U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Fidus vereenvoudigt de sociale huisvesting

Fidus vereenvoudigt de sociale huisvesting

Een grote stap gezet richting vereenvoudiging dankzij Fidus
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Iedereen weet dat zich in Brussel inschrijven voor een sociale woning, een lijdensweg is.

Tenminste, dat was zo tot 10 november jongstleden, want dankzij Fidus is nu een grote stap gezet richting vereenvoudiging.

De BGHM en de OVM‘s (voor een goed begrip: Openbare vastgoedmaatschappijen) zijn momenteel Fidus aan het uittesten. Via deze testfase willen zij hun manier van werken geleidelijk aanpassen aan deze nieuwe tool.

In de loop van 2017 zal de wetgeving in die zin aangepast worden. Via de Gewestelijke database hebben de OVM’s toegang tot bepaalde persoonsgegevens van de kandidaat-huurders (rijksregisternummer, geboortedatum, naam, voornaam, gezinstoestand, eventuele handicaps).

Die gegevens zijn uiteraard beveiligd en vertrouwelijk, in lijn met de voorschriften die uitgaan van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.

Een consultant met specialisatie in de beveiliging van gegevensuitwisseling is in dit verband bij de BGHM en de OVM’s aan de slag.

Op termijn moet dit platform zorgen voor minder administratieve rompslomp, zowel voor de betrokken diensten als voor de kandidaat-huurders, die minder documenten zullen moeten indienen.

Hoe dan ook, de test blijkt intussen zeer positief met zowat 10.000 queries die de BGHM in één week tijd uitgevoerd heeft!