Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Opinie / DIGITALCITY.brussels: een opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT om de uitdagingen van digitalisering en digitale economie in Brussel te ondersteunen

DIGITALCITY.brussels: een opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT om de uitdagingen van digitalisering en digitale economie in Brussel te ondersteunen

Jean-Pierre Rucci, Directeur Evoliris & DIGITALCITY.brussels
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Jean-Pierre Rucci

De tijden veranderen, net als onze gewoonten en consumptiepatronen. In een resoluut digitaalgerichte samenleving lijkt digitalisering voor de innovatiefste ondernemingen een belangrijke groeihefboom te zijn. Hoewel de meeste ondernemers al met dit proces zijn begonnen, gaan er stemmen op dat ze qua doorgedreven digitalisering achterophinken. Om de economische toekomst van Brussel op lange termijn veilig te stellen is het tijd om een nieuwe stap te zetten. Vandaar het belang van degelijke opleidingen en ondersteuning bij het beheer van digitale vaardigheden, afgestemd op de marktrealiteit.

Wat is digitalisering?

Digitalisering is het directe gevolg van de opkomst van nieuwe technologieën. In de 19de eeuw zorgde de stoommachine voor een revolutie. In de 20ste en 21ste eeuw doen de computer en de digitalisering hetzelfde.

Digitalisering heeft niet alleen te maken met de democratisering van de computer, tablet of smartphone, hoewel het succes ervan er wel toe bijdraagt. Alle computersystemen spelen hierop in: sociale netwerken, software voor CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning) en CMS (Content Management System), gedematerialiseerde diensten (waaronder SaaS), online managementtools (uw bank!), 3D-printers en e-maildiensten.

Digitalisering haakt dus in op belangrijke strategische uitdagingen. De volledige productie- of dienstenketen wordt hierdoor hertekend. Deze transitie versnelt het innovatievermogen en verandert de relaties tussen klanten en partners, bevordert de autonomie van werknemers en zorgt voor een grotere interactie tussen diensten. Hierdoor kan de onderneming beter presteren, wordt ze winstgevender en zijn haar klanten meer tevreden dan ooit tevoren.

Digitalisering vereist een grondige herziening van de organisatie en nieuwe gespecialiseerde functies of de verregaande hervorming van bestaande functies. Om succesvol te zijn, is het dan ook van essentieel belang dat deze transformatie meteen bij de start wordt ingezet, zodat de menselijke en financiële kosten van een te late uitvoering worden vermeden.

Meer dan alleen ICT en nood aan goed opgeleide mensen

In die context van bedrijfsdigitalisering is er een ernstig tekort aan digitale experts en professionals en een toenemend gebrek aan digitale vaardigheden (die transversaal zijn geworden voor alle sectoren en beroepen), zowel in Brussel als in de rest van het land.

Een recente studie van Agoria, "Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt "1, die in september 2018 verscheen, waarschuwt dat als er niets wordt gedaan "tot minstens 2030 de kloof tussen vraag en aanbod verder zal groeien". Nog volgens het rapport zal vanaf 2021 de vraag naar werknemers het aanbod overtreffen. De ergst getroffen sectoren zijn onder meer de ICT-sector, de gezondheidszorg en het onderwijs. De auteurs wijzen er op dat dit tekort, meer bepaald wat betreft ICT-profielen, zowel kwantitatief als kwalitatief is. Volgens het rapport is het tekort het grootst in Vlaanderen (12%) en in Brussel (11%).

In het rapport van Agoria worden 4 strategieën naar voren geschoven om onze arbeidsmarkt te helpen deze veranderingen het hoofd te bieden:

  1. de vaardigheden van alle medewerkers upgraden, meer bepaald hun digital skills
  2. een deel van de werknemers en werkzoekenden omscholen
  3. activering en de doorstroming naar studies die leiden naar beroepen met toekomstperspectieven en/of knelpuntberoepen bevorderen
  4. de productiviteit van ondernemingen verhogen door gebruik te maken van digitaliseringstools

Een manier om dit restrictieve kader te overstijgen is het volgen van de evolutie van IT in de context van de huidige arbeidswereld, en niet langer alleen in het kader van IT-beroepen. Op die manier wordt het actieterrein uitgebreid naar andere sectoren dan alleen de Brusselse ICT-sectoren (financiën, verzekeringen, banken, non-profitsector enz.).

Dit perspectief beperkt zich niet langer tot een specifieke benadering gelinkt aan beroepen of een sector, maar overstijgt die om tot een visie te komen die gericht is op het verwerven van digital skills voor alle professionals, ongeacht hun sector. Dit is ook mogelijk via de digitaliseringsstrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald door aan te sluiten bij het Brusselse NEXTTECH-plan.

DIGITALCITY.brussels: een opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT in Brussel

In 2018 ondertekenden de sociale partners (AGORIA, ABVV, ACV en ACLVB), partners van Evoliris (het ICT-beroepenreferentiecentrum van Brussel), een intentienota om samen met Bruxelles Formation, de VDAB en ACTIRIS de opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT te ondersteunen, aan te sturen en te coördineren.

DIGITALCITY.brussels, de opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT, is het resultaat van een publiek-private samenwerking die binnenkort de vorm zal aannemen van een tweetalige vzw, opgericht door de sectorale sociale partners enerzijds en de Brusselse openbare tewerkstellingsdienst Actiris en de openbare opleidingsdiensten (Bruxelles Formation en VDAB) anderzijds.

DIGITALCITY.brussels omvat drie pijlers die de strategie van het centrum uittekenen: de Sectorale pijler (O&O), de pijler Opleiding/Erkenning van competenties en de pijler Tewerkstelling.
Het doel van deze pool is om alle middelen voor opleiding en tewerkstelling voor de sector van de informatie- en communicatietechnologieën, en de digitale sector in het algemeen, op één plek in Brussel samen te brengen en uit te bouwen.

Concreet zal DIGITALCITY.brussels begin 2020 zijn deuren openen in het Danonegebouw in de Jules Cockxstraat in Oudergem. Deze locatie werd gekozen vanwege haar zichtbaarheid, bereikbaarheid en ook om een fysieke link te leggen met de nabijgelegen universiteiten (ULB en VUB). Het doel van deze samenwerking is het ontwikkelen van synergieën en partnerschappen met deze instellingen rond de verschillende activiteiten van de pool, met name op het gebied van permanente vorming.

De bedoeling van de partners is om van DIGITALCITY.brussels een functioneel, gastvrij en modern centrum te maken, in lijn met de nieuwe technologieën en de digitale wereld. DIGITALCITY.brussels pakt over 4 verdiepingen uit met een auditorium met 100 plaatsen,  15 uitgeruste zalen, een digitalmediastudio, laboratoria gewijd aan netwerktechnologieën (CISCO) en de erkenning van competenties.

Dit vraagt een forse overheidsinvestering. Daarom worden er heel wat contacten gelegd met particuliere partners om nieuwe publiek-private samenwerkingen op te zetten en sponsoring te verkrijgen.

De mogelijkheden voor samenwerking zijn legio: er is nood aan infrastructuur en uitrusting, innovatieve projecten, deskundigen, lesgevers en veel meer. In ruil is DIGITALCITY.brussels de place to be voor ondernemingen om deskundig personeel (ook pas afgestudeerden) te vinden, hun (toekomstige) werknemers op te leiden of hun projecten, producten of diensten meer zichtbaarheid te geven.

Alle voorstellen zijn welkom!

 

1 Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt, "Shaping the future of work", Agoria, 2018.

gearchiveerd onder: Categories: