U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / e-Procurement omzendbrief

e-Procurement omzendbrief

courrier / intranet / internet communicatie
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

easy.brussels

Het CIBG vernieuwt momenteel zijn procedures op het vlak van overheidsopdrachten om het voor kmo's gemakkelijker te maken eraan deel te nemen en om digitale communicatie te bevorderen.

De volgende bepalingen zullen in werking treden op 1 december 2017:

 • Publicatie van de overheidsopdrachten op de Free Market: het CIBG zal gebruik maken van het platform Free Market op de website https://enot.publicprocurement.be/ om zijn overheidsopdrachten van € 30.000 tot € 135.000 (excl. btw) bekend te maken.

Inschrijvers bij overheidsopdrachten kunnen zich inschrijven op de website e-Notification. Ze kunnen een “registratieaanvraag” invullen en daarna hun “visitekaartje” en hun “zoekprofielen” invoeren. Meer details hierover (INSTRUCTIEFICHE).

 • Indiening van de offertes langs elektronische weg via e-Tendering: het CIBG zal offertes en aanvragen tot deelname aanvaarden die elektronisch zijn ingediend via de website e-Tendering (https://eten.publicprocurement.be) voor al zijn opdrachten van meer dan € 30.000 (excl. btw).

Een handleiding en een aantal nuttige documenten in verband met het elektronisch gunnen van overheidsopdrachten zijn beschikbaar op de website e-Notification in de rubriek “Hulp” aan de bovenkant van het scherm.

De ondernemingen kunnen ook terecht bij de helpdesk van e-Procurement, die telefonisch bereikbaar is op het nummer 02.790.52.00 (alle werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.30 uur) of per e-mail op het adres e.proc@publicprocurement.be.

De voordelen van deze elektronische procedure zijn de volgende:

 • De onderneming krijgt via haar mailbox de uitnodigingen om deel te nemen aan opdrachten die ze interesseert,
 • De onderneming heeft minder administratieve kosten (drukwerk, portkosten,  …) en geen verplaatsingskosten,
 • De onderneming krijgt een grotere transparantie en een vereenvoudiging van de gunningsprocedures.

 

Hoe kunt u zich registreren en de parameters van uw account op Free Market correct instellen?

INSTRUCTIEFICHE

De registratieprocedure in Free Market bestaat uit 3 stappen:

STAP 1: U registreren op het platform van e-notification


•    Registreer u op het platform "e-Notification" via https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
•    Selecteer “Zich registreren als onderneming”
•    Volg de instructies uit de “Handleiding e-Notification - Ondernemers (.pdf)” die u vindt via het tabblad “Hulp” bovenaan op de pagina of via de onderstaande link: http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists

STAP 2: Maak uw "visitekaartje"

•    Log opnieuw in op de website "e-Notification" als "Onderneming" met uw "Gebruikersnaam" en uw "Wachtwoord" gekozen bij uw registratie.
•    Selecteer links op het scherm "Visitekaartje".
•    U kan dan eventueel uw "Profiel" aanpassen en uw "Visitekaartje" aanmaken.
•    Vergeet niet om “Zichtbaar in Free Market” aan te vinken.
Het is op basis van de gegevens die vermeld staan op uw visitekaartje dat de aankopers bij de overheidsdiensten u kunnen raadplegen bij het prospecteren.           

STAP 3: Maak uw zoekprofielen aan

•    Als u onmiddellijk, regelmatig en gratis geïnformeerd wil worden over de aankondigingen van overheidsopdrachten van een aankoper, dan wordt u gevraagd om de volgende criteria te selecteren in de rubriek “Omgeving/Mijn zoekprofielen” op de site e-notification nadat u uw registratie als onderneming hebt gevalideerd:

 • Op de regel “Bekendmaking zoeken in” vinkt u “Beide” aan.
 • Op de regel “Status van de aankondiging” vinkt u “Actieve” aan.
 • Op de regel “CPV-codes”: met behulp van het vergrootglas (groene knop) selecteert u de CPV-codes die overeenstemmen met uw activiteiten. Gebruik daarvoor indien nodig de submenu's via de knop met het "+"-symbool die naast elke hoofdcategorie wordt weergegeven. In uw profiel voert u vervolgens de CPV-codes in door op de knop "Invoegen" te klikken. U kan verschillende CPV-codes invoeren in verschillende categorieën.
 • Op de regel “NUTS-codes” (geografische codes) selecteert u de geografische gebieden waarin u wenst te werken en voegt ze in.
 • Op de regel “Organisatie” selecteert u in het menu "Organisaties selecteren" de instelling van uw keuze. Voeg vervolgens het overeenstemmende acroniem toe in uw profiel. Vergeet niet op de volgende regel "Selecteer alle suborganisaties" aan te vinken.
 • Ten slotte kunt u desgewenst nog op de regels “Soort contract” en volgende een keuze maken.
 • Het is niet nodig een keuze op te geven voor de regels "Postcode van de aanbestedende overheid", "Dossiernummer", "Uiterste indieningsdatum", "Bekendmakingsnummer BDA en TED" en "Zoeken op woord uit titel/omschrijving van de opdracht".
 • U kunt tot 10 verschillende profielen aanmaken zodat u bijvoorbeeld ook de bekendmakingen van andere aanbestedende overheden kan ontvangen.
 • Als u automatisch per e-mail de bekendmakingen van opdrachten die overeenkomen met uw profielen wilt ontvangen, kies dan “Ja” op de laatste regel van uw zoekprofiel: “Wilt u zich hiervoor inschrijven?”
Meer weten? Raadpleeg de uitgebreide handleidingen voor het gebruik van Free Market en e-Tendering die beschikbaar zijn op http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists