U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Het CIBG neemt deel aan de Digitale Week 2022

Het CIBG neemt deel aan de Digitale Week 2022

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

In het kader van de Digitale Week, die loopt van 10 tot 21 oktober 2022 met als thema “digitale e-maturiteit: een kwestie van leeftijd, echt?”, zet het CIBG zich in om activiteiten aan te bieden die het grote publiek helpen om vertrouwd te raken met digitale instrumenten.

In het Brussels Gewest bestaan nog steeds digitale ongelijkheden. De laatste barometer voor digitale inclusie van de Koning Boudewijnstichting komt tot dezelfde vaststelling.

Naast de toegang tot digitale instrumenten en een internetverbinding gaat het momenteel ook om de digitale (im)maturiteit van de burgers. In dit verband is het onder meer belangrijk te weten hoe we ons horen uit te drukken op sociale netwerken, de methoden te kennen om pogingen tot hacken van onze e-mails of berichtendiensten te verhinderen, onze rechten op privacy te begrijpen, in staat te zijn om online administratieve formaliteiten af te handelen of om onderscheid te maken tussen misleidende informatie en gecontroleerde informatie.

Deze thema's worden tijdens de Digitale Week nader toegelicht door universitaire deskundigen, spelers van de voortdurende bijscholing en publieke vertegenwoordigers, en zullen het onderwerp vormen van interviews, workshops en conferenties.

Focus op de door het CIBG geplande activiteiten

Ook dit jaar neemt het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) deel aan de Digitale Week door de activiteiten van verschillende partners te coördineren.

Hieronder vindt u het programma van de activiteiten (in het Frans):

  • Over het thema fake news:

L’Atelier du web organiseert de workshop « Info / Intox : comment repérer une fausse info sur internet ? » die tot doel heeft een kritische blik te ontwikkelen door instrumenten aan te reiken om mensen mediawijs te maken.

Er staan vier modules op het programma op 13/10, 14/10, 20/10 en 21/10.

De vzw La Scientothèque heeft een activiteit opgezet rond informatie over astronomie, met als titel « Et si la Terre était plate et au centre de l’univers ? ».Het is de bedoeling kritisch denken te helpen ontwikkelen door de grondbeginselen van opzoekingen op het internet aan te leren en de sleutels aan te reiken voor het identificeren van bronnen en het controleren van hun betrouwbaarheid.

Tussen 11/10 en 19/10 worden verscheidene modules georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

De Openbare Computerruimte van L’Entrela – Centre culturel d’Evere stelt de relatie tussen het internet en de werkelijkheid in vraag via zijn « Festival e-réel » door filmdebatten voor verschillende leeftijdscategorieën aan te bieden. Elke filmvertoning wordt gevolgd door een levendige discussie. 

De activiteiten vinden plaats van 17/10 tot 23/10.

  • Over het thema online veiligheid:

De workshop « Gérer ma vie privée sur internet et gérer mes mots de passe » aangeboden door L’Atelier du web heeft tot doel op een zeer toegankelijke manier de problemen rond privacy in onze digitale wereld uit te leggen en oplossingen aan te reiken om deze privacy te beschermen. Het is ook een gelegenheid om kennis te maken met manieren van communiceren, browsen en opzoeken van informatie zonder systematische profilering.

Er staan vier modules op het programma op 12/10, 13/10, 19/10 en 20/10.

Meer inlichtingen over deze activiteiten kan u vinden op de website van De Digitale Week.