U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Digitale inclusie – een veelbelovend jaar

Digitale inclusie – een veelbelovend jaar

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

2019 was voor veel IRISteam-medewerkers een bewogen jaar. Oók voor de Digital Inclusion Coördinator, een functie die bestaat sinds februari en aan Tania Maamary werd toevertrouwd met als doel de projecten rond het gewestelijke actieplan in goede banen te leiden.

Er werd een werkgroep voor digitale inclusie opgericht, bestaande uit alle Brusselse gewestelijke instanties en sectoractoren. Die kwam het voorbije jaar driemaal bijeen.

Naast de contacten met de gewestelijke instanties in het kader van de WG digitale inclusie werden contacten gelegd met de actoren van digitale inclusie: het CABAN-netwerk en de OCR's (Openbare Computer Ruimte), Digital Wallonia, de verenigingen die werken rond inclusie (Solival, IT-workshops, Digibeta ...) en zich inzetten voor vrouwen (Girlee, Amazone, Jump ...), de Koning Boudewijnstichting, de academische wereld (VUB, ULB, UCL ...), de LUSS en de gemeentelijke en paragemeentelijke besturen.

In overleg met al die actoren werd het label 'door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende openbare computerruimte' gecreëerd, ondersteund door een handvest en een labelliseringsproces. Het handvest omvat meerdere criteria. Zo moet de OCR begeleiding en opleiding aanbieden rond digitale tools, minstens 15 uur per week open zijn voor het publiek en uitgerust zijn met minstens 6 computers of tablets. Het labelingproces gaat van start in de loop van april.

Tot nog toe ontvingen 18 OCR's het label. Er werd een officieel logo van het gewest ontwikkeld dat OCR's met het label mogen gebruiken om hun zichtbaarheid te vergroten bij hun ingang en op hun communicatie. De OCR's kregen ook 10 ID-kaartlezers met het logo erop.
 
Daarnaast werd een communicatieplan opgezet om de zichtbaarheid van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende OCR's en van de acties van het gewest te vergroten.

Er werd een reeks sensibiliseringsacties op touw gezet rond het thema, in de eerste plaats in het kader van de Digitale Week (14-25 oktober 2019): een conferentie over de 'gender war' in IT (in samenwerking met Jump) de filmvertoning 'I come from another planet' (in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting); drie gratis IT-workshops in een OCR (in samenwerking met de gemeente Koekelberg); een inzameling van oude telefoons en computerapparatuur; een Fix My Street-workshop met gebruikers om de functionaliteit te verbeteren. En daar stopt het niet: er was ook opleiding over de digitale kloof, georganiseerd in het OCMW van Jette; een sensibiliseringssessie over gebarentaal georganiseerd in het CIBG; het project 'Let's simplify together', georganiseerd door Espace Cultures & Développement in samenwerking met Easybrussels en het CIBG, het project Inclusiv'IT georganiseerd door Solival ... Een hele lijst!

Tot slot werden er infosessies opgezet over gedigitaliseerde overheidsdiensten die de multimedia-animatoren tools aanreiken om hun publiek op te leiden en te sensibiliseren over en te begeleiden bij het gebruik van die diensten.
Het CIBG organiseerde in zijn lokalen 2 infosessies van 4 uur die konden rekenen op een 70-tal deelnemers - allemaal multimedia-animatoren binnen een OCR.

Tijdens de sessies kwam het volgende aan bod:

  • inleiding en presentatie van een ethische code met betrekking tot persoonlijke/vertrouwelijke gebruikersgegevens
  • Itsme
  • IRISbox
  • Fix My Street
  • wifi.brussels
  • eGezondheid-portal
  • My Actiris
  • My Tax
  • Mijn dossier/e-box

De deelnemers waren enthousiast over de inhoud van de presentatie van de gedigitaliseerde diensten, de handleidingen, de omkadering en de interactie met de lesgevers en de Digital Inclusion Coördinator.

Tot slot werd er aan het einde van het jaar bij het voogdijkabinet een actieplan voor de volgende legislatuur ingediend. Dat plan moet ter goedkeuring aan de regering worden voorgelegd en zal Tania Maamary in staat stellen volop te blijven inzetten op meer digitale inclusie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

gearchiveerd onder: Categories: