U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / GDPR-dienst te behoeve van de CIBG-klanten

GDPR-dienst te behoeve van de CIBG-klanten

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

U hebt in de media allicht al gehoord over de GDPR en de komende tijd zal de aandacht ervoor alleen maar toenemen.

GDPR is de Engelse afkorting voor General Data Protection Regulation (AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming in het Nederlands). Het betreft hier een Europese verordening die met ingang van 25 mei 2018 op het hele grondgebied van de Europese Unie in werking treedt.

Deze verordening schept een nieuw kader voor de bescherming en uitwisseling van persoonsgegevens. Zij zal de bestaande Europese regelgeving van 1995 en de Belgische wet van 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vervangen. En deze verordening geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, ook voor overheidsdiensten.

Het CIBG heeft een compleet, 5-delig GDPR-dienstenpakket uitgewerkt. Klanten kunnen daarvan één, meer of alle diensten afnemen.

  • Voorafgaande evaluatie. Het CIBG maakt een eerste diagnose en levert u een verslag af met een overzicht van uw wettelijke verplichtingen in het licht van de GDPR.
  • Begeleiding bij het AVG-conform maken. Wij kunnen een gespecialiseerde GDPR-projectleider aanstellen om onze klanten te begeleiden bij het volledige traject tot inregelstelling met deze Europese verordening.
  • DPO as a Service. Het CIBG kan voor zijn klanten de rol opnemen van Data Protection Officer (DPO), een functie die bij overheidsdiensten verplicht is.
  • DPO Coaching. Het CIBG kan de DPO die klanten intern aanstellen, begeleiden.
  • Opleidingen. Het CIBG biedt een waaier van GDPR-opleidingen aan, gaande van een 2 uur durende uiteenzetting tot een totaalopleiding van meerdere dagen.
Graag meer info? Zopas hebben wij een brochure uitgegeven, die een overzicht schetst van uw verplichtingen als openbare dienst tegenover de GDPR. Al onze klanten kregen ze toegestuurd en zij is ook te downloaden op onze website.
gearchiveerd onder: Categories: