U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Virtuele UrbIS Users Club op 10 juni

Virtuele UrbIS Users Club op 10 juni

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
De volgende virtuele UrbIS Users Club zal plaats vinden op donderdag 10 juni van 9u30 tot 12u.

Je hoeft enkel de volgende Teams-link aan te klikken om je aan te melden : Users club UrbIS Live

Programma

  • 9.30 uur : Inleiding
  • 9.40 uur :  BIM in the City – exploitatiesporen BIM-GIS integratie

Het Europese ITEA3 BIMy-project evalueert de mogelijkheden van een doorgedreven BIM-GIS integratie. In dit verband worden er verschillende manieren van exploitatie gedefinieerd. Olivier Biot, Senior Project Manager bij Sirris, geeft ons meer zicht op de nabije toekomst van een dergelijke integratie en stelt enkele resultaten voor die relevant zijn voor stedelijke actoren en de bouwsector: geautomatiseerde integratie van de stedelijke context in een BIM-project, circulaire economie, digitale bouwvergunning ...

  • 10.10 uur : Brussels Smart City

Céline Vanderborght, Smart City Manager voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal ons de laatste Smart City ontwikkelingen in Brussel presenteren. Eerst wordt de balans opgemaakt van de structurele vooruitgang die dit jaar werd geboekt met de uitvoering van twee belangrijke pijlers : enerzijds, een Datastrategie en digitale governance, goedgekeurd door de regering, en anderzijds, een  bredere integratie van burgerparticipatie en een ambitieus plan voor digitale toe-eigening. Vervolgens wordt ingezoomd op de belangrijkste projecten voor 2021: grote mobiliteitsprojecten, waaronder de analyse en het beheer van personenstromen, het gebruik van virtuele realiteit in stadsontwikkelingsprojecten, de geconnecteerde objecten, de energiegemeenschappen en het opzetten van een Digital Twin voor ons Gewest.

  • 10.40 uur : Pauze
  • 10.50 uur : U_Address ten dienste van Best Address

In het kader van het Huisvestingsobservatorium van Ukkel is de invoering van een cartografische GIS-tool onontbeerlijk gebleken. Sinds 2016 hebben verschillende projecten de noodzaak en de relevantie aangetoond van het werken met databases bij het zoeken en beheren van leegstaande en onbewoonbare gebouwen op het gemeentelijke grondgebied. Architect Thierry Moriau, hoofd van de dienst Stadsvernieuwing, had eerder al een uiteenzetting over dit onderwerp gegeven tijdens een vorige Users Club. Het was duidelijk dat deze projecten werden geconfronteerd met een adresseringsprobleem: heel wat officiële gegevensbronnen bevatten fouten en interpretaties voor een eenvoudig adres. Hoe kunnen we al die bronnen dan met elkaar laten communiceren? In 2018 werd een grootschalig project opgestart dat het hele grondgebied bestreek. Het voornaamste doel? Een zo volledig mogelijke update realiseren van het adresboek van Ukkel. Dit resulteerde begin 2021 in U_Address, het kleine broertje van Urbis_Address, ten dienste van BestAddress. De heer Moriau zal de voortgang toelichten van deze werkzaamheden op gemeentelijk niveau, die doorwerken naar het gewestelijk niveau en het mogelijk maken om een reeks gegevens te verzamelen over de werkelijke toestand van de gebouwen.

  • 11.20 uur : UrbIS-nieuws

Verschillende sprekers van het CIBG zoomen in op de UrbIS-actualiteit. Ze bespreken onder meer de nieuwe opdracht voor vluchten, de stand van zaken i.v.m. mobile mapping, de aanpassing van het UrbIS-model, de kadastralisatie, de update evolutie, de status van de integratie van Best Address in UrbIS, het wegenregister…

gearchiveerd onder: , Categories: