U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / GREEN IT-programma in de kijker bij Leefmilieu Brussel

GREEN IT-programma in de kijker bij Leefmilieu Brussel

Een mooie erkenning voor het CIBG
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

een blad

 

Als leider in de uitrol van duurzame IT wordt het CIBG in het zonnetje gezet via de publicatie van een mededeling op de website van Leefmilieu Brussel. In detail wordt het GREEN IT-programma van het CIBG uiteengezet, met nadruk op de voordelen van dergelijke aanpak: administratieve vereenvoudiging, schaalbesparingen, inzet van efficiënte en energiezuinige apparatuur, enz.
Een mooie erkenning voor het CIBG!

Het Milieupact van het CIBG:


Als publieke speler komt het CIBG een voorbeeldrol toe op het vlak van duurzame ontwikkeling, milieubeheer en IT-leadership.
 
Het opzetten van een duurzaam IT-beleid omvat allerlei aspecten die niet rechtstreeks iets met het IT-park zelf te maken hebben. De integratie van ICT-technologieën vormt een oplossing om de CO2-uitstoot van alle menselijke activiteiten terug te dringen (manier van werken, studeren en reizen).
 
Dit omvat onder meer de invoering van een beleid tot een permanente verbetering van de milieuprestaties met de bedoeling zo de CO2-uitstoot van het hele Gewest te verminderen.
 
Om e.e.a. invulling te geven, zijn wij van start gegaan met een Green IT-programma waarbij de milieuprestaties van het CIBG op regelmatige tijdstippen opgevolgd zullen worden.
 
Het CIBG engageert zich aan de hand van specifieke acties om zijn ecologische voetafdruk te verminderen en zo tot de bescherming van het milieu bij te dragen.
 
Wij gaan de volgende concrete verbintenissen aan:
- de rechtstreekse impact op het milieu van onze dagelijkse werking tot een minimum beperken. Volgende deelaspecten liggen hierbij ter studie (de lijst is niet volledig):
  * minder afval produceren en afval voorkomen;
  * het papierverbruik terugdringen én een daarmee gepaard gaande daling van de verbruiksgoederen;
  * introduceren van duurzame aankopen en milieubepalingen in onze overheidsopdrachten;
  * een daling van het energieverbruik voor ons IT-park (computers, schermen, servers) en voor de rest van onze infrastructuur.
- integreren van preventie en milieubescherming in onze dagelijkse werking;
- we analyseren hoe ICT's een hefboom kunnen zijn tot de bescherming van het milieu (paperless office, ...) gekoppeld aan gepaste specifieke initiatieven;
- onze expertise uitbouwen en de overheidsbesturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijstaan bij het opzetten van concrete initiatieven.