U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws / Zes sociale organisaties, zeven overheidsinstanties en elf bedrijven bundelen krachten tegen digitale uitsluiting

Zes sociale organisaties, zeven overheidsinstanties en elf bedrijven bundelen krachten tegen digitale uitsluiting

Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir
Vier Belgen op tien lopen het risico uitgesloten te worden van onze steeds digitaler wordende samenleving, als gevolg van zwakke digitale vaardigheden, het gebrek aan toegang tot toestellen of een internetverbinding of digitale stress. Dat is een onhoudbare situatie. BNP Paribas Fortis lanceerde vorig jaar, met operationele ondersteuning van Co.Station, het ambitieuze Digital Inclusion Ecosystem. 11 bedrijven, 6 sociale organisaties en 7 overheidsorganisaties werkten de afgelopen maanden nauw samen en stellen vandaag de eerste 6 concrete oplossingen voor om de digitale kloof te dichten.  

In onze maatschappij is digitalisering alomtegenwoordig. Of het nu gaat om een doktersafspraak maken, tijdelijke werkloosheid aanvragen, je kinderen inschrijven op school, online les volgen of een attest aanvragen bij de gemeente: steeds vaker kan dat enkel op een digitale manier. Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid of de vaardigheden om gebruik te maken van deze digitale tools. De digitale kloof treft bepaalde groepen bovendien harder dan andere.
 
Digital Inclusion Ecosystem
In november 2020 lanceerde BNP Paribas Fortis, met operationele ondersteuning van Co.Station, het Digital Inclusion Ecosystem. Het brengt mensen van verschillende sectoren en achtergronden samen om synergieën te vinden en samen te werken. Het doel van het project is om de digitale kloof te verkleinen door digitale inclusie op de agenda te zetten, door een netwerk uit te bouwen en door een aantal kant-en-klare oplossingen te creëren die zowel op korte als op lange termijn een positieve impact hebben.
 
Het ecosysteem verenigt partijen die samen echt een verschil kunnen maken. De deelnemers zijn de volgende: 

  • voor de bedrijfswereld: AG Insurance, BNP Paribas Fortis, Colruyt Group, Deloitte, DNS Belgium, De Watergroep, IBM, itsme®, Microsoft, Proximus, VRT ;
  • voor de sociale organisaties: Beego, Close the Gap, DigitalForYouth.be, Hobo, Maks, Mediawijs ;
  • voor de federale en regionale overheden en administraties: Actiris, Agence du Numérique, Agentschap Opgroeien, Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA), FOD Financiën, Service Public de Wallonie – Economie, Emploi, Recherche.

 
“Dankzij zijn ervaring met gelijkaardige projecten rond inclusie (zoals wifi.brussels, het multimediaplan in de scholen en de verwezenlijking van de gemeentelijke OCR’s), speelt het CIBG, sinds december 2019, via de Coördinatie Digitale Inclusie binnen het Centrum, een dirigerende rol bij de projecten die in het Brussels Gewest uitgevoerd worden. Dankzij een grotere samenwerking tussen de verschillende actoren voor digitale inclusie, of het nu gaat om verenigingen, particulieren of de overheid, worden verschillende acties uitgevoerd om meer zichtbaarheid te geven aan deze projecten en om van de digitale overgang een vector van kansen en welzijn voor de burgers te maken.” Marc Van den Bossche, adjunct-directeur-generaal van het CIBG.
 

De deelnemers laten zich bijstaan door diverse experten. Ook die behoren tot organisaties met diverse achtergronden:

  • Voor de academische wereld: UCLL, UCLouvain, VUB ;
  • Voor de bedrijfswereld: 3 Step IT, Anysurfer, BNP Paribas Leasing Solutions ;
  • Voor de sociale organisaties: Centrum Kauwenberg, Digidak, Eleven Ways, Koning Boudewijnstichting, Link in de Kabel, Lire et Ecrire, Vlaamse Ouderenraad, Wablieft, We Tech Care ;
  • Voor de federale en regionale overheden: District09, EPN De Wallonie.

  
Digitale ongeletterdheid
De groepen die het meest geïmpacteerd worden door de digitale kloof zijn mensen in armoede, laaggeletterden, ouderen, jongeren en mensen met een handicap.
 
In België heeft maar liefst 1 gezin op 10 geen internetverbinding thuis. Bij gezinnen met een laag inkomen stijgt dat cijfer zelfs tot 3 op 10. Het gebrek aan toegang tot digitale middelen is een van de belangrijkste oorzaken van de digitale kloof.
 
Een tweede oorzaak is het gebrek aan digitale vaardigheden. 30% van de Belgen beschikt over te weinig digitale vaardigheden.
 
Een derde oorzaak is digitale stress. Mensen die in staat zijn om digitale tools te gebruiken, kiezen er soms voor om dit niet te doen om diverse redenen. De technologie evolueert zo snel dat sommige mensen niet kunnen volgen. Bijkomend is er ook ongerustheid over privacy en veiligheid op het net, of zijn apps en websites niet voldoende gebruiksvriendelijk.
 
6 oplossingen om de digitale kloof te dichten
Het Digital Inclusion Ecosystem stelt al meteen zes concrete oplossingen voor om de digitale uitsluiting tegen te gaan. Deze oplossingen zullen in de volgende fase verder uitgewerkt, getest en geïmplementeerd worden. In de aanloop naar deze tweede fase is het mogelijk voor andere organisaties om zich bij het ecosysteem aan te sluiten. Uitgebreidere info over de zes oplossingen is terug te vinden in de bijlage.

1. Bewustmakingscampagne
De eerste oplossing wil digitale uitsluiting prominent op de agenda zetten. De ware grootte van het probleem en de groepen op wie de digitale kloof allemaal van toepassing is, zijn nog niet voldoende bekend bij het brede publiek. Er zal gewerkt worden aan een bewustmakingscampagne voor bedrijven, overheden en individuen.

2. Versterken van bestaande initiatieven
Omdat er al heel wat waardevolle initiatieven rond digitale inclusie bestaan, is het opportuun om die projecten te gaan ondersteunen en versterken. Hiervoor wordt een platform uitgewerkt.

3. Een mobiele oplossing voor moeilijk te bereiken doelgroepen
Een deel van de 40% Belgen die digitale uitsluiting riskeren, wordt op dit moment niet bereikt door organisaties die hen de nodige ondersteuning kunnen bieden. Dat leidt ertoe dat ze niet actief deelnemen aan onze digitaliserende samenleving. Om die groep zo goed mogelijk te bereiken moet het aanbod zelf naar hen toe gaan. Met de mobiele oplossing die het ecosysteem voorstelt, wordt het makkelijker om de moeilijk te bereiken doelgroepen de eerste stappen te laten zetten naar digitale autonomie.

4. Een lokaal toegangspunt voor iedereen
Lokale contactpunten waar mensen terecht kunnen om een computer te gebruiken of vragen te stellen, zijn vaak onvoldoende bekend bij het publiek. Daarom stelt het ecosysteem voor om een lokale verantwoordelijke en een lokaal toegangspunt te creëren voor digitale inclusie.

5. Digitale-inclusie-index
Het Digital Inclusion Ecosystem wil publieke en private organisaties helpen om digitaal inclusiever te worden. Daarom zal het een index, of een globale standaard, ontwikkelen die het voor die organisaties mogelijk maakt om in te schatten hoe digitaal inclusief ze zijn. Die index zal hen ook aanmoedigen om hun processen en tools beter af te stemmen op digitaal kwetsbare mensen. 

6. Bijwerken van digitale vaardigheiden op een geautomatiseerde en eenvoudige manier
Mensen nemen soms de eerste stap naar digitalisering niet omdat ze gehinderd worden door stigmatisering en schaamte enerzijds, en het gebrek aan oplossingen anderzijds. Het aanbod aan oplossingen is ontoereikend of duur. Het ecosysteem stelt daarom een oplossing voor die geautomatiseerd is en eenvoudig te gebruiken. 
 
Noot: De cijfergegevens in dit persbericht zijn gebaseerd op de ‘Barometer Digitale Inclusie 2020’ van de Koning Boudewijnstichting, die geraadpleegd kan worden via deze link.

gearchiveerd onder: Categories: