U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Online overlijdensattesten via IRISbox

Online overlijdensattesten via IRISbox

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Kaars

Om het beheer van de dossiers te bespoedigen en onnodige verplaatsingen te vermijden, moedigt de gewestregering de gemeenten en de begrafenisondernemers aan om gebruik te maken van online overlijdensattesten, via IRISbox.

De huidige situatie is voor iedereen moeilijk. Dat geldt nog meer voor mensen die te maken krijgen met het overlijden van een naast familielid. Naast die al pijnlijke situatie zijn er dan nog de specifieke COVID-19-maatregelen en -beperkingen.

Ongeacht of een persoon al dan niet overleden is aan COVID-19, zijn er maatregelen genomen om het contact met de overledene tot een minimum te beperken, voor de familie, het medisch personeel en de begrafenisondernemers.

Half april heeft de regering een bijzonderemachtenbesluit aangenomen met betrekking tot het vervoer van overledenen in het kader van de COVID-19-crisis.

In verband met het administratieve beheer van de overlijdens moedigt de regering de gemeenten aan om samen te werken met het CIBG en gebruik te maken van het elektronisch loket IRISbox met betrekking tot overlijdensattesten en crematievergunningen. Dit om het beheer van de dossiers te bespoedigen en onnodige verplaatsingen naar de gemeentediensten te beperken.

Via IRISbox is het immers mogelijk om online, en op een veilige manier, documenten uit te wisselen en akten te ondertekenen tussen de administratie, begrafenisondernemers en crematoria.

De Stad Brussel maakte al gebruik van dit online formulier; de gemeente Anderlecht bevond zich in de testfase en heeft het nu geïmplementeerd.

De gemeenten Evere, Vorst, Sint-Gillis en Ukkel hebben positief gereageerd op het verzoek van de regering. Ze zullen binnen enkele dagen over die IRISbox-functie beschikken.

Het formulier is over het algemeen identiek voor alle gemeenten. Het IRISbox-team heeft het aangepast afhankelijk van de adressen van ziekenhuizen en verpleeghuizen op het grondgebied van elke gemeente, alsook in overeenstemming met de belastingen en kosten (die binnen de gemeenten verschillen).

In de praktijk voeren de begrafenisondernemers hun aanvragen dus in via IRISbox. Die aanvragen worden via back-office verwerkt door de gemeentelijke ambtenaren die dan de documenten voor het transport van het lichaam en de begrafenis aan de begrafenisondernemers bezorgen.

In de periode van 1 maart tot en met 21 april werden er iets meer dan 500 overlijdensattesten online ingediend via IRISbox.

Link naar het elektronische loket IRISbox

Link naar de uitleg van Brussel Plaatselijke Besturen
 

gearchiveerd onder: Categories: