U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Studie digitale inclusie

Studie digitale inclusie

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Studie voor het CIBG

In 2017 heeft het kabinet van Staatssecretaris Bianca Debaets, bevoegd voor Informatica, Digitalisering en Gelijke Kansen, het CIBG de opdracht gegeven een studie uit te voeren over de digitale kloof in het Brusselse gewest.

Op basis van de vaststellingen en de voorgestelde oplossingen moest de studie leiden tot nauwkeurige cijfers met betrekking tot de digitale kloof, inclusief opsplitsing van die cijfers naar bevolkingstype en naar geografische spreiding. Ook moest het gewest in staat zijn een strategie tot digitale inclusie uit te werken, inclusief duidelijke doelstellingen (KPI's) en budgetten.

De opdracht werd op 27 april 2017 toegekend aan een team van onderzoeksters van de Université Catholique de Louvain (UCL). In november 2017 was de studie af.

De belangrijkste conclusie van de studie is dat, net als in andere steden, de minst welgestelde bevolkingsgroepen het grootste risico lopen om geen toegang te hebben tot digitale toepassingen en dus het slachtoffer worden van digitale exclusie. Zo heeft de studie een kwetsbaarheidsscore uitgewerkt op basis van statistische indicatoren (geslacht, inkomen, huisvesting, enz.).
 
In de studie wordt er ook ruim aandacht besteed aan de aanbevelingen van de sector (bladzijde 96-110) en het besluit omvat een voorstel voor een digitaal inclusieplan voor het Brusselse gewest (bladzijde 115-141).

Opzet van dit plan:
-    doeltreffende en meetbare maatregelen treffen in de strijd tegen de digitale exclusie
-    overleg tot stand brengen tussen de spelers betrokken bij digitale inclusie
-    de communicatie verbeteren over deze problematiek en over de bestaande middelen naar het grote publiek en de doelgroep toe
-    acties bevorderen de digitale kloof van de tweede graad te bestrijden

Het gewest en het CIBG zetten dan ook al jaren concrete acties op in de strijd tegen de digitale exclusie: uitrol van het gratis gewestelijke netwerk wifi.brussels, inrichting van nieuwe Openbare Computerruimtes (OCR’s), vernieuwing van computerapparatuur.

Het is de bedoeling om op de ingeslagen weg voort te gaan om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk Brusselaars digitaal benadeeld blijven of raken.

De volledige studie vindt u hier.

gearchiveerd onder: Categories: