U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Herziening van het datamodel voor de producten UrbIS-Adm en UrbIS-Map

Herziening van het datamodel voor de producten UrbIS-Adm en UrbIS-Map

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

De datamodellen UrbIS-Adm en UrbIS-Map ondergaan momenteel ingrijpende aanpassingen. Sinds hun ontstaan hebben deze producten een eigen evolutie doorgemaakt, daarbij inspelend op allerlei opportuniteiten en op de behoeften van de gebruikers. Met de introductie van 3D, de opstart en uitbouw van projecten zoals Nova, Osiris en FixMyStreet of nog de voorschriften van de Europese Inspire-richtlijn, waren beide modellen aan herziening toe.

De structuur van UrbIS-Adm werd dus herzien: het product omvat nu alle relevante entiteiten van UrbIS-Map en anderzijds werden alle redundante gegevens, die geen meerwaarde bieden of bij authentieke bronnen verkrijgbaar zijn, uit UrbIS verwijderd.

De technische documentatie zal aangepast worden naarmate het herzieningsproces zich voltrekt.

Het herzieningsproces is nog aan de gang en zal rekening houden met de aanpassingen die aanbevolen worden door het project « BEST ADDRESS » voor de adressen en het project « BUNI » voor de gebouwen.  Deze projecten worden uitgerold in het kader van de toepassing van de Inspire-richtlijn en lopen in overleg met de twee andere gewesten en met meerdere federale organisaties, waarvan het NGI en het Kadaster de belangrijkste zijn.

Voor meer informatie over de herziening van het datamodel van de producten UrbIS-Adm en UrbIS-Map

gearchiveerd onder: Categories: