U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Inzicht in de werkzaamheden van de werkgroep "Digitale Inclusie"

Inzicht in de werkzaamheden van de werkgroep "Digitale Inclusie"

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Enkele weken geleden stelden we u het Plan voor digitale toegankelijkheid voor: een plan met 66 maatregelen1 waarmee het Brussels Gewest zijn inwoners de kansen wil laten meepikken die onze digitale wereld biedt qua werkgelegenheid, onderwijs en emancipatie! 
 
De cel Digitale inclusie van het CIBG, die het actieplan aanstuurt, moet er de komende vier jaar voor zorgen dat de immer evoluerende Brusselse Smart City beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruikers die momenteel het verst van deze virtuele wereld verwijderd zijn, door menselijkheid en efficiëntie hand in hand te laten gaan. 
 
Daartoe was (en is!) de inbreng van actoren uit de verenigings-, de particuliere en de overheidssector wenselijk. Die bereidheid tot samenwerking komt tot uiting in de werkgroep rond digitale inclusie (WG). De WG brengt naast overheidsactoren (Bruxelles-Formation, Actiris, easy.brussels, perspective.brussels, Women In Tech, Sociaal Brussel, de SPFB, enz.) ook actoren op het terrein (CABAN, Passwerk, WeTechCare), uit de academische sector én uit de bedrijfswereld samen (BNP Paribas Fortis), wat wijst op de massale interesse voor het thema. De WG komt zo'n driemaal per jaar samen.  
 
Hoe kan de transversaliteit worden versterkt tussen de verschillende actoren in de kernmaatregelen van het toe-eigeningsplan, zoals de toerusting van eerstelijnsactoren, de opstelling van een financieringskadaster van de OCR en een studie over IT-gebruik in scholen? Dat was de vraag waarover de werkgroep zich vorige week boog. Meteen ook een gelegenheid om in te gaan op de voorbereiding en de optimalisering van de communicatiecampagne die de cel Digitale Inclusie en de communicatieafdeling van het CIBG hebben gepland.  

Naast de presentatie van het plan en de aansporing tot samenwerking bij de uitvoering van het plan voor digitale toe-eigening, kondigde de coördinatie Digitale Inclusie ook de oprichting aan van subwerkgroepen die zijn toegespitst op specifieke thema's: inclusieve aanbevelingen, studies en barometers, het OCR-label, communicatie en begeleiding van de doelgroepen. 

Tijdens de WG werd iedereen er ook aan herinnerd dat de projectoproep "Digital Brussels" werd gelanceerd door het Brussels Gewest voor een bedrag van 390.000 euro. De kandidaturen moeten uiterlijk op 1 april 2021 bij de Koning Boudewijnstichting worden ingediend. De resultaten van de selectie worden vervolgens in juni bekendgemaakt. 
 
1 klik hier om alle maatregelen te raadplegen.