U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Minister Bernard Clerfayt en het CIBG bekrachtigen het Charter Digitale Inclusie!

Minister Bernard Clerfayt en het CIBG bekrachtigen het Charter Digitale Inclusie!

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
In 2020 besliste BNP Paribas Fortis om het Digital Inclusion Ecosystem te lanceren, een initiatief dat 11 ondernemingen, 6 sociale organisaties en 7 overheidsinstanties* samenbrengt om concrete oplossingen te vinden om de digitale kloof te verkleinen in alle lagen van de Belgische samenleving. Vandaag streeft het ecosysteem een duidelijk doel na: al zijn leden, en mogelijk ook andere instellingen, uitnodigen om zijn Charter Digitale Inclusie te ondertekenen. Bij de eersten die overtuigd zijn? De Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, en het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest.

De afgelopen maanden hebben 11 bedrijven, 6 sociale organisaties en 7 overheidsinstanties  hard gewerkt om zes concrete oplossingen voor te leggen om de digitale kloof te verkleinen. De deelnemers aan dit consortium, genaamd Digital Inclusion Ecosystem, werden daarbij geïnspireerd door diverse experts uit de academische wereld, het bedrijfsleven, de sociale organisaties en de publieke sector, tijdens 6 workshops die werden gehouden tussen november 2019 en februari 2021.

De oplossingen die in kaart werden gebracht, omvatten het opzetten van een bewustmakingscampagne, het versterken van bestaande initiatieven, het ontwikkelen van een digitale-inclusie-index die bedrijven en overheden aanmoedigt om digitale inclusie te mainstreamen, en het aanbieden van mobiele oplossingen voor moeilijk te bereiken doelgroepen.
Bovendien is het Digital Inclusion Ecosystem ervan overtuigd dat de digitale inclusie van de Belgische samenleving alleen kan worden bevorderd als de private, publieke en vrijwilligerssector samenwerken. Het Digital Inclusion Ecosystem wil publieke en private organisaties helpen om zich meer in te zetten voor de digitale inclusie van alle Belgen.

Het ecosysteem achtte het daarom noodzakelijk om een Charter op te stellen dat de bereidheid van de ondertekenende organisaties toont om samen aan dit doel te werken. Het doel is enerzijds het Charter te laten bekrachtigen door alle leden van het Digital Inclusion Ecosystem, en anderzijds het Charter te promoten om andere potentiële ondertekenaars aan te trekken, in de overheidssector, de privé-sector en de vrijwilligerssector.

Op 14 september 2021 werd het Charter ondertekend door zowel de Brusselse minister van Digitalisering Bernard Clerfayt als het CIBG (vertegenwoordigd door zijn directeur-generaal, de heer Locoge, zijn adjunct-directeur-generaal, de heer Van Den Bossche, en de Coördinatie Digitale Inclusie onder leiding van Tania Maamary). Samen met de andere leden van het ecosysteem hebben zij zich er onder meer toe verbonden om best practices tussen de ondertekenaars te blijven delen, digitale inclusie te bevorderen binnen en buiten hun instellingen, elke campagne te steunen die dit thema bevordert, systemen op te zetten om organisaties en het werk dat ze verrichten te evalueren, maatregelen te nemen om het vertrouwen in digitale tools te versterken, en zich in te zetten voor onlineveiligheid. Elke ondertekenaar is ook verplicht dit charter na 3 jaar te evalueren om een stand van zaken op te stellen en eventuele volgende stappen te bepalen.

Voor meer informatie over het Digital Inclusion Ecosystem, zie Digital Inclusion Ecosystem.

 

*Voor de bedrijfswereld: AG Insurance; BNP Paribas Fortis; Colruyt Group; Deloitte; DNS Belgium; De Watergroep; IBM; itsme®; Microsoft; Proximus; VRT. Voor de sociale organisaties: Beego; Close the Gap; DigitalForYouth.be; Hobo; Maks; Mediawijs. Voor federale en regionale overheden en overheidsinstellingen: Actiris; Agence du Numérique; verzelfstandigd agentschap Opgroeien; Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG); FOD Beleid & Ondersteuning; & Appui ; FOD Financiën; Service Public de Wallonie - Economie, Emploi, Recherche.

gearchiveerd onder: Categories: