U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / In Brussel, 10 attesten van het Rijksregister gratis en ogenblikkelijk beschikbaar via IRISbox

In Brussel, 10 attesten van het Rijksregister gratis en ogenblikkelijk beschikbaar via IRISbox

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

IRISbox

Sinds enkele dagen hoeven de inwoners van de Brusselse gemeenten zich niet langer naar hun gemeentehuis te begeven om bepaalde attesten te verkrijgen. Ook moeten zij niet langer wachten totdat dergelijke attesten met de post opgestuurd worden. Vanaf nu is het immers mogelijk die attesten gratis in elektronische vorm via het IRISbox-loket te verkrijgen voor alle gemeenten van het Brussels Gewest, behalve Stad Brussel.

Met name betreft het volgende attesten, die afkomstig zijn van de bevolkingsregisters van het Rijksregister:

  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van hoofdverblijfplaats
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van leven
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
  • Attest van wijze van teraardebestelling en rituelen
  • Attest van Belgisch kiezer
  • Uittreksel uit de registers

Om een dergelijk attest te verkrijgen, hebt u uw elektronische identiteitskaart nodig en moet u uw PIN-code kennen. Voorts moet uw pc uitgerust zijn met een eID-lezer en een internetaansluiting hebben. Ga dan naar het adres https://irisbox.irisnet.be en volg de instructies.

Ga dan naar het adres https://irisbox.irisnet.be en volg de instructies:
Van zodra u aangemeld bent, klikt u op de knop «Burger».

Van zodra u aangemeld bent, klikt u op de knop «Burger».
Meteen krijgt u in de zone «Burger» een overzicht van de 10 beschikbare attesten:

Meteen krijgt u in de zone «Burger» een overzicht van de 10 beschikbare attesten

IRISbox is ook toegankelijk vanaf tablet, mits identificatie en authenticatie via mobiele app of token. Deze andere middelen moeten wel eerst geregistreerd worden via het federale platform CSAM.

Moeizame weg

Dit resultaat is het eindpunt van een moeizaam traject, dat op gang gekomen is door een schrijven van het Rijksregister van 20 mei 2016 aan het adres van de Brusselse gemeenten. Daarin werd hen gevraagd om de «Mijn Dossier» webservices te integreren in hun eigen elektronisch loket. Om dat te doen, moest elke gemeente 2 formulieren invullen en de uitvoering van die integratie, middels een besluit van het college, officieel delegeren aan de leverancier van het elektronisch loket. Aangezien het IRISbox betrof, hebben 18 gemeenten die taak aan het CIBG gedelegeerd.

Terloops en zonder al te veel spijt gaven de gemeenten het op om de door burgers betaalde vergoeding voor het verkrijgen van deze certificaten in te zamelen. Want ze hebben snel begrepen wat de voordelen van deze operatie zouden zijn: minder files aan de loketten, minder werklast voor de gemeentelijke ambtenaren, beter dienstverlening aan de burgers. Samengevat: iedereen op en top tevreden.

En nu?

Intussen is dit maar een tussenstap in een proces op langere termijn. In veel gevallen immers worden de aangevraagde attesten door de burger overgemaakt aan andere besturen, die ze om een of andere reden eisen. In het ideale geval zouden die besturen die gegevens zelf elektronisch kunnen opvragen via hun respectievelijke dienstenintegrator. Er is dus nog werk aan de winkel.

Om die gegevensuitwisseling te realiseren, heeft de instelling de voorafgaande toelating nodig van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid (of moet zij toetreden tot een algemene toelating die door datzelfde Sectoraal Comité al verleend werd). Daarna kan zij zich wenden tot de gewestelijke dienstenintegrator Fidus.

gearchiveerd onder: Categories: