U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Het CIBG versterkt zijn teams met Passwerk

Het CIBG versterkt zijn teams met Passwerk

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Eind april is een nieuwe consultant met ASS (autismespectrumstoornis), begonnen aan een opdracht bij het CIBG, meer bepaald binnen het team van de IRISbox-testers. Voor dit project moet hij de kwaliteit waarborgen die onze klanten van ons verwachten. Het betreft een opdracht van drie maanden, bedoeld om dit soort samenwerking te testen. Het CIBG hoopt dat er nog vele zullen volgen.

De nieuwe medewerker gaat bij het CIBG aan de slag in het kader van een samenwerking met Passwerk. Passwerk wil getalenteerde werkkrachten met ASS vooruithelpen door als tussenpersoon op te treden met bedrijven. Passwerk zet sinds zijn oprichting in 2008 IT-consultants met ASS in voor het uitvoeren van softwaretesten en diverse QA-opdrachten. In 2017 werden deze specifieke domeinen uitgebreid en sindsdien worden ook softwareontwikkelaars aangeworven om opdrachten uit te voeren.

Door de bijzondere eigenschappen verbonden aan het ASS-profiel (nauwgezetheid, scherp oog voor detail, sterk analytische geest, hoog concentratievermogen ...) zijn deze consultants een onbetwistbare troef voor het CIBG voor test-, ontwikkelings- of QA-opdrachten.

Deze nieuwe medewerker zal ondersteund worden door een jobcoach van Passwerk en een interne SPOC. De rol van de jobcoach bestaat er onder meer in de werknemer te stimuleren en de stress en angst die met ASS samengaan te leren beheersen. Samen met de werknemer zal de jobcoach het project uitlijnen en vertalen in concrete en haalbare doelstellingen.

Binnen het CIBG heeft het team waarin de nieuwe medewerker komt te werken de nodige informatie ontvangen over zijn vaardigheden en eigenschappen. Zaken waar zijn nieuwe collega's dagelijks mee zullen moeten rekening houden om doeltreffend te kunnen samenwerken. Zo zal het team aangepaste communicatiemiddelen gebruiken (de voorkeur geven aan het geschreven woord, de tweede graad vermijden, precieze termen gebruiken, veranderingen goed op tijd aankondigen ...) zodat de medewerker met het ASS-profiel zich optimaal kan ontplooien.

Dit samenwerkingsproject sluit perfect aan bij een van de kernwaarden van het CIBG: samenwerking. Hechte teams presteren beter. Luisteren en de dialoog aangaan: zo kunnen we ieders vaardigheden benutten om samen bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het CIBG.