U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Interop Summit 2018

Interop Summit 2018

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Interop Summit 2018

Op 23 februari jongstleden vond in het Herman Teirlinck-gebouw in Brussel (splinternieuw gebouw op de site van Tour & Taxis, naast BEL-Leefmilieu Brussel) de Interop Summit 2018 plaats. Dit evenement werd door het federale Directoraat-Generaal Digitale Transformatie en de gewestelijke administratie « Informatie Vlaanderen » georganiseerd met als centraal thema «interoperabiliteit», en bracht een honderdtal deelnemers op de been.

Zoals in een recente news gemeld namen onze medewerkers François Dumortier en Dominique Le Grelle als spreker deel aan dit evenement.

Volgens Dominique Le Grelle werd het een verrijkende ervaring: «Heel wat gepresenteerde onderwerpen waren bekend maar inzicht verwerven in de weg die de andere dienstenintegratoren volgen, kan nuttig zijn om onze eigen weg bij te sturen. De door de EU voorgestelde projecten zullen ons allicht nog van pas komen bij aanvragen van klanten voor grensoverschrijdende uitwisselingen.»

François Du Mortier van zijn kant was «bijzonder geboeid door de presentatie van BOSA DT, die de conformiteit nagegaan heeft tussen de op federaal vlak gekozen architectuur en de «European Interoperability Reference Architecture». Ook het initiatief «Open Standards for Linked Organisations» (OSLO) verdient bijzondere aandacht. Het wil werk maken van gestandaardiseerde uitwisselingsformaten voor een bepaald aantal gegevens (adressen, gebouwen, percelen, organisatie, enz.). Het heeft geen zin het wiel opnieuw uit te vinden als in het kader daarvan al een uitwisselingsformaat bedacht en vastgelegd werd.»

Bemerk voorts dat onze Belgische elektronische identiteitskaart binnenkort herkend en dus bruikbaar zal worden onder meer voor het verrichten van administratieve procedures buiten België. Dit is mogelijk geworden dankzij het eIDAS-initiatief.

gearchiveerd onder: Categories: