vermogen om snel risico's in kaart te brengen, zowel voor organisaties als voor personen, een plan voor de aanpak ervan voor te stellen en een proces van voortdurende verbetering op het vlak van IT-beveiliging aan te bieden.

ARTEMIS is gratis beschikbaar voor iedereen en kan worden gedownload via https://github.com/pcanon/BCED-ARTEMIS/releases

Een extra troef in cyberveiligheid!


* Data Protection Impact Assessments zijn verslagen die organisaties verplicht moeten opstellen bij de automatische verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. DPIA's bieden een overzicht van de gegevensinbreukrisico's bij de verwerking van persoonsgegevens en van de maatregelen die nodig zijn om deze risico's in te dijken.

gearchiveerd onder: Categories: