U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Stappenplan voor de oprichting van een OCR in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Stappenplan voor de oprichting van een OCR in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Het CIBG heeft in samenwerking met CABAN (Collectif des Acteurs Bruxellois de l'Accessibilité Numérique, de Brusselse actoren voor digitale geletterdheid) een stappenplan opgesteld als leidraad voor iedere structuur die een Openbare Computerruimte wil oprichten. Dit stappenplan is een van de acties van het Plan voor Digitale Toegankelijkheid 2021-2024(PDT).

Een Openbare Computerruimte (OCR) is een publiek toegankelijke plek die digitale technologie ter beschikking stelt van de hele bevolking. De OCR is een eerstelijnsspeler in de strijd tegen digitale ongelijkheid en is het meest efficiënte hulpmiddel om mensen die het verst verwijderd zijn van de digitale wereld te integreren.

Stappenplan voor de oprichting van een OCR

Alvorens een OCR te openen of de plaats ervan te bepalen, is het belangrijk om eerst een onderzoek van het grondgebied uit te voeren en een diagnose te stellen van de problemen, sterkten en zwakten, de verwachtingen van het publiek, de economische en sociale problemen in de wijk en om daarnaast ook een inventaris op te maken van de reeds aanwezige verenigingen.

Dat onderzoek van het grondgebied is een hulpmiddel om het project concreet vorm te geven en na te denken over de volgende vragen:

1. Ruimte: wat wordt het statuut van de OCR? Waar wordt de ruimte precies opgericht? Hoe moeten de lokalen worden ingedeeld?

2. Openingsuren: op welke tijdstippen zal de OCR open zijn?

3. Budget en financiering: welk budget is er nodig om de OCR op te zetten en van jaar tot jaar draaiende te houden? Welke financieringen kunnen worden aangesproken?

4. Begeleiding, opleidingen en andere activiteiten van de OCR: wat heeft het publiek nodig? Welke opleidingen moeten er worden gegeven? Moeten de bezoekers betalen om de opleidingen te volgen? Welke?

5. Materiaal en software: welke software hebben de bezoekers nodig?

6. Personeel: wat zijn de taken van de OCR-coördinator? Hoeveel multimedia-animatoren zijn er nodig? Hoe worden die aangeworven?

7. HR en AVG: welke regels moeten de gebruikers en het personeel van de OCR naleven?

8. Communicatie: hoe kunnen de OCR's communiceren met hun doelpubliek en met de verenigingen die al in de wijk aanwezig zijn?

Wil je meer weten over het openen van een OCR? Bekijk hier het volledige stappenplan.

Label voor door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende OCR's

Sinds 2019 is er een label voor OCR's die door het Brussels Gewest zijn erkend. Dat label garandeert hun kwaliteit. Het label kan onder bepaalde voorwaarden worden verkregen en wordt toegekend voor een onbepaalde duur, zolang de OCR aan de criteria voldoet en het charter van erkende OCR's naleeft.

De aanvraag om het label te verkrijgen, moet met de post naar de Coördinatie Digitale Inclusie, CIRB-CIBG - Kunstlaan 21 - 1000 Brussel of via e-mail (inclusie@cibg.brussels) worden doorgestuurd. De aanvraag wordt ingediend door middel van een invulformulier.

  • Download de procedure voor de toekenning van een label aan een OCR hier
  • Download het formulier voor het aanvragen van een label hier

Heb je toch nog vragen, dan kun je contact opnemen met de Coördinatie Digitale Inclusie.

gearchiveerd onder: Categories: