U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / De GDPR, het CIRB en zijn klanten

De GDPR, het CIRB en zijn klanten

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

1. Informatiesessies

In september 2017 had het CIBG al een praktische GDPR-gids klaar voor al zijn klanten en een quiz waarmee ze hun kennis van de materie konden toetsen.

Het CIBG nodigde vanaf juni 2017 zijn klanten ook uit om deel te nemen aan informatiesessies over de verschillende aspecten van de GDPR met toelichting bij specifieke CIBG-ondersteuningsservices.

2. GDPR-service in 4 luiken

Het CIBG biedt zijn klanten een GDPR-service aan die bestaat uit 4 luiken:

  • Pre-evaluatie: het CIBG maakt een eerste analyse en zorgt voor een rapport met zowel de legale GDPR-vereisten als een risico-inschatting en actieplan.
  • Conformeringsbegeleiding: een projectleider die opgeleid is in GDPR wordt aangesteld om de betrokken instelling te begeleiden tijdens het proces ter conformering met deze Europese wet, waarbij hij of zij prioriteiten identificeert en een actieplan samenstelt.
  • DPO as a Service: het CIBG kan de functie van Data Protection Officer (DPO) opnemen voor uw instelling (voor openbare diensten is deze functie verplicht!).
  • DPO Coaching: het CIBG kan uw intern aangestelde DPO begeleiden bij uw bestuur.

Tot nu toe hebben meer dan dertig lokale, gewestelijke en communautaire besturen en politiezones een beroep gedaan op het CIBG voor pre-evaluaties. Een tiental entiteiten hebben hun interesse laten blijken voor het DPO as a Service-luik tijdens een van onze vele opleidings- en sensibiliseringssessies.

3. DPO Knowledge Center

Elke instelling staat voor dezelfde uitdaging: GDPR-compliant worden. In het kader hiervan is het belangrijk om dezelfde tools te gebruiken en uit te werken met het oog op mutualisering.

Daarom is er in opdracht van het CIBG een DPO Knowledge Center opgericht dat een professioneel DPO-netwerk en kennisuitwisselingscentrum moet garanderen. Het DPO Knowledge Center zal zijn opdracht in de loop van september 2018 beginnen te vervullen.

4. Gegevensbeschermingsbeheer

Hier vindt de richtlijnen voor gegevensbeschermingsbeheer van het CIBG, en meer bepaald voor persoonlijke-gegevensbescherming, die de technische en organisatorische maatregelen (ook wel TOM genoemd) bevatten die het CIBG geïmplementeerd heeft.

5. CIBG-services

De privacybeleidslijnen en persoonsrechtverklaringen op de websites, portalen en toepassingen die we beheren, worden momenteel  aangepast.

Vragen over persoonsrecht kunt u richten naar privacy@cibg.brussels, een generiek e-mailadres dat speciaal hiervoor werd aangemaakt.

6. GDPR-compliant zijn… en blijven!

Hoewel het CIBG via zijn aanbod tal van gewestelijke instellingen ondersteunt, mag u niet vergeten dat de eindverantwoordelijkheid voor het conformeringsproces ligt bij het hoofd van de instellingen in kwestie. U neemt geen afstand van deze verantwoordelijkheid door een beroep te doen op de services van het CIBG!

gearchiveerd onder: Categories: