U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Brussels Smart City for Education: een voltreffer!

Brussels Smart City for Education: een voltreffer!

8 maart 2017 - BEL
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Brussels Smart City for Education

Op 8 maart 2017 werd na de middag het evenement Brussels Smart City for Education georganiseerd. De onderwijs- en de IT-gemeenschap gingen er de dialoog aan over een essentiële uitdaging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de jonge burgers laten uitgroeien tot toekomstige «smart citizens».

Bijna 300 personen gingen in op de uitnodiging van Brussels Smart City en zochten op het evenement mee naar de plaats van het onderwijs in de ontwikkeling van de slimme stad. De burgers vormen immers de hoeksteen van de smart city. Bijgevolg kan de digitalisering zich alleen ten volle ontplooien als de burgers de voorgestelde oplossingen volledig onder de knie hebben. «Burgers van een connected samenleving, dat begint op school!», zo vatte de voornaamste spreekster van de conferentie, Sophie Pène, professor aan de Université Paris Descartes (lid – in Frankrijk – van de nationale raad van de digitalisering en van de raad van de toekomstige generaties, alsook adviseur van het stadsbestuur van Parijs) het krachtig samen.

Onderwijs, pijler van de smart city

De hamvraag op het evenement Brussels Smart City for Education luidde dus: «Welke ontwikkelingen worden op gang gebracht door de digitalisering in onze veranderende maatschappij?» Om daar een antwoord op te vinden en er van gedachten over te wisselen, konden de deelnemers terecht bij verscheidene panels en workshops. Een greep uit het aanbod:

  • Onderwijzen en leren in een digitale wereld. Waarom? Hoe? Voor welke resultaten?
  • De plaats van het onderwijs in een Smart City
  • Burgerplatformen, scholen en buitenschools leren
  • Informatiebeheer op het web: tools en praktijken
  • Augmented reality: een nieuw concept om te leren en zich uit te drukken
  • Gedifferentieerde pedagogie en ICT: een perfecte combinatie
  • Evaluatie in digitale modus: online feedback tools
  • Video’s maken voor mijn lessen: pedagogische aanpak en technologische hulpmiddelen
  • Collaboratief schrijven: gebruiksvriendelijke en krachtige tools ten dienste van het onderwijs
  • Interactie met de leerlingen: Padlet, PollEverywhere, Tricider, Mentimeter…

Digitale bagage voor alle burgers

Onder de sprekers en deskundigen die aanwezig waren op het evenement Brussels Smart City for Education, vermelden wij onder meer Brussels smart city ambassador Pieter Ballon en professor Nathalie Crutzen (directrice van het Smart City Institute, Luik). De Staatssecretaris belast met Informatica en Digitalisering, Bianca Debaets, verklaarde de werkzaamheden na de middag voor geopend. Bij die gelegenheid beklemtoonde zij: «Onze manier van leren, onderwijzen en kennis delen is door de technologische ontwikkelingen helemaal op zijn kop gezet. Het is van essentieel belang dat iedereen over voldoende digitale bagage beschikt om van deze vooruitgang mee de vruchten te plukken ».
Al meer dan 20 jaar ondersteunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief de roll-out van technologieën in de Brusselse scholen, onder meer via de vroegere Multimediaplannen (beschikbaar stellen van hardware en software aan de lagere en middelbare scholen van het Gewest). Vandaag brengt het Fiber to School-project de optische vezel naar alle secundaire scholen, die op die manier een breedbandverbinding zullen krjigen.

Video van ons event en meer op Youtube.