U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Duurzame IT: het CIBG draagt zijn steentje bij

Duurzame IT: het CIBG draagt zijn steentje bij

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Tijdens de COP26 in Glasgow is een nieuw klimaatakkoord getekend, lees hier de belangrijkste punten van het akkoord.

Ook het Brussels Gewest neemt maatregelen. Voor alles wat de maken heeft met duurzame IT werkt het Gewest nauw samen met het CIBG.

De consumptiegewoonten van mensen wijzigen is goed voor een vijfde van de inspanning die nodig is om de Belgische doelstellingen te bereiken. Individuele acties zijn dus nuttig, maar ze moeten deel uitmaken van een collectief kader, ondersteund door beleidsmaatregelen van het Brussels Gewest. Dat is wat het CIBG wil doen met zijn programma "Duurzame IT".

De digitale sector is de tweede grootste vervuiler: hij is verantwoordelijk voor 4% van de CO2-uitstoot wereldwijd, tegenover 2% voor de luchtvaartsector.

Er zijn milieueffecten die voor iedereen zichtbaar zijn, zoals elektronisch afval, een hoger stroomverbruik, schade door het delven van zeldzame metalen.

Maar er zijn ook verborgen effecten. Wist u dat voor de vervaardiging van één enkele computer van 2 kg 800 kg grondstoffen (plastic, aluminium, koper, ferrometalen...), 240 kg fossiele brandstoffen, 22 kg chemicaliën en 1,5 ton water nodig zijn? 50% van de milieu-impact van een computer wordt veroorzaakt VOORDAT hij wordt gebruikt!

De nieuwe IT-governance van het Gewest omvat een plan genaamd "Duurzame IT" dat uiteindelijk voor het hele Brusselse Gewest zal gelden.

"Duurzame IT" is een continue aanpak die erop gericht is om de ecologische en sociale voetafdruk van digitale technologieën te verkleinen. Het plan bevindt zich op het kruispunt van de digitale en ecologische transitie.

Het programma "Duurzame IT" wordt vanuit het CIBG beheerd. In eerste instantie zullen zo'n 20 gewestelijke besturen bij het programma worden betrokken. Dat heeft onder andere tot doel om:

  • de gewestelijke besturen bewust te maken van de al dan niet verborgen milieueffecten van de vervaardiging, het gebruik, het vervoer, het afvalbeheer, enz. van digitale technologie;
  • voort te bouwen op alle reeds gelanceerde initiatieven;
  • een operationeel actieplan uit te rollen.

Daartoe zijn vier werkgroepen (bestaande uit medewerkers van Leefmilieu Brussel, het CIBG, Hub.brussels, MIC.brussels en de MIVB) begin oktober 2021 begonnen met hun denkwerk: Hardware, IT for Green, Ecodesign, Bewustwording, gebruik en communicatie.

Het "Duurzame IT"-programma zal eerst uitgevoerd worden binnen de organisaties die het project lanceerden, en vervolgens uitgebreid worden naar alle besturen van het Gewest.

U zal uiteraard op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en concrete acties die de werkgroepen zullen ondernemen om van het Brussels Gewest een verantwoord digitaal gewest te maken.

 

Enkele ideeën die op tafel liggen...

 

Initiatieven met een grote milieu-impact, waarbij hardwarefabrikanten betrokken zijn, vergen meer tijd om te worden uitgevoerd. Maar we kunnen ons nu al, elk op ons eigen niveau als werknemer van een overheidsdienst en als burger, inzetten voor verantwoorde digitale technologie.

Hoe?

  • Met het Gewestelijk Aankoopbureau zal het CIBG de aankoopbeslissingen kunnen beïnvloeden naargelang van de bestelde hoeveelheden en milieucriteria kunnen opleggen aan de partners.
  • Door de vervangingstermijn voor apparatuur met minstens één jaar te verlengen, bijvoorbeeld van 4 tot 5 jaar voor computers, wordt de economische afschrijving van een apparaat losgekoppeld van zijn gebruik. Het apparaat wordt er niet minder efficiënt door en de hoeveelheid materiaal dat moet worden vervangen neemt af.
  • Neem deel aan onze huidige acties, zoals de inzameling van oude smartphones, of aan toekomstige acties. We vertellen u binnenkort meer, maar we kondigen alvast een wedstrijd aan tussen de overheidsdiensten op World Digital Clean-up Day volgend jaar in maart...
  • Lees het artikel "10 tips om digitaal verbruik te verminderen" dat enkele maanden geleden op de website van het CIBG werd gepubliceerd opnieuw (en pas het toe) .
  • Raadpleeg alle beschikbare documentatie op de website van het Instituut voor Duurzame IT of van het Belgisch Instituut voor Duurzame IT en maak uzelf vertrouwd met de begrippen en concepten van digitale verantwoordelijkheid.
gearchiveerd onder: Categories: