U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Digitale toegankelijkheid : 30 laureaten van de projectoproep Digital Brussels

Digitale toegankelijkheid : 30 laureaten van de projectoproep Digital Brussels

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Stelt u zich even voor: een Gewest waar ALLE burgers over digitale basisvaardigheden beschikken en toegang hebben tot digitale technologieën! Die ambitie vormde het uitgangspunt voor de projectoproep Digital Brussels.

Voor de projectoproep, door het Brussels Gewest gelanceerd in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Coördinatie Digitale Inclusie, werden 132 dossiers ingediend. Daaruit werden 30 laureaten (6 NL dossiers en 24 FR dossiers) geselecteerd. Elk project ontvangt financiële steun variërend van 5.000 tot 15.000 euro, voor een totaalbedrag van bijna 390.000 euro.

Niemand mag aan zijn of haar lot worden overgelaten!

Technologische innovatie wordt pas vooruitgang wanneer alle lagen van de bevolking toegang hebben tot digitale technologieën én over de digitale vaardigheden beschikken die nodig zijn om een baan te vinden, online administratieve procedures te doorlopen, de schoolopleiding van hun kinderen te volgen, met hun vrienden of familie te communiceren, ... Kortom, iedereen moet zijn of haar fundamentele rechten kunnen uitoefenen en zich in onze steeds meer virtuele samenleving kunnen ontplooien.

De in het kader van de projectoproep Digital Brussels ingediende dossiers moesten zich richten op een van de volgende drie pijlers: toegang tot digitale tools, opleiding vanaf jonge leeftijd en de begeleiding van de samenleving in de richting van een digitale transformatie die voor alle doelgroepen - met inbegrip van de meest kwetsbare - toegankelijk is. Digitale kwetsbaarheid treft immers vooral bepaalde profielen, waaronder: mensen met een laag inkomen en een lage scholingsgraad.

'De toekomst wordt digitaal. Het succes van de projectoproep toont aan dat er wel degelijk nood is aan begeleiding van burgers, zodat die digitale tools en diensten optimaal in hun gezins- en beroepsleven leren inzetten. Dergelijke initiatieven betekenen een grote stap voorwaarts in de verwezenlijking van het potentieel van alle Brusselaars,' stelt Brussels minister voor Digitale Transitie, Bernard Clerfayt.

Geëngageerde en ambitieuze laureaten

De 30 laureaten werden geselecteerd door een onafhankelijke jury van experten. De projecten worden in de loop van 2021 en voor één jaar opgestart.
De geselecteerde projecten hebben uiteenlopende doelgroepen: jongeren, werkzoekenden, mensen met een beperking, zieke kinderen die afstandsonderwijs volgen, senioren, bewoners van sociale woningen, vrouwen met een migratieachtergrond, ...

De 30 projecten zijn heel verschillend, maar delen eenzelfde ambitie: digitalisering aangrijpen om integratie in en participatie aan onze samenleving mogelijk te maken Sommige projecten sturen mobiele sociale teams uit, andere zoeken kansarmen op en begeleiden hen in OCR (Openbare computerruimtes). Nog andere werken met 'buddy's' of helpende handen.

Meer info: https://www.kbs-frb.be/nl/

gearchiveerd onder: Categories: