U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Nova 5 en het nieuwe BWRO

Nova 5 en het nieuwe BWRO

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is ingrijpend hervormd om de stedenbouwkundige regels te vereenvoudigen en beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de sector. De hervorming is sinds 1 september 2019 van kracht en heeft gevolgen gehad voor Nova, het IT-platform voor het beheer van de stedenbouwkundige vergunningen, verkavelings- en milieuvergunningen.

Er zijn meerdere aanpassingen aan Nova gedaan om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

  • Aanpassing van bestaande stromen en vorming van nieuwe: het Nova-team heeft zich toegespitst op het bijwerken van de bestaande stromen en het creëren van nieuwe, zodat de vergunningaanvragen voldoen aan de nieuwe, van kracht zijnde wetgeving.
  • Aanpassing van de documenten/templates door de gemeenten: ongeveer 5.500 documenten moesten door de gemeenten worden aangepast (of worden momenteel aangepast), d.w.z. ongeveer 200 tot 300 per gemeente.

Het CIBG heeft meerdere opleidingen georganiseerd om de administraties te helpen bij het uploaden van hun documenten naar het platform (TMS support).

Al die aanpassingen zouden niet mogelijk zijn geweest als Nova in november 2018 niet was gemigreerd naar een adequater platform. Kunnen starten met Nova 5 was immers een essentiële voorwaarde: integratie van meerdere platformen tot één platform met een database en bestandsuitwisseling tussen administraties, gebruik van authentieke bronnen, geïntegreerd BI-platform, geolocatie, integratie met Brugis, de burger die zijn aanvraag online kan volgen, terbeschikkingstelling van gegevens via open data ter ondersteuning van de innovatie ...

Nova 5 effent het pad naar de digitalisering van het hele proces, vanaf het indienen van de aanvraag door de klant tot het afleveren van zijn of haar vergunning.

Zo’n twintig medewerkers van het CIBG – analisten, ontwikkelaars, testers, architect, servicemanagers, projectmanager – hebben van meet af aan hun schouders onder dit project gezet. Klanttevredenheid stond daarbij steeds voorop, en nog altijd.

Momenteel worden er via Nova meer dan 3 miljoen documenten en 800.000 dossiers behandeld door een duizendtal mensen in de 19 gemeenten en 3 gewestelijke administraties (Urban.brussels, Perspective.brussels, Leefmilieu Brussel). Het bestrijkt heel wat aspecten: stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, EPB, inbreuken, planning, stedenbouwkundige inlichtingen, enz.

gearchiveerd onder: Categories: