U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Iedereen digitaal: het Brussels Gewest heeft zijn plan klaar!

Iedereen digitaal: het Brussels Gewest heeft zijn plan klaar!

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Dat ALLE Brusselaars overweg kunnen met de digitale technologie en er volop de vruchten van plukken, op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs, koopkracht, sociale banden en emancipatie! Het Brussels Gewest verbindt zich ertoe om die uitdaging aan te gaan tussen nu en 2024, via zijn plan voor digitale toegankelijkheid. Een plan dat deze vrijdag aan de pers werd voorgesteld door Bernard Clerfayt, Brussels minister voor Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging.

Vanaf vandaag gaat het Gewest over tot actie voor al wie onbekend is met de digitale wereld. Doel is om al die mensen bewust te maken van de voordelen van digitale technologie, om hen in contact te brengen met een netwerk van actoren die klaarstaan met hulp, om hen up-to-date materiaal en begeleiding te bezorgen naargelang hun behoeften.
Actie dringt zich op, want vandaag heeft 28% van alle Belgen tussen 65 en 74 jaar nog nooit gebruikgemaakt van het internet, en beschikt 51% van de mensen met een laag inkomen in België maar over weinig digitale skills.

Het plan wordt de komende vier jaar uitgevoerd onder toezicht van de Cel Digitale Inclusie van het CIBG. De vier pistes ervan — bewustmaken, samenbrengen, toerusten, begeleiden — moeten leiden tot een 360°-strategie die de verwachtingen van gebruikers centraal plaatst in 66 concrete acties.

Ook is het plan zo opgevat dat het een hele reeks actoren (verenigingen, particulieren en overheidsinstanties) betrekt bij deze brede strategie. Die actoren worden overigens van harte uitgenodigd om kennis te nemen van het plan en contact op te nemen met de Cel Digitale Inclusie van het CIBG als ze voor zichzelf een rol zien weggelegd in het bevorderen van digitale toegankelijkheid.

"Dankzij zijn ervaring met gelijkaardige inclusieprojecten (zoals wifi.brussels, het Multimediaplan in scholen of de totstandkoming van de gemeentelijke OCR's) speelt het CIBG sinds december 2019, via zijn interne Coördinatie Digitale Inclusie, de rol van coördinator van de initiatieven binnen het Brussels Gewest", zo verklaart Marc Van den Bossche, adjunct-directeur-generaal van het CIBG.
 
Deze mobilisatie van middelen zal het mogelijk maken om in samenwerking met Easy.brussels aanbevelingen rond inclusiviteit op te stellen, zodat gedigitaliseerde overheidsdiensten voor iedereen toegankelijk zijn. Die actie omvat de analyse van de toegankelijkheid van gedigitaliseerde overheidsdiensten en de ontwikkeling van een pakket voor IT-ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat gedigitaliseerde overheidsdiensten van meet af aan "inclusief" uitgedacht zijn.
Verder is het de bedoeling om een barometer op te stellen en studies uit te voeren om de staat van de digitale kloof en het huidige competentieniveau van de Brusselaars met precieze cijfers in kaart te brengen. Ten slotte zal een bijzondere inspanning worden geleverd om een deontologische code op te stellen voor multimediacoaches en digitale openbare schrijvers, om hun vak te reglementeren en de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers te waarborgen, net als een uniforme berichtgeving over de diverse acties.