U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Virtuele UrbIS Users Club op 10 juni: de videolink en de Powerpoints

Virtuele UrbIS Users Club op 10 juni: de videolink en de Powerpoints

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Een virtuele UrbIS Users Club vond plaats op donderdag 10 juni van 9u30 tot 12u.

Kon je er die keer niet bij zijn? Hier vind je de link waarmee je deze ontmoeting kunt bekijken.

Programma

  • 9.30 uur : Inleiding
  • 9.40 uur :  BIM in the City – exploitatiesporen BIM-GIS integratie

Het Europese ITEA3 BIMy-project evalueert de mogelijkheden van een doorgedreven BIM-GIS integratie. In dit verband worden er verschillende manieren van exploitatie gedefinieerd. Olivier Biot, Senior Project Manager bij Sirris, gaf ons meer zicht op de nabije toekomst van een dergelijke integratie en stelde enkele resultaten voor die relevant zijn voor stedelijke actoren en de bouwsector: geautomatiseerde integratie van de stedelijke context in een BIM-project, circulaire economie, digitale bouwvergunning ...

  • 10.10 uur : Brussels Smart City

Céline Vanderborght, Smart City Manager voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, presenteerde ons de laatste Smart City ontwikkelingen in Brussel. Eerst werd de balans opgemaakt van de structurele vooruitgang die dit jaar werd geboekt met de uitvoering van twee belangrijke pijlers : enerzijds, een Datastrategie en digitale governance, goedgekeurd door de regering, en anderzijds, een  bredere integratie van burgerparticipatie en een ambitieus plan voor digitale toe-eigening. Vervolgens werd ingezoomd op de belangrijkste projecten voor 2021: grote mobiliteitsprojecten, waaronder de analyse en het beheer van personenstromen, het gebruik van virtuele realiteit in stadsontwikkelingsprojecten, de geconnecteerde objecten, de energiegemeenschappen en het opzetten van een Digital Twin voor ons Gewest.

  • 10.40 uur : Pauze
  • 10.50 uur : U_Address ten dienste van Best Address

In het kader van het Huisvestingsobservatorium van Ukkel is de invoering van een cartografische GIS-tool onontbeerlijk gebleken. Sinds 2016 hebben verschillende projecten de noodzaak en de relevantie aangetoond van het werken met databases bij het zoeken en beheren van leegstaande en onbewoonbare gebouwen op het gemeentelijke grondgebied. Architect Thierry Moriau, hoofd van de dienst Stadsvernieuwing, had eerder al een uiteenzetting over dit onderwerp gegeven tijdens een vorige Users Club. Het was duidelijk dat deze projecten werden geconfronteerd met een adresseringsprobleem: heel wat officiële gegevensbronnen bevatten fouten en interpretaties voor een eenvoudig adres. Hoe kunnen we al die bronnen dan met elkaar laten communiceren? In 2018 werd een grootschalig project opgestart dat het hele grondgebied bestreek. Het voornaamste doel? Een zo volledig mogelijke update realiseren van het adresboek van Ukkel. Dit resulteerde begin 2021 in U_Address, het kleine broertje van Urbis_Address, ten dienste van BestAddress. De heer Moriau lichtte toe de voortgang van deze werkzaamheden op gemeentelijk niveau, die doorwerken naar het gewestelijk niveau en het mogelijk maken om een reeks gegevens te verzamelen over de werkelijke toestand van de gebouwen.

  • 11.20 uur : UrbIS-nieuws

Verschillende sprekers van het CIBG zoomden in op de UrbIS-actualiteit. Ze besproken onder meer de nieuwe opdracht voor vluchten, de stand van zaken i.v.m. mobile mapping, de aanpassing van het UrbIS-model, de kadastralisatie, de update evolutie, de status van de integratie van Best Address in UrbIS, het wegenregister…

De documenten

gearchiveerd onder: , Categories: