U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Een aangepast label voor OCR's!

Een aangepast label voor OCR's!

Sinds 2019 kunnen de OCR's het label "door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende openbare computerruimte" aanvragen wanneer ze voldoen aan de voorwaarden van het OCR-handvest, dat onlangs een update kreeg. In juni heeft de werkgroep Digitale Inclusie, waaraan alle Brusselse gewestelijke instanties en privéactoren uit de sector deelnemen, verschillende aanpassingen van het label goedgekeurd. De aanpassingen hebben betrekking op vier categorieën.
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Je vindt ze zowat overal in Brussel en ze geven iedereen toegang tot een computer en/of een internetverbinding. Dankzij hen durven heel wat burgers hun eerste stappen zetten in deze nieuwe wondere online wereld. Kun je al raden wie of wat we bedoelen? De openbare computerruimtes natuurlijk! Die computerruimtes, die vaak worden afgekort als "OCR's", organiseren onder meer computeropleidingen en zijn een belangrijke hulp voor personen die bijvoorbeeld administratieve documenten moeten invullen of verzenden.

Sinds 2019 kunnen de OCR's het label "door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende openbare computerruimte" aanvragen wanneer ze voldoen aan de voorwaarden van het OCR-handvest, dat onlangs een update kreeg. In juni heeft de werkgroep Digitale Inclusie, waaraan alle Brusselse gewestelijke instanties en privéactoren uit de sector deelnemen, verschillende aanpassingen van het label goedgekeurd. De aanpassingen hebben betrekking op vier categorieën.

Om te beginnen moeten de OCR's, zoals hun naam al aangeeft, voortaan alle soorten doelgroepen verwelkomen. Vaak zijn de opleidingen of initiaties die ze organiseren gericht op een specifiek publiek, maar de OCR's mogen in geen geval de toegang tot computerhulpmiddelen of ondersteuning door de multimediaverantwoordelijke ontzeggen, ongeacht waarvoor de gebruiker die wil gebruiken. Het blijft evenwel mogelijk voor de openbare computerruimtes om een huishoudelijk reglement op te stellen en het gebruik van de ter beschikking gestelde computerhulpmiddelen te beperken.

Gezien het grote aantal opleidingen dat in alle OCR's wordt gegeven, moeten toekomstige aanvragen voor het bekomen van het label vergezeld gaan van een beschrijving van de activiteiten die door de betrokken ruimte worden georganiseerd. De term "opleiding" werd bovendien verder opengetrokken en synoniemen daarvan werden nu opgenomen in het handvest van de door het Brussels Gewest erkende OCR's.

Bovendien is de geldigheid van het label niet langer beperkt tot vijf jaar. Het label blijft geldig zolang aan de toelatingscriteria wordt voldaan en de OCR's hun verplichtingen die vasthangen aan de toekenning van het label nakomen.

Tot slot is de procedure voor het bekomen van het label een pak eenvoudiger geworden. Vroeger moest de coördinator de aanvraag onderzoeken en een aanbeveling doen aan de werkgroep Digitale Inclusie. De opdracht van de werkgroep bestond erin om vervolgens de aanvraag al dan niet goed te keuren. Die goedkeuring wordt voortaan gegeven door een kleinere groep, meer bepaald het stuurcomité Digitale Inclusie.

Al die aanpassingen maken het label nog interessanter voor Brusselse OCR's. OCR's die het label behalen kunnen immers profiteren van heel wat voordelen, zoals een grotere zichtbaarheid en de beschikbaarheid van de nodige apparatuur om mensen die het verst van de digitale wereld af staan, te ondersteunen en op te leiden.