U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Digitale alfabetisering

Digitale alfabetisering

8 september aanstaande is het Werelddag van de Alfabetisering.
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

OCR lokaal

Wat is de band met het CIBG en met de gewestelijke informatica?
 
Heel eenvoudig: via het CIBG financiert het Gewest een reeks voorzieningen die de strijd moeten aangaan tegen de digitale kloof en de digitale ongeletterdheid.
 
De voorbije jaren is die digitale kloof ondanks alles een stuk kleiner geworden. Het percentage Brusselse gezinnen dat geen pc in huis heeft, is met de helft gedaald, met name van 43% naar 21%. Een gelijkaardige trend zien wij inzake internettoegang: in 2011 had nog maar 25% van de gezinnen geen internetaansluiting. 
 
De vorm van de digitale kloof is dus geëvolueerd en betreft nu minder de apparatuur – die democratischer geworden is – dan wel de specifieke computerkennis: een mail opstellen, zoeken op het internet, online solliciteren, enz.
Toch blijven bepaalde bevolkingsgroepen verstoken van deze positieve vooruitgang doordat zij nauwelijks IT-tools gebruiken. Dus spreken wij nu meer van digitale ongeletterdheid.
 
Eén van de oplossingen die het Gewest uitrolt in de strijd tegen die ongeletterdheid, zijn de OCR’s (Openbare Computerruimtes). Deze OCR’s verlenen niet alleen vrij toegang tot computerapparatuur en een internetverbinding.
Zij zorgen ook voor begeleiding en opleidingen, waarbij ze vooral mikken op bevolkingscategorieën die van de informatiemaatschappij uitgesloten zijn of die deze tools niet of slecht beheersen.

Dit is een unieke samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten. De gemeenten nemen immers het initiatief om een OCR te openen, door een lokaal in te richten en personeel te detacheren.
 
Momenteel zijn er in het Gewest 16 OCR’s, allemaal ingericht door het CIBG. Op dit ogenblik wordt gewerkt aan nog eens twee nieuwe OCR’s, die de komende maanden zullen opengaan.
Standaard is een OCR uitgerust met een dozijn pc's, een slim bord en/of een projector, een netwerkprinter, kantoorsoftware en internetaansluiting. 
 
Voor een overzicht van de OCR’s verwijzen wij naar de gewestportal.