U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / De “EU Data Governance Act” centraal tijdens de tweede editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie

De “EU Data Governance Act” centraal tijdens de tweede editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Op dinsdag 7 juni vond de tweede editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie plaats, op initiatief van de minister voor digitalisering Bernard Clerfayt en van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. Op het programma: de “EU Data Governance Act”.

Met deze nieuwe verordening wil de EU het goede beheer en het delen van gegevens bevorderen, wat industrieën in staat zal stellen innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en heel wat sectoren van de economie efficiënter en duurzamer te maken. Innovatie op basis van gegevens (op het gebied van landbouw, milieu, mobiliteit, enz.) zal bedrijven en particulieren ten goede komen door het leven en het werk van Europeanen efficiënter te maken.

Aangezien er steeds meer gegevens beschikbaar zijn, kan de overheidssector ook een beter beleid ontwikkelen, wat leidt tot transparanter bestuur en efficiëntere overheidsdiensten.
Om deze kwesties en de implicaties van de EDGA te bespreken, vond op dinsdag 7 juni op de Grote Markt 5 de tweede editie van de Ontmoetingen rond digitale technologie plaats.

Na een korte inleiding door de heer Bernard Clerfayt, Brussels minister voor Digitalisering, hebben drie vooraanstaande sprekers hun expertise gedeeld:
Antonio Biason, Legal & Policy Officer bij de Europese Commissie, presenteerde eerst het Europese perspectief van de EDGA: de voordelen voor Europa, de verschillende pijlers van deze verordening, de complementariteit ervan met de Open Data richtlijn en de rol van het European Data Innovation Board.
Frederic Pivetta, Managing Partner en medeoprichter van Dalberg Data Insights, ging vervolgens in op de maatschappelijke impact van gegevens en het creëren van win-win partnerschappen tussen overheidsinstanties en de privésector voor het delen van kwalitatieve gegevens.
Tot slot verduidelijkte professor Grégory Lewkowicz, Directeur van programma “global law” – Perelman Centrum (ULB), de rol van overheidsinstanties als "gegevensverwerkers", de waardecyclus van overheidsgegevens, alvorens te herinneren aan de noodzaak om van gegevens een hefboom voor innovatie te maken.  

In het licht van deze verschillende interventies werden vervolgens rondetafelgesprekken tussen openbare en privéactoren gehouden over verschillende subthema's:  

  • Beheer van de toestemming van gegevens in de AVG
  • IP-beheer van zogenaamde vertrouwelijke gegevens. Wie is eigenaar van de gegevens?
  • Hoe kunt u zich (her)organiseren?  Welke middelen voor de bevoegde autoriteit?
  •  Innovatie door middel van gegevens: kansen

De ideeën en voorstellen die uit deze Ontmoetingen rond digitale technologie naar voren zijn gekomen, zullen worden meegenomen in de werkzaamheden van de nieuwe IT-governance die in het Brussels Gewest wordt ingevoerd en die ook deel uitmaakt van de ambities van het Gewest op het gebied van Smart City.

gearchiveerd onder: Categories: