U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Een gewestelijke Open Data Portal

Een gewestelijke Open Data Portal

Vrij toegankelijke en bruikbare gegevens in uiteenlopende formaten op Opendatastore.brussels
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

logo van de portaalsite

De door het CIBG ontworpen portaalsite Opendatastore.brussels vormt de unieke toegangspoort tot de datasets van de Brusselse openbare diensten en hun partners. De portal bundelt, in allerlei formaten, vrij toegankelijke en bruikbare gegevens op het vlak van mobiliteit, gezondheid, leefmilieu, cartografie, enz.  Deze gegevens zijn voor eenieder toegankelijk. Het zijn bijzonder interessante informatiebronnen voor universiteiten en journalisten, ondernemingen en start-ups.

Het CIBG, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Brussel Mobiliteit, Cambio, JCDecaux, Leefmilieu Brussel, Parking.brussels, de MIVB en ZenCar zijn de eerste negen privé/overheidsorganisaties die meewerken aan de Open Data-strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Niet alleen is het CIBG beheerder van het technische platform van de portal en ondersteunend consulent ter zake, ook vervult het centrum de rol van coördinator van de gegevens. Als dusdanig zal het CIBG toezien op de naleving van de regels en goede praktijken met betrekking tot de bescherming van de privacy, de licenties op de gegevens, de uitwerking van metadata en de toepassing van standaarden. Regelmatig ook zal het CIBG een stand van zaken opmaken over de vooruitgang die geboekt wordt met de uitrol van het Open Data-plan en zal daarnaast een gewestelijke werkgroep over dit thema aansturen. Tot slot zal het CIBG ook promotie voeren voor het Open Data-platform.


Open Data draagt bij tot de Smart City-strategie van het Gewest. Opzet is innovatie te bevorderen door middel van nieuwe diensten die gebruikmaken van de open gegevens, dit ten gunste van de levenskwaliteit van burgers, bezoekers en ondernemers in Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De portaalsite Opendatastore.brussels is tot stand gekomen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in samenwerking met Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en het Vlaamse Gewest.