U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Het CIBG draagt bij tot de goedkeuring van het Gewestelijk plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen

Het CIBG draagt bij tot de goedkeuring van het Gewestelijk plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Het Gewestelijk plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen werd op 15 juli laatstleden goedgekeurd door de Brusselse regering.

Het CIBG werd, via de Coördinatie Digitale Inclusie, samen met andere gewestelijke spelers aangesproken om acties op te zetten voor een digitale transitie die onder meer gericht is op vrouwen en kansarmen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt immers bijna 65.000 eenoudergezinnen op zijn grondgebied en in 86 % van deze gevallen is het gezinshoofd een vrouw.

De doelstelling van het Gewestelijk ondersteuningsplan bestaat er dus in om op gecoördineerde en doeltreffende wijze tegemoet te komen aan de noden van eenoudergezinnen, en in het bijzonder aan alleenstaande vrouwen met kinderen, en gebruik te maken van zoveel mogelijk gewestelijke hefbomen om vernieuwende acties op te zetten en deze gezinnen hulp te bieden.
Er is onder meer sprake van toegankelijkheid tot digitale diensten en verwerven van digitale vaardigheden om de maatschappelijke en economische integratie van eenoudergezinnen makkelijker te maken, ongeacht of dit gebeurt in het kader van de zoektocht naar werk of voor de optimale organisatie van hun dagelijkse leven.

Deze acties kaderen in het Plan voor Digitale Toegankelijkheid 2021-2024 dat tot doel heeft burgers te helpen zich digitale technologie eigen te maken door de nadruk te leggen op de toegankelijkheid van de instrumenten, opleiding vanaf jonge leeftijd en begeleiding van de samenleving naar een digitale transformatie die voor iedereen toegankelijk is.

gearchiveerd onder: Categories: