Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Nieuws / Opinie / Een cybersecuur gewest

Een cybersecuur gewest

Jamil Araoud, Directeur-Generaal van Brussel Preventie & Veiligheid
Illustration de l'actualité - cliquer pour agrandir

Jamil Araoud

Ransomware, phishing, hacking, cyberhaat en cyberpesten: het zijn voor niemand nog onbekende fenomenen. Wie van ons deed nog nooit een aankoop of een reservatie online? Wie vroeg zich nog nooit af waartoe onze persoons-, bank- en medische gegevens worden gebruikt? Die gegevens circuleren vlot op sociale media, op online betaalsites of via onze identiteitskaart bij administratieve verrichtingen. Tal van actoren beschouwen ze als een goudmijn... En dan hebben we het nog niet eens over cryptovaluta waarin sommigen fortuinen investeren en daardoor een gewillig slachtoffer worden voor hackers, die in 2018 zowat 6 miljard dollar wisten buit te maken.

We zijn intussen helemaal thuis en stevig verankerd in het digitale tijdperk en de virtuele wereld waarin alles mogelijk lijkt en waarvan de grenzen nog niet werden bereikt. Moeten we dat nu de rug toekeren om te voorkomen dat we het slachtoffer worden van een cyberaanval? Hebben we niet de plicht om organisaties en medeburgers met de nieuwe evolutie vertrouwd te maken? Jong en oud, met of zonder kennis van nieuwe technologieën: de nieuwe industriële revolutie via de digitalisering zet ons dagelijkse leven overhoop. Moeten we mensen niet meer inzicht geven en minder kwetsbaar maken wanneer ze nieuwe technologieën willen hanteren?

Dat is de verantwoordelijkheid van onze beleidsmakers, zegt u? Uiteraard, maar niet alleen die van hen! We worden allemaal immers met de veranderingen geconfronteerd en alleen door meer aandacht voor onderzoek, opleiding, uitwisseling en door al onze inspanningen en projecten te bundelen, kunnen we ons doen en laten online beter beschermen.

De besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn zich daarvan bewust. Er wordt al jaren gewerkt aan tools die cybercriminaliteit helpen voorkomen. Op gewestelijk niveau wordt een beleid rond cyberveiligheid uitgewerkt voor alle partners die deel uitmaken van de veiligheidsketen.

Overheidsdiensten, privépartners én de bevolking sensibiliseren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluit aan bij het 'SMART CITY'-concept, waarbij geconnecteerde objecten integraal deel uitmaken van de omgeving. De implementering en het gemeenschappelijk gebruik van nieuwe tools die administratieve vereenvoudiging mogelijk maken, het inzetten van camera's met het oog op mobiliteit, milieubehoud en openbare veiligheid: ze zetten ons ertoe aan onze gegevens en fundamentele vrijheden met alle toegelaten middelen te beschermen.

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan dat door en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgewerkt, is de concretisering van de wil van de regering om in de hele evolutie niet aan de kant te blijven staan. Er gaat opvallend veel aandacht naar de strijd tegen cybercriminaliteit. De uitdagingen zijn enorm, het aantal cyberaanvallen stijgt en het doelpubliek wordt elke dag groter. De overheidsdiensten hebben op dat vlak dan ook een voortrekkersrol te spelen. Daartoe moeten ze beter worden geïnformeerd en vooral beter worden opgeleid om de vragen van de bevolking te kunnen beantwoorden en ervoor te zorgen dat informatie op netwerken circuleert ten dienste van en niet met gevaar voor de burgers.

In die strategie wil het Brussels Gewest de traditionele veiligheidsactoren (politie, veiligheidsdiensten) en minder traditionele actoren (bv. lokaal actieve verenigingen) samenbrengen. Ook zij vormen belangrijke schakels in de veiligheidsketen. Ze zijn vaak de link naar andere doelgroepen die minder op de hoogte zijn van en/of minder gevoelig zijn voor de bestaande gevaren. In die optiek werd een projectoproep gelanceerd voor het opzetten van sensibiliseringsprojecten rond cyberveiligheid.

Slachtoffers van cyberaanvallen of cyberpesten ondersteunen en begeleiden

Preventie is uiteraard essentieel, maar de weerbaarheid en de ondersteuning van slachtoffers zijn net zo belangrijk. Slachtoffers van cyberaanvallen of cyberpesten voelen zich vaak onzeker. Wat moet ik doen? Bij wie kan ik terecht? Ben ik echt een slachtoffer? Die vragen keren geregeld terug, en de politie en andere overheidsdiensten moeten die kunnen beantwoorden.

Binnenkort wordt een gewestelijk Cyber Emergency Team (gewestelijk CERT) opgestart door het CIBG en BPV, in nauwe samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Het gewestelijk CERT zal het CCB ondersteunen en de kritieke infrastructuur in het gewest beter beveiligen. Daarnaast wordt er ingespeeld op de verwachtingen van gewestelijke instellingen wanneer die met cyberaanvallen worden geconfronteerd. Ook de uitwerking van een gewestelijk plan voor cyberveiligheid staat op het programma.

Oriënteren, rekruteren en opleiden

Tot slot mogen we niet vergeten dat het Brusselse Gewest een hub is. Het telt op zijn grondgebied heel wat internationale, federale, gewestelijke en gemeentelijke instellingen. In die optiek zou het Brusselse Gewest zich dan ook kunnen profileren als een centrum voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Zo zou het actief kunnen bijdragen aan de huidige digitalisering. Onderzoek en ontwikkeling, artificiële intelligentie, codering, cryptografie, openbare en zelfs industriële toepassingen op verschillende domeinen: we staan nog voor tal van uitdagingen!

In die context biedt ons Gewest heel wat kansen voor tewerkstelling in sectoren met betrekking tot preventie en beveiliging, vooral als het om het gebruik van spitstechnologie gaat. Daar is er een duidelijk tekort aan kandidaten, terwijl er zo veel opportuniteiten en toekomstperspectieven openliggen.

Voor heel wat jonge Brusselse werkzoekenden biedt die nieuwe evolutie unieke kansen. Volgens de criteria die heel wat organisaties hanteren, beantwoorden velen onder hen vandaag niet aan het vereiste profiel. Zij hebben ontoereikende kwalificaties om deel te nemen aan de selectieproeven. Anderzijds beschikken ze wellicht over andere kwaliteiten en vaardigheden die passen bij de uitdagingen van onze tijd en van het digitale tijdperk. Ook onze organisaties moeten zich dus aanpassen.

Dat is een van de doelstellingen die we willen bereiken via een uniek partnership tussen werkgevers uit de beveiligingssector (politiezones, gemeentelijke en gewestelijke preventiediensten) en actoren voor tewerkstelling en opleiding. Daartoe werd een instituut voor preventie- en veiligheidsberoepen opgericht. Dat zal de bestaande opleidingen voor preventie en veiligheid onder één dak verenigen en de middelen groeperen. Het instituut moet potentiële kandidaten ook beter oriënteren, hen voorbereiden op de selectieproeven en hen klaarstomen voor de beoogde job. We willen dat instituut laten uitgroeien tot een referentiecentrum voor nieuwe technologieën, en zo veel mogelijk Brusselaars van allerlei slag toegang verlenen tot deze jobs van de toekomst.

Die reële uitdagingen gaan we in de komende maanden en jaren aan. Een opdracht die we alleen samen tot een goed einde kunnen brengen!

gearchiveerd onder: Categories: