U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / De Opdrachtencentrale van het CIBG-CIRB

De Opdrachtencentrale van het CIBG-CIRB

Sinds 2015 stelt het CIBG zich op als Opdrachtencentrale
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Opdrachtencentrale

Sinds 2015 stelt het CIBG zich op als Opdrachtencentrale met de bedoeling de aankoop van IT-hardware, -software en -diensten door zijn institutionele partners te vergemakkelijken.
Sedert de oprichting zijn niet minder dan 111 Brusselse instellingen (waaronder 17 Brusselse gemeenten) toegetreden tot de Opdrachtencentrale van het CIBG.

Wat is een Opdrachtencentrale ?

Een Opdrachtencentrale is onderworpen aan de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het betreft een middel om overheidsbestellingen te bundelen.  

Welke voordelen biedt de Opdrachtencentrale van het CIBG?
 • Tijdwinst: artikel 15 van genoemde wet bepaalt dat als een aanbestedende overheid een beroep doet op een opdrachtencentrale, zij vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. Dit betekent dat zij niet verplicht is om de markt te raadplegen. Dit heeft ook voor gevolg dat er veel minder kleine aanbestedingsprocedures zijn en dat dus heel wat tijd bespaard wordt.
 • Economisch voordeel: een Opdrachtencentrale kan gunstiger marktvoorwaarden bedingen en dus lagere prijzen voor groepsaankopen in vergelijking met afzonderlijke aankopen (schaalbesparing). Bovendien zorgt werken via een Opdrachtencentrale ervoor dat de transactiekosten (met name de kosten voor het uitschrijven van een overheidsopdracht) van de diverse aanbestedende overheden overgedragen worden naar de opdrachtencentrale.
 • Hogere referentiewaarde van de opdracht: door het feit dat het één grote opdracht betreft in de plaats van meerdere kleine, stijgt de referentiewaarde van de opdracht, wat zich vertaalt in veel meer belangstelling voor de opdracht vanwege inschrijvers.
 • Uitgebreide IT-expertise: het CIBG heeft een uitgebreide IT-expertise opgebouwd en stelt zijn technische competenties via de opdrachtencentrale ter beschikking van de aanbestedende overheden.
 • Gebruiksgemak: om op de Opdrachtencentrale van het CIBG een beroep te kunnen doen, moet de Brusselse instelling:
  • een inschrijvingsformulier invullen om tot de Opdrachtencentrale toe te treden,
  • de Algemene voorwaarden van de Opdrachtencentrale aanvaarden,
  • instappen in de opdrachten die haar interesseren,
  • haar keuze maken in de toepassing E-catalogue en vervolgens haar bestelling plaatsen bij de leverancier van de voorgestelde goederen of diensten, net zoals bij een klassieke e-commerce website.