Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Opinie / Digitale ambities voor een soeverein en behouden Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Digitale ambities voor een soeverein en behouden Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hervé Feuillien, Directeur-Generaal van het CIBG
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Hervé Feuillien

Het vooropstellen van een langetermijnvisie is van essentieel belang voor elke instelling, en vooral voor de IT-sector, waar voortdurend rekening moet worden geanticipeerd op technologische ontwikkelingen.

Sinds het CIBG opgericht werd, heeft het centrum ingespeeld op de digitale veranderingen en vernieuwende projecten ter modernisering van onze instellingen. Net als in het begin van elke legislatuur publiceren wij ook nu weer een witboek waarin de technologische uitdagingen en de evoluties van de werking van onze maatschappij worden toegelicht. Dit witboek is bestemd voor de beleidsmakers die belast zullen zijn met de uitvoering van het regeerakkoord. Het is dus zeer belangrijk dat in de gewestelijke beleidsverklaring die bij het ingaan van de nieuwe legislatuur aan het parlement wordt voorgesteld, rekening wordt gehouden met de uitdagingen van digitalisering ten dienste van onze burgers. In het Witboek 2019-2024 kunt u lezen wat deze belangrijke uitdagingen zijn (link).

Van deze uitdagingen is er vooral een punt dat hier mijn aandacht trekt, namelijk de hosting van strategische gegevens, een onderwerp dat de fundamenten van onze democratie raakt.  
Het stelt ons voor een cruciale politieke keuze: ofwel geven we vrij spel aan de markt - in dat verband weten we dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geen absolute vereiste vormt - kijk maar naar de beperkingen die sommige landen opleggen om toegang te krijgen tot die gegevens, zoals de Cloud Act, ofwel kiezen we ervoor om voorrang te geven aan hosting in een soevereine omgeving, op het grondgebied van het gewest, zodat wordt verzekerd dat onze instellingen in staat zullen zijn om de strategische gegevens in verband met de gewestelijke werking te beschermen, maar ook en vooral die met een persoonlijk karakter van onze Brusselse medeburgers.

Het is onaanvaardbaar dat dit probleem wordt afgedaan als een louter technische kwestie. Daarom willen we dat er hierover een echt democratisch debat wordt gestart en dat de bevoegdheden van de Brusselse Controlecommissie worden uitgebreid om hosting in de cloud mogelijk te maken en te controleren. Alleen zo kunnen wij de soevereiniteit en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Brusselaars garanderen.

gearchiveerd onder: Categories: