U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Het CIBG en BPV stellen een cyberveiligheidsplan voor het Brusselse Gewest

Het CIBG en BPV stellen een cyberveiligheidsplan voor het Brusselse Gewest

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Katern cyberveiligheid

Zijn onze informatiesystemen er voldoende op voorzien om de risico’s in verband met de cyberveiligheid te herkennen, te voorkomen, af te weren en desgevallend zich ervan te herstellen? Het CIBG en BPV beschrijven in een gemeenschappelijk Katern, “Naar een gewestelijk cyberveiligheidsplan”, hoe zich te organiseren om deze uitdagingen aan te pakken.

Op 20 september van dit jaar richtte het colloquium “Cybersecurity, ook een gewestelijke bevoegdheid”, een organisatie van Brussel Preventie & Veiligheid en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, alle aandacht op de uitdagingen van de cyberveiligheid en de noodzakelijke antwoorden erop.

Vandaag gaan deze Brusselse openbare instellingen – die complementaire opdrachten hebben op dit gebied – een stap verder in hun Katern “Naar een gewestelijk cyberveiligheidsplan”, dat is opgesteld in nauw overleg door onze twee instellingen is opgesteld, geeft een stand van zaken van de cyberdreigingen en stelt als antwoord een methodologisch kader voor.

“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over heel wat van kritieke infrastructuren waar cybercriminelen het op gemunt hebben … De openbare sector moet dan ook passende, doeltreffende antwoorden ontwikkelen afhankelijk van de relevante noden en bevoegdheden.” Uittreksel van het voorwoord van het Katern “Naar een gewestelijk cyberveiligheidsplan”

Bevolking, ondernemingen en administraties in hun digitale activiteiten beschermen en ten dienste staan is een van de belangrijke aandachtspunten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het plan waarvan in dit katern de grondslag is gelegd, moet dankzij zijn vele dimensies de volledige Brusselse gemeenschap mobiliseren. Het krijgt ook zijn volle belang in het licht van de strategie van de gewestelijke Smart City.

Het voorwoord van het Katern is van de hand van professor Georges Ataya, academisch directeur van de opleidingen in Informatieveiligheid en Cyberveiligheid aan de Solvay Business School of Economics and Management. Professor Ataya schrijft: “Het plan moet de huidige omgeving zo goed mogelijk beschrijven, de risico’s en bedreigingen evalueren en prioritaire maatregelen voorstellen voor de belangrijkste actoren binnen het Brussels Gewest: openbare diensten, privébedrijven, onderwijsinstellingen en vooral de burgers zelf. De methoden in dit plan steunen op erkende en recente referentiekaders en beproefde praktijken”

Download het Katern “Naar een gewestelijk cyberveiligheidsplan”

gearchiveerd onder: Categories: