U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Een Smart City manager voor het Gewest

Een Smart City manager voor het Gewest

Katalysator voor de digitale ontwikkeling
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Brussels Smart City

Graag verwelkomt het CIBG Mevrouw Céline Vanderborght, de eerste Smart City manager die voor het Brussels Gewest aangesteld werd.
Als dusdanig heeft Mevrouw Vanderborght tot taak om, in overleg met de Brusselse ministers, het bedrijfsleven en de Brusselaars, digitale projecten te lanceren en te versnellen met de bedoeling Brussel als «slim» gewest verder uit te bouwen.

Open data, elektronisch loket, videobewaking, Fiber-to-the-school, gratis wifi met Urbizone, … het zijn maar enkele van de concrete digitale oplossingen voor de uitdagingen waarmee Brussel geconfronteerd wordt. Opzet is om nu op deze dynamiek voor te bouwen, in het verlengde van de Brussels Smart City Summit en van de onlangs ontwikkelde smartcity.brussels portal.