U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Vier Belgen op tien riskeren digitale uitsluiting

Vier Belgen op tien riskeren digitale uitsluiting

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Veertig procent van de Belgen heeft een zwakke digitale kennis, waarvan 10 procent zelfs nog nooit gebruikmaakte van het Internet. Dat blijkt uit een wetenschappelijk rapport, “Barometer van de digitale inclusie”, dat de Koning Boudewijnstichting publiceerde naar aanleiding van de Week van de Geletterdheid (van 7 tot 11 september).

Uit dit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting komt ook naar voor dat deze digitale uitsluiting vooral mensen met een laag opleidingsniveau en een bescheiden inkomen treft. Zo beschikt bijna één op de drie huishoudens met een laag inkomen niet over een internetverbinding. Ook heeft 25 procent van de alleenstaanden in Vlaanderen thuis geen toegang tot het Internet, in Wallonië is dat maar liefst 45%. Hoewel 85% van de Belgen het Internet dagelijks gebruikt, hebben maar 57% van de internetgebruikers met een laag opleidingsniveau en 56% van de mensen met lage inkomens nog nooit administratieve verrichtingen uitgevoerd online, terwijl ze wel geacht worden dat te doen.

Tussen de drie Gewesten in ons land zijn er nog verschillen: in Wallonië is de dekking met breedbandverbinding in sommige gebieden minder dan 50%, en zijn er bovendien nog zogenaamde ‘witte zones’, die niet beschikken over glasvezelkabel. Vlaanderen onderscheidt zich dan weer door een intensiever gebruik van onlinediensten (e-banking, e-commerce, …) in vergelijking met Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar in de drie gewesten lijkt het gebruik van administratieve dienstverlening online dan wel weer te stagneren.

De Koning Boudewijnstichting wijst er daarbij op een dergelijke digitale uitsluiting nefast is, niet alleen voor deze mensen zelf maar voor heel onze maatschappij: “digitale vaardigheden zijn bijna even belangrijk geworden als lezen en schrijven. En digitaal uitgesloten zijn betekent in onze maatschappij vaak ook sociaal uitgesloten.”

De huidige coronacrisis versterkt deze digitale uitsluiting nog: meer en meer zaken verlopen digitaal, zoals thuiswerken, lessen volgen, sociale contacten, winkelen, … Ook meer en meer openbare dienstverlening van de verschillende overheden wordt digitaal georganiseerd. Het aantal e-loketten neemt overal toe: opvragen van officiële documenten, adreswijzigingen en afspraken maken met de administratie verlopen steeds vaker online.

Om deze digitale kloof toch voor een deel te dichten focust de Week van de Geletterdheid, die loopt van 7 tot 11 september, op e-inclusie voor lokale besturen. E-inclusie wil zo digitale uitsluiting wegwerken, aandacht hebben voor digitale drempels bij risicogroepen en digitale vaardigheden en mediawijsheid versterken.

Ook het CIBG draagt hier zijn steentje aan bij, met een de uitvoering van het actieplan 2018-2022 voor digitale inclusie van de Brusselse regering en met het aanstellen van een coördinator digitale inclusie. Meer info over het actieplan vindt u op: https://smartcity.brussels/digitale-inclusie, de coördinator kan u contacteren via inclusion@cirb.brussels!

Meer info over de Week van de Geletterdheid vindt u op: http://ikbenmee.be. Het volledige rapport van de KBS vindt u op: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF