U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / LEZ – stand van zaken

LEZ – stand van zaken

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Low Emission Zone

De LEZ, wat is dat?

De LEZ (lage-emissiezone), die in januari 2018 in werking trad, is bedoeld om de meest vervuilende wagens te weren en is van kracht op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de 19 gemeenten). De Ring valt niet onder de zone, wat ook geldt voor bepaalde wegen naar transitparkings.

De hoofddoelstelling van deze maatregel is een betere luchtkwaliteit en levenskwaliteit van de Brusselaars. Wij willen de beperkingen trapsgewijs en geleidelijk aan invoeren om bestuurders de mogelijkheid te geven om hun gedrag aan te passen. Tussen 2018 en 2025 is de LEZ één van onze belangrijkste instrumenten tegen luchtvervuiling in Brussel. Maar wij zullen dankzij de LEZ ook op dagelijkse basis onze inwoners kunnen informeren en sensibiliseren over de problematiek van de luchtkwaliteit”,  aldus Céline Fremault, Brussels Minister van Leefmilieu.

De toegangscriteria zijn gebaseerd op de EURO-norm (die op de grijze kaart van het voertuig vermeld staat) en op het soort brandstof. Het systeem evolueert elk jaar volgens een geleidelijk schema dat tot 2025 loopt (zie onderstaande tabellen).  

Waar staan wij intussen?

Tijdens de eerste testfase, die zes maanden geduurd heeft, kregen de bevoegde instanties de kans om het systeem uit te testen, en de burgers en pendelaars om zich aan de nieuwe maatregel aan te passen.

Van juli tot eind september liep de waarschuwingsfase. Zo heeft Brussel Fiscaliteit zowat 3.000 waarschuwingen gestuurd naar eigenaars van dieselvoertuigen met de EURO1-norm of zonder EURO-norm, die geen € 35 betaald hadden voor een dagpas (maximum van 8 dagpassen per jaar).

Sinds 1 oktober krijgt elk voertuig dat niet aan de normen voldoet een boete van € 350. Bovendien riskeert de eigenaar van het voertuig in totaal 4 boetes per jaar zolang het voertuig niet aan de toegangscriteria voldoet.

Welke rol speelt het CIBG?

Het LEZ-project is een samenwerking tussen meerdere besturen en spelers: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Brussel Preventie & Veiligheid en Brussel Fiscaliteit.

Het CIBG draagt bij op technische vlak door slimme camera’s te installeren, de beelden te verzamelen en door te sturen naar het datacenter en gerelateerde IT-ontwikkelingen uit te voeren in IRISbox en FIDUS.

Slimme camera’s

We willen de mensen niet lastig vallen met een sticker of vignet zoals in andere Europese steden. We kozen daarom voor slimme camera’s voor de controle van de LEZ. … Deze camera’s kunnen ook gebruikt worden voor tal van andere toepassingen: snelheidscontroles, mobiliteitsanalyses, opsporing of achtervolging van voertuigen enz.,” aldus Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid en Digitalisering, Bianca Debaets.

Op dit ogenblik zijn er voor het LEZ-project alleen 176 camera’s geïnstalleerd. Het gaat om ANPR-camera's (automatische nummerplaatherkenning), want de handhaving van de LEZ-zone is gebaseerd op de nummerplaat. Daarnaast zijn er nog de ANPR-camera’s die geïnstalleerd zullen worden als onderdeel van het ANPR-project van de politie, dat door Brussel Preventie & Veiligheid en het CIBG gecoördineerd wordt. Alle gewestelijke camera’s zijn geïntegreerd in het videobeschermingsplatform.

Alle beelden worden doorgestuurd naar het datacenter van het CIBG, waar ze door de verantwoordelijke diensten behandeld worden.

IRISbox

Buiten de installatie van camera’s werkt het IRISbox-team samen met Brussel Fiscaliteit voor de ontwikkeling van vijf specifieke LEZ-gerelateerde formulieren:

  • inschrijvingsformulier voor voertuigen die in het buitenland ingeschreven staan
  • vrijstellingsformulier voor voertuigen die in het buitenland ingeschreven staan
  • vrijstellingsformulier voor voertuigen die in België ingeschreven staan
  • vrijstellingsformulier voor voertuigen die ingeschreven staan op naam van een bedrijf
  • aankoop van een dagpas

Na een analyse van de behoeften en vaststelling van de vereiste gegevens in het formulier is het CIBG begonnen met de ontwikkeling in IRISbox. Daarnaast heeft het centrum in samenwerking met Brussel Fiscaliteit een systeem opgezet om via FIDUS veilig informatie uit te wisselen. Er moest ook een tool ontwikkeld worden speciaal om buitenlanders toegang te kunnen verlenen tot IRISbox.

Voortaan kunnen burgers, bedrijven en buitenlandse bezoekers hun aanvragen invullen via IRISbox.

In de pers

De lage-emissiezone (LEZ) heeft de laatste dagen in de pers al veel inkt doen vloeien.

Van oktober tot december werd een grootschalige communicatiecampagne uitgerold. Deze werd voortgezet in september 2018, net voordat de boetes van kracht werden.

Met als thema "Je verplaatsen in Brussel kan op 1001 manieren behalve met een te vervuilende wagen" wilde de campagne een beroep doen op de verbeeldingskracht van het volk om zich anders dan met de minst groene wagens te verplaatsen. De campagne omvatte radiospotjes, affiches, pre-roll video’s op het internet, acties op  sociale netwerken, e-news en folders. Het bereik was dan ook zeer groot.

U VINDT ALLES OVER DE LEZ OP DE WEBSITE WWW.LEZ.BRUSSELS
+32 (0)2/775.75.75 -  info@lez.brussels)
gearchiveerd onder: Categories: