U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / User Club UrbIS – 14/06/18

User Club UrbIS – 14/06/18

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

User Club UrbIS

Programma

FLEXPUB

FLEXPUB is een onderzoeksproject dat door BELSPO gefinancierd is en als doel heeft om een strategie uit te werken voor de ontwikkeling van flexibele en innovatieve e-services door federale administraties.
De nieuwe strategische visie van Flexpub werd op interactieve wijze voorgesteld, waarbij de deelnemers de kans kregen hun mening te geven over de voorgesteld actiepunten.

Een 3D-maquette als debat over de toekomst van de site van de Slachthuizen van Anderlecht

Om de ruimte, functies en bestaande en toekomstige activiteiten in de vestiging leesbaarder te maken, heeft het Forum Abattoir een maquette laten maken, waarvan de grondslag een HD-foto is die verstrekt werd door de Cartografie- dienst van het CIBG. De gebouwen werden in 3D afgedrukt en zijn verplaatsbaar. Deze maquette, die door Cataline Sénéchal (projectverantwoordelijke) werd voorgesteld, is dus mobiel en wordt gebruikt tijdens workshops en bij wandelingen voor een ruim publiek: bewoners, mensen die ter plaatse werken, studenten en volwassenen in opleiding, enz.
Forum Abattoir is een samenwerkingsverband tussen Inter-environnement Bruxelles, het Centrum voor Stadsvernieuwing en de NV Abattoir, en wil een openbaar debat op gang brengen over de toekomst van de ruimtes van de Slachthuizen van Anderlecht, die voortdurend veranderen.

Een 3D-maquette als debat over de toekomst van de site van de Slachthuizen van Anderlecht

Het potentieel van zonne-energie in het BHG

Grégory Neubourg heeft een project voorgesteld dat in Brussel uitgerold werd en dat de UrbIS 3D-gegevens van de gebouwen gebruikt om het potentieel van zonne-energie in Brussel in kaart te brengen.
APERe is een onafhankelijke vereniging die sinds 1991 burgers en regio’s begeleidt in hun zoektocht naar grotere energie-onafhankelijkheid met een duurzame, solidaire en milieuvriendelijke grondslag.

Namen in 3D, een vervolg maar zeker geen einde

Het Pavillon de l’Aménagement Urbain zet zijn opdracht voort ten dienste van de inwoners van Namen, die meer inzicht wensen in wat zich afspeelt op het grondgebied zoals lopende projecten en heraanleginitiatieven want zo kunnen ze meewerken aan de uitbouw van een duurzamere stad. Het grondgebied van de stad werd in 3D in kaart gebracht, wat heel wat voordelen biedt en nieuwe vooruitzichten opent, met name in het kader van openbare raadplegingen of voor de uitwerking van strategieën op stads- of wijkschaal.
Na de boeiende presentatie over hun project, Namur in 3D, die ze in december gaven, stelden Cataline Marischal (Verantwoordelijke van het Pavillon de l’Aménagement urbain van de stad Namen), dhr. Nottebaert (Diensthoofd Data Office van de Stad Namen) en dhr. Engels (Walphot n.v.) de voorlopige resultaten voor en communiceerden ze hun eerste bevindingen.

UrbIS-actualiteit

Diverse sprekers van het CIBG gaven updates over UrbIS met onder andere een overzicht voor 2018 en de status/timing van de deliverables, de kadastralisering, de integratie van de deliverables van 2017, de update-evolutie, de veralgemening van het CityGML-model, het ontwerp van het topografiebestek, mobile en indoor mapping…

gearchiveerd onder: , Categories: