U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Witboek 2019-2024 van het CIBG

Witboek 2019-2024 van het CIBG

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Witboek 2019-2024

Bij elke nieuwe legislatuur zorgt het CIBG voor een roadmap voor de ontwikkeling van technologieën, één van de opdrachten waar het centrum mee belast is. Dit witboek moet de (toekomstige) gewestelijke mandatarissen helpen bij hun denkoefeningen en beslissingen.

De opkomst van nieuwe digitale-communicatietools heeft een diepgaande invloed op de dynamiek tussen overheidsdiensten en burgers. Lokale en gewestelijke besturen mogen dit digitaliseringsproces niet aan zich laten voorbijgaan, maar moeten het aanwenden om op basis van gegevens en de specifieke kennis die daaruit voortvloeit, een betere dienstverlening te bieden aan het volk.

We willen dan ook dat er “digital governance” komt in het Brusselse gewest. De eerste stap zou er moeten komen in de vorm van een democratisch debat waarmee iedereen inzicht krijgt in de verschillende facetten van de problematiek. De overheid moet zich hierop voorbereiden en de verwerking van basisgegevens van overheidsinstellingen afbakenen.

Deze “governance” in goede banen leiden en het digitale ecosysteem versterken voor de burgers, dát zijn de doelstellingen waartoe we de Brusselse openbare instellingen willen bewegen tijdens deze legislatuur.

Het Witboek 2019-2024 "De uitdagingen van digitalisering voor de burgers" is beschikbaar online op onze website, onder tab "Publicaties".

gearchiveerd onder: Categories: