U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Intervisie over de projectoproep Digital Brussels: het CIBG woont de bijeenkomst op uitnodiging van de Koning Boudewijnstichting bij

Intervisie over de projectoproep Digital Brussels: het CIBG woont de bijeenkomst op uitnodiging van de Koning Boudewijnstichting bij

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Die ontmoeting, op initiatief van de Stichting, van een vijftigtal professionals uit de sector van de digitale inclusie vond plaats op woensdag 24 november 2021, van 9 tot 13 uur, in BluePoint Brussels. Hier konden de laureaten, en ook de niet-laureaten, van de projectoproep Digital Brussels hun ervaringen, behoeften en visie op de toekomst van de digitale inclusie in het Brussels Gewest uitwisselen.

In het kader van de projectoproep Digital Brussel, onder leiding van het Gewest en het CIBG in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, werd een budget van in totaal 400.000 euro verdeeld over verschillende projecten voor digitale inclusie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: initiatieven ter bevordering van de toegankelijkheid van digitale tools, opleidingen in digitale technologieën vanaf zeer jonge leeftijd, of ook nog de ondersteuning van de samenleving naar een digitale transformatie die openstaat voor alle doelgroepen, ook de meest kwetsbare, werden in het eerste kwartaal van 2021 beloond.

Het doel van de intervisie van 24 november was vooral om de winnende projecten met elkaar te vergelijken, inzicht te krijgen in de eventuele hiaten van de niet-winnende projecten en, meer in het algemeen, ideeën uit te wisselen tussen experts uit het werkveld.

Na een welkomstwoord van de heer Bernard Clerfayt, minister van Digitalisering, en van de heer Nicolas Locoge, directeur-generaal van het CIBG, namen verschillende experts uit het vakgebied het woord: de heer Thomas Royberghs van het bedrijf WeTechCare gaf meer uitleg bij de studie die voor het CIBG werd uitgevoerd over de aantrekkelijkheid van de OCR's, terwijl de heer Alexandre Vivier van Sia Partners de behoeften van bij de digitale inclusie betrokken organisaties toelichtte.

De rondetafelgesprekken vormden twee van de sleutelmomenten van de intervisie: terwijl de eerste rondetafelgesprekken gericht waren op een behoefteanalyse per gemeente en dus actoren uit eenzelfde geografisch gebied bijeenbrachten, waren de tweede rondetafelgesprekken meer gericht op de behoeften van de organisaties per doelgroep.

Mevrouw Perine Brotcorne, onderzoekster sociologie bij het Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société (CIRTES) en assistente bij de Faculté ouverte de politique, économique et sociale (FOPES) van de Université catholique de Louvain, trok aan het einde van de intervisie conclusies uit de discussies en onderstreepte meer in het algemeen de indrukwekkende vooruitgang die alle actoren uit de sector de afgelopen jaren hebben geboekt. Ze kondigde ook aan welke beleidswerven in het verschiet liggen.

Merk op dat de Koning Boudewijnstichting gelijklopend met de intervisie net een nieuwe studie heeft uitgevoerd over de essentiële digitale diensten. Onderzoekers van de UCLouvain hebben, in samenwerking met de VUB, zich gebogen over de ongelijkheden in het gebruik van de essentiële digitale diensten. Een dienst wordt als 'essentieel' beschouwd wanneer een beperkt of niet-gebruik ervan kan leiden tot vormen van discriminatie bij de toegang tot sociale rechten (e-administratie en e-bankieren), gezondheidszorg (e-gezondheid) en commerciële mogelijkheden in verband met de consumptie van goederen en diensten (e-handel).

Om meer te weten te komen over de ontwikkeling van het gebruik van die verschillende onlinediensten, kunt u terecht op de website van de Koning Boudewijnstichting: Digitale inclusie. Essentiële diensten online: toegankelijk voor iedereen? | Koning Boudewijnstichting (kbs-frb.be)